vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus űrlapok .

Városházi hírek

Karácsonyi szünet: Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2017. december 21-étől 2018. január 1-jéig zárva tart. Nyitás: 2018. január 2. kedd. Anyakönyvezés esetén hívható telefonszámok: 06 (20) 456 2924, 06 (20) 599 9217

Minden kedves ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Visegrád Város Önkormányzata

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Rendeletek, szabályzatok

Hatályos rendeletek

TÁRGYRENDELET SZÁM
rendeletek egységes szerkezetben
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSOKÉpítésügyi szabályozás

Helyi Építési Szabályzat

5/2004
(VII.1.)
Az új Településrendezési Terv készítéséhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről3/2002
(III.13.)
A Szabályozási Terv készítéséhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről7/2004
(VII.29.)
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai1/2016
(I.21.)
A város építészeti örökségének helyi védelméről14/2011
(X.05.)
A településképi kötelezési eljárásról09/2015
(VI.18.)
Városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapodásáról8/2002
(VII.04.)
A településképi véleményezési eljárásról
Településképi vélemény iránti kérelem
13/2013
(VI.19.)
A településképi bejelentési eljárásról
Településképi bejelentési igazolás iránti kérelem
14/2013
(VI.19.)
A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
Beépítési igazolás iránti kérelem
15/2013
(VI.19.)
Dunakanyar Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről12/2008.
(VII.03.)
HÁZASSÁGKÖTÉS
Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól13/2017.
(VI.22.)
VÁROSVEZETÉS
Visegrád címere és zászlaja9/1991
(XI.27.)
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól19/2013
(IX.6.)
A városi kitüntetésekről8/2006
(IV.28.)
A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről11/2001
(IX.27.)
Visegrád Város környezetvédelméről5/2005
(IV.01.)
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról3/2004
(VI.29.)
A hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól2/2014
(II.14.)
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről12/2013
(V.24.)
A Millenniumi Emlékév tiszteletére10/2009
(VIII.11.)
Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól12/2012
(VIII.31.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről20/2013
(IX.20.)
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VIII.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1/2013
(I.16.)
A helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről17/2012
(X.31.)
A temetőről és a temető használat szabályairól6/2017.
(II.16.)
GAZDÁLKODÁS
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről4/2017
(II.16.)
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól5/2012
(III.29.)
Helyi adókról19/2012
(XI.30.)
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)9/2017.
(IV.20.)
A lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről12/2014
(XII.18.)
TÁMOGATÁSOK
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról2/2015
(II.19.)
Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról5/2013
(III.22.)
A fiatal házasok és a családok támogatásáról8/2000
(X.19.)
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja6/2013
(III.22.)
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
Az egészségügyi alapellátási körzetekről15/2016
(IX.22.)
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szervezeti és Működési Szabályzat4/2011
(III.24.)
Rendelet az elektronikus ügyintézésről11./2008
( VI.12.)
A képviselők tiszteletdíjáról7/2013
(III.22.)
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról2/2007
(I.26.)
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról17/2017.
(X.19.)