vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus űrlapok .

Városházi hírek


Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Rendeletek, szabályzatok

Hatályos rendeletek

TÁRGYRENDELET SZÁM
rendeletek egységes szerkezetben
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSOKÉpítésügyi szabályozás

Helyi Építési Szabályzat

5/2004
(VII.1.)
Az új Településrendezési Terv készítéséhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről3/2002
(III.13.)
A Szabályozási Terv készítéséhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről7/2004
(VII.29.)
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai1/2016
(I.21.)
A város építészeti örökségének helyi védelméről14/2011
(X.05.)
A településképi kötelezési eljárásról09/2015
(VI.18.)
Városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapodásáról8/2002
(VII.04.)
A településképi véleményezési eljárásról
Településképi vélemény iránti kérelem
13/2013
(VI.19.)
A településképi bejelentési eljárásról
Településképi bejelentési igazolás iránti kérelem
14/2013
(VI.19.)
A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
Beépítési igazolás iránti kérelem
15/2013
(VI.19.)
Dunakanyar Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről12/2008.
(VII.03.)
HÁZASSÁGKÖTÉS
Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól13/2017.
(VI.22.)
VÁROSVEZETÉS
Visegrád címere és zászlaja9/1991
(XI.27.)
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól19/2013
(IX.6.)
A városi kitüntetésekről8/2006
(IV.28.)
A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről11/2001
(IX.27.)
Visegrád Város környezetvédelméről5/2005
(IV.01.)
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról3/2004
(VI.29.)
A hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól2/2014
(II.14.)
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről12/2013
(V.24.)
A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól14/2004
(IX.16.)
A Millenniumi Emlékév tiszteletére10/2009
(VIII.11.)
Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól12/2012
(VIII.31.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről20/2013
(IX.20.)
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VIII.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1/2013
(I.16.)
A helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről17/2012
(X.31.)
A temetőről és a temető használat szabályairól6/2017.
(II.16.)
GAZDÁLKODÁS
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről4/2017
(II.16.)
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól5/2012
(III.29.)
Helyi adókról19/2012
(XI.30.)
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)9/2017.
(IV.20.)
A lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről12/2014
(XII.18.)
TÁMOGATÁSOK
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról2/2015
(II.19.)
Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról5/2013
(III.22.)
A fiatal házasok és a családok támogatásáról8/2000
(X.19.)
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja6/2013
(III.22.)
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
Az egészségügyi alapellátási körzetekről15/2016
(IX.22.)
HIVATAL
Szervezeti és Működési Szabályzat4/2011
(III.24.)
Rendelet az elektronikus ügyintézésről11./2008
( VI.12.)
A képviselők tiszteletdíjáról7/2013
(III.22.)
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról2/2007
(I.26.)