Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

Tisztelt Érintett Ingatlantulajdonosok!

Visegrád Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy módosítja a város településrendezési eszközeit annak érdekében, hogy a hatályos településrendezési eszközök (a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat együttesen) készítése óta bekövetkezett jogszabály-változások, lezajlott társadalmi, gazdasági folyamatok figyelembevétele, az alkalmazás folyamán felmerült módosítási igények, tapasztalatok értékelése, integrálása megtörténjen. A felülvizsgálat kiterjed a település egész közigazgatási területére. A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban Településkódex) meghatározott teljes eljárási rend szerint történik. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet alapján adunk tájékoztatást a tervmódosítással kapcsolatos véleményezési lehetőségről, mellyel személyesen a 2018. október 24-én szerdán 18 órától a városháza tanácstermében megrendezendő lakossági fórumon, vagy írásban 2018. november 16. péntek 12 óráig a foepitesz@visegrad.hu címen, vagy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal postacímére küldve élhetnek az érintettek.


Hová fordulhatunk vadkárral kapcsolatos ügyekben?ELOLVASOM


A 2018/19-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról: LETÖLTÖM


Bizonyára többen értesültek már a Visegrád Város hivatalos honlapján is megtalálható, 2018. január 1-től hatályos településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletről.

Tájékoztatónk arra kíván rávilágítani, hogy miért került megalkotásra a településkép védelmet szabályozó rendelet, illetve segítséget kíván nyújtani a rendeletben történő eligazodáshoz, a jogszabályi szöveg pontos visszaadásának szándéka nélkül.

Töltse le tájékoztatónkat: INNEN

Töltse le a térképet: INNEN

Visegrád Város Önkormányzata
Visegrádi Polgármesteri Hivatal


Az Áprily Lajos Általános Iskola felvételi körzete a 2018/19-es tanévben:

Visegrád
Kisoroszi

Az általános iskolai beíratkozási rendről szóló hirdetmény INNEN letölthető.


A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy olyan, állatvédelemmel foglalkozó kiadványt állított össze, amely segítséget nyújthat az önkormányzatoknak felelős munkájuk végzésében. A Kutyakötelesség című kötetben a szakemberek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket foglalták össze. Az anyag szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír. A Kutyakötelesség tudásbázisát az önkormányzatokon kívül hasznosnak találhatják az állatvédő szervezetek, a rendőrség és a szakhatóságok állatvédelemmel foglalkozó munkatársai.


Szünidei gyermekétkeztetés

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről - letöltöm
Nyilatkozat hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére - letöltöm
Nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére - letöltöm