vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek

A DMRV Zrt. vízhiánnyal kapcsolatos értesítése ITT olvasható.

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Önkormányzat

Közérdekű adatok

IHM 18//2005. (XII.27.) rendelete szerinti szerkezetben

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
Telefonszám: 06/26 398-255 és 06/26 398-090
Faxszám: 06/26 398-163
Központi elektronikus levélcím: visegrad@visegrad.hu
A honlap URL-je: www.visegrad.hu
Ügyfélszolgálat/titkárság elérhetősége: 06/26 398-255 és 06/26 398-090
Titkárságvezető: Miklós Melinda
Az ügyfélfogadás rendje: ITT érhető el
Adószám: 15393788-1-13

1.1.2. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra leírása: SZMSZ

1.1.3. A szerv vezetői

A szerv vezetője: Félegyházi András polgármester és a Képviselő-testület
Telefonszám: 06/26 398-255 és 06/26 398-090
Elektronikus levélcím: polgarmester@visegrad.hu
Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
Az Önkormányzat adószáma: 15731089-2-13
A Visegrádi Polgármesteri Hivatal vezetője: Dr. Szabó Attila jegyző
Telefonszám: 06/26 398-255 és 06/26 398-090
Elektronikus levélcím: jegyzo@visegrad.hu
Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
A Visegrádi Polgármesteri Hivatal adószáma 15393788-1-13

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Hivatalos név: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Székhelye: 2025 Visegrád, Széchenyi utca 11.
Telefonszám: 06/26 398-128
Elektronikus levélcím: mikesytamas@visegrad.hu illetve vkonyvtar@gmail.com
Információk: http://www.visegrad.hu/muvelodesi-haz
Hivatalos név: Fellegvár Óvoda
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18.
Telefonszám: 06/26 398-130
Elektronikus levélcím: fellegvarovoda@gmail.com
Információk: http://www.fellegvarovoda.hu
Hivatalos név: Városi Konyha
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18.
Telefonszám: 06/26 398-100
Elektronikus levélcím: visegrad.konyha@gmail.com
Információk: https://vvkonyha.qb.hu/kezdolap

1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Hivatalos név: Visegrádi Városfejlesztő Kft.
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
Telefonszám: 06/20 258 4195
Elektronikus levélcím: vvf@visegrad.hu
Tevékenységi köre:

A Visegrádi Városfejlesztő Kft. az Önkormányzat komplex városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását hivatott koordinálni. A társaság feladata az akcióterület összehangolt fejlesztésének megvalósítása a városfejlesztési akcióterületi tervben foglaltaknak megfelelően. 

Ügyvezető: Szabados Ákos
Hivatalos név:

Pro Visegrád Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft.

Székhelye:

2025 Visegrád, Fő utca 81.

Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
Telefonszám: 06/26 397-188 és 06/30 933 7749
Elektronikus levélcím: provisegrad@gmail.com
Tevékenységi köre:

Visegrád Város kulturális örökségének, hagyományainak védelme, idegenforgalmi hagyományainak megőrzése, fejlesztése, a közművelődési tevékenység és kulturális szolgáltatások ellátása, különösen a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok megszervezése és lebonyolítása, melynek keretében önálló művészi-színházi értékek létrehozása mellett a helyi sajátosságokat figyelembe vevő előadó-művészeti produkciók valósulnak meg.

Ügyvezető: Cseke László

1.4. A szerv által alapított közalapítványok

Hivatalos név: Visegrád Sportjáért Közalapítvány
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Kuratórium tagjai: Dobó István elnök, Bálint Zsolt titkár, Bergmann Pál tag, Visnyovszky András tag, Müller Antal tag
Alapító okirat
Hivatalos név: Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Kuratórium tagjai: Grósz Gábor elnök, Hintenberger András titkár, Gróf Péter tag
Alapító okirat

1.5. Lapok

Havilap: Visegrádi Hírek
A szerkesztőbizottság tagjai: Gróf Péter felelős szerkesztő, dr. Gróh Dániel tag, Mezei Anna tag, Mikesy Tamás tag, Szigeti János tag
Kiadja: Visegrád Város Önkormányzata

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Telefonszám: 06/1 328-5812 és 06/1 485-6957 és 06/1 485-6926
Elektronikus levélcím: pest@pest.gov.hu
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 270
A honlap URL-je: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2011. évi CLXXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Visegrád Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Közszolgálati szabályzat - Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Hivatásetikai Alapelvek - Visegrádi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű adatok megismerésének szabályzata
A közérdekű adatok szolgáltatásáért felelős személy: Gerstmayer Beáta kommunikációs, titkársági ügyintéző (távollétében Miklós Melinda igazgatási csoportvezető)
Cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Telefon: 06/26 398-255 vagy 06/26 398-090

Közszolgálati, adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Informatikai és adatbiztonsági szabályzat

2.2. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

Évente egy vagy több alkalommal kiírt pályázatok

2018. évi pályázati kiírások A 2018-ban kiírt pályázatok eredményei
Civil Alap Civil Alap pályázat eredményei (folyamatban)
Ifjúsági Alap I. kör Ifjúsági Alap pályázat eredményei:
1. kör, 2. kör (folyamatban)
Testvérvárosi Alap I. kör Testvérvárosi Alap pályázat eredményei:
1. kör, 2. kör (folyamatban)
Utcai homlokzat és kerítés felújítására Utcai homlokzat és kerítés felújítással kapcsolatos pályázat eredményei

2017. évi pályázati kiírások A 2017-ben kiírt pályázatok eredményei
Civil Alap Civil Alap pályázat eredményei

Ifjúsági Alap I. kör

Ifjúsági Alap II. kör

Ifjúsági Alap pályázat eredményei:
1. kör, 2. kör

Testvérvárosi Alap I. kör

Testvérvárosi Alap II. kör

Testvérvárosi Alap pályázat eredményei:
1. kör (nem érkezett pályázat), 2. kör

Utcai homlokzat és kerítés felújítása Utcai homlokzat és kerítés felújítással
kapcsolatos pályázat eredményei


Közérdekű adatok a polgármester illetményéről, az alpolgármester, valamint a képviselők tiszteletdíjáról

Félegyházi András polgármester illetménye: 498.585,- Ft/hó, költségtérítése: 74.787.- Ft/hó

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Bártfai István képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Hintenberger András képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó


A képviselő-testületi ülések meghívójában szereplő, nyílt ülések napirendjéhez benyújtott írásbeli előterjesztések ITT érhetők el.