vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek

A zöld anyag elszállításával kapcsolatos lakossági tájékoztató ITT olvasható.

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések

 

Szám: 5/2018.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
Az ülés időpontja: 2018. március 21. (szerda) 18:30 óra

Napirendi javaslat

1. Az Antemon Szolgáltató Kft. beszámolója a háziorvosi szolgálat 2017. évi működéséről

2. Beszámoló a 2018. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről

3. Visegrád város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet újraalkotása

4. A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

6. A városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló 8/2002. (VII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

7. A fiatal házasok és a családok támogatásáról szóló 8/2000. (X.19.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

9. 2018. évi éves közbeszerzési terv elfogadása

10. Maga János Visegrád, Fő u. 22. szám (74/1/A/3 hrsz) alatti lakos ingatlanrész vásárlása iránti kérelme

11. Visegrád Rév u. 6. (91/2 hrsz-ú) szám alatti ingatlan megvételére ajánlattétel

12. Út-és járda felújításokra érkezett árajánlatok

13. Visegrád Fő utca 49/C fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló öröklakás értékesítésre történő kijelölése

14. Karnevál Katalin kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítására

15. A településkép védelmi rendelet szerinti helyi védelem alá helyezés szakmai megalapozásául szolgáló értékvédelmi adatlapok elkészítésére érkezett vállalkozó ajánlatok

16. Visegrád 140/1 hrsz-ú és a 155/2 hrsz-ú (Schulek utca) ingatlanok telekhatár rendezése

17. ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok (iratkezelési szabályzat, információ biztonsági szabályzat, katasztrófaelhárítási terv, karbantartási terv és információbiztonsági stratégia) elfogadása

18. Házi segítségnyújtási feladatok ellátására a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

19. Thermál Hotel Visegrád (1213 hrsz) bővítéséhez kapcsolódó telepítési tanulmányterv elfogadása iránti kérelem

20. „RURITAGE” (Rural regeneration through systemic heritage-led strategies) pályázaton konzorciumi partnerként történő részvétel

21. Szabályozási Terv végrehajtásához kapcsolódó külterületbe csatolási, fekvéshatár módosítási munkarészek földmérési munkáira érkezett vállalkozói ajánlatok

22. Vis maior pályázaton (Mátyás Király Művelődési Ház mögött lévő támfal leomlásának helyreállítása) való részvétel

23. Hotel VSGRD Kft által az 1289 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló szálloda projekt befejezéséhez kapcsolódó Helyi Építési Szabályzat módosítás egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárása

24. R.K.K.M. Bt kérelme a gyógyszertár épületének felújítása érdekében

25. Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme

26. 2018. évi igazgatási szünet elrendelése

27. Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási költségeire felajánlott képviselői tiszteletdíjakról szóló határozatok módosítása

28. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása

29. Egyebek


Visegrád, 2018. március 9.

Félegyházi András
polgármester


Szám: 6/2018.

MEGHÍVÓ

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
zárt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
Az ülés időpontja: 2018. március 21. (szerda) 21:30 óra

Napirendi javaslat

1. Termálvíz értékesítésére kiírt, zárt meghívásos pályázat lezárása


Visegrád, 2018. március 9.

Félegyházi András
polgármester


A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2008. évi jegyzőkönyv

2009. évi jegyzőkönyv

2010. évi jegyzőkönyv

2011. évi jegyzőkönyv

2012. évi jegyzőkönyv

2013. évi jegyzőkönyv

2014. évi jegyzőkönyv

2015. évi jegyzőkönyv

2016. évi jegyzőkönyv

2017. évi jegyzőkönyv

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés