vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus űrlapok .

Városházi hírek

A DMRV Zrt. tájékoztatása szerint 2017. március 29-én (szerda) este 21 órától március 30-án (csütörtök) reggel 6 óráig az ívóvízhálózattal kapcsolatos karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és  az ivóvíz-szolgáltatás szünetelése várható Visegrád több pontján. A részletekért kattintson ide.

Egyéb friss hírek, információk

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Testületi ülések

JEGYZŐKÖNYVEK

A 2017-es év jegyzőkönyvei tovább >>>>

A korábbi évek nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei az oldal alján tölthetők le.

Szám: 6/2017.


MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
nyílt ülésre
összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. március 22. (szerda) 18:30 óra

Napirendi javaslat

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

2. Az Antemon Szolgáltató Kft. beszámolója a háziorvosi szolgálat 2016. évi müködéséről

3. Beszámoló a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről

4. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. megbízása a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs feladataival

5. 2017. évi éves közbeszerzési terv elfogadása

6. Az önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása

7. Visegrád Csukavölgy u. 272. hrsz alatti ingatlan eladására érkezett ajánlat

8. Visegrádi Sport Egyesület által az ún. TAO pályázat 2016-2017. évi fordulójára benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítása iránti kérelem

9. A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

10. Munkaruha juttatási szabályzat elfogadása

11. VINA függővasút projekt elvi támogatási kérelme

12. Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme

13. Visegrád, Rákóczi utca két szakaszának kiépítésével kapcsolatos előzetes geotechnikai dokumentáció elkészítésére érkezett tervezői ajánlat elfogadása

14. Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló 1329/2 hrsz-ú ingatlan (Berkenye utca) és a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újkert árok cseréje

15. Gécs János 1218/1 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelme

16. Egyed Sándor Visegrád 1219/20 hrsz-ú ingatlanból 237 négyzetméteres ingatlanrész vásárlási kérelme

17. Közterület elnevezések ingatlan-nyilvántartás szerinti rendezése és név nélküli közterületek elnevezése

18. Visegrád, Fő utca 57. szám alatti ingatlan egyik helyiségének bérbeadása 24 órás távfelügyeleti vonuló szolgáltatási feladatok ellátására

19. Visegrád, Fő utca 57. szám alatt található Rendőrőrs épületének hátsó, leválasztott részén található egyik helyiség ingyenes használatba adása

20. Településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó megbízás

21. Áprily Lajos Általános Iskola régi épület műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízás

22. Dunabogdány - Visegrád település határ módosítás iránti megkeresés

23. Görgey Artúr tábornok szobra Visegrádon című pályázat lezárása

24. Schült Mihályné ingatlan eladásra érkezett ajánlat

25. Egyebek

Visegrád, 2017. március 17.

Félegyházi András s.k.
polgármester

Szám: 7/2017.


MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
zárt ülésre
összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. március 22. (szerda) 20:00 óra

Napirendi javaslat

1. Schüszterl Károlyné fellebezése a Visegrád, Fő utca 32. szám alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárásra

Visegrád, 2017. március 17.

Félegyházi András s.k.
polgármester

2008. évi tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2008.pdf   (1575 K)
2009. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2009.pdf   (1639 K)
2010. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2010-teljes.pdf   (2096 K)
2011. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv-2011.pdf   (3405 K)
2012. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2012.pdf   (3562 K)
2013. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2013.pdf   (3875 K)
2014. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2014.pdf   (3118 K)
2015. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2015.pdf   (2760 K)
2016. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2016.pdf   (3422 K)
2017. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2017.pdf   (764 K)

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés