vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus űrlapok .

Városházi hírek


Kéményseprés:
 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő ipari szerv a 2017. évi kéményseprő ipari sormunka ütemtervét elkészítette és tájékoztatásul a polgármesteri hivatalnak megküldte. Eszerint Visegrádon 2017. június 1. és 2017. október 30. között történik a sormunka végzése.

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Testületi ülések

JEGYZŐKÖNYVEK

A 2017-es év jegyzőkönyvei tovább >>>>

A korábbi évek nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei az oldal alján tölthetők le.

Szám: 12/2017.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. június 21. (szerda) 18:30 óra


Napirendi javaslat

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

2. A házasságkötés helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása

3. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29) önkormányzati rendelet módosítása

4. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási tervének a 89/2 és a 92 hrsz-ú ingatlanok esetében történő módosítása kapcsán a településrendezési eszköz tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezáró döntés

5. A visegrádi áruház épületének helyet adó 92 hrsz-ú ingatlan és a 89/2 hrsz-ú földrészlet összevonásáról szóló változási vázrajz elfogadása

6. A közterületek rendjének és tisztaságának védelmének, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzésének, megakadályozásának, szankcionálásának érdekében szükséges döntések meghozatala

7.  Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhíváson való indulásának támogatása

8. Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása iránti kérelme

9. Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási és kilépési szándékok jóváhagyása

10. A Magyar László tornacsarnok felújítási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok

11. Görgey Artúr szoborportré bronzba öntésére érkezett árajánlatok

12. „A 2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

13. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft alapító okirat módosítása, 229/2016 (11.16.) Ökt határozat megerősítése

14. Seat Inca 1.4 típusú önkormányzati tulajdonú kishaszongépjármű értékesítésre történő kijelölése

15. Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezető állásának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése

16. Az 1217/1 hrsz-ú közterület elnevezésének megváltoztatása iránti kérelem

17. Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása

18. Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása

19. Egyebek


Visegrád, 2017. június 16.

Félegyházi András
polgármester

Szám: 13/2017.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
zárt ülésre
összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. június 21. (szerda) 20:00 óra

Napirendi javaslat

1. Jatyel Imréné részére munkáltatói kamatmentes kölcsönt biztosító 132/2015.(05.20) ökt határozat visszavonása 

Visegrád, 2017. június 16.

Félegyházi András
polgármester

2008. évi tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2008.pdf   (1575 K)
2009. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2009.pdf   (1639 K)
2010. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2010-teljes.pdf   (2096 K)
2011. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv-2011.pdf   (3405 K)
2012. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2012.pdf   (3562 K)
2013. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2013.pdf   (3875 K)
2014. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2014.pdf   (3118 K)
2015. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2015.pdf   (2760 K)
2016. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2016.pdf   (3422 K)
2017. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2017.pdf   (3698 K)

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés