vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus űrlapok .

Városházi hírek


Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Testületi ülések

JEGYZŐKÖNYVEK

A 2017-es év jegyzőkönyvei tovább >>>>

A korábbi évek nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei az oldal alján tölthetők le.

Szám: 10/2017.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. május 17. (szerda) 18:30 óra


Napirendi javaslat

1. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás beszámolója a feladat 2016. évi ellátásáról

2. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2016. évről

3. Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2016. évről

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

5. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása

6. A helyi adókról szóló 19/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

7. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása

8. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról

9. Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek térítésmentes állami tulajdonba adása

10. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról

11. Visegrád, 236/14, 236/15, 236/16, 236/19 és a 245 hrsz-ú földrészletek telekhatár rendezéséhez készített 2. számú változási vázrajz tervezet elfogadása

12. Kemény Attila a Szentendrei Szigeti Veteránautós és Motoros Egyesület közterület használati díj mérséklése iránti kérelme

13. Név nélküli 1217/2 hrsz-ú közterület elnevezése és Mogyoróhegy közterület elnevezés megszüntetése

14. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése Visegrádon

15. Közmeghallgatás előkészítése

16. Egyebek


Visegrád, 2017. május 12.

Félegyházi András
polgármester

2008. évi tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2008.pdf   (1575 K)
2009. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2009.pdf   (1639 K)
2010. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2010-teljes.pdf   (2096 K)
2011. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv-2011.pdf   (3405 K)
2012. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2012.pdf   (3562 K)
2013. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2013.pdf   (3875 K)
2014. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2014.pdf   (3118 K)
2015. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2015.pdf   (2760 K)
2016. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2016.pdf   (3422 K)
2017. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2017.pdf   (2561 K)

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés