vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek

Tájékoztató az élelmiszer áruházzal (CBA) kapcsolatos legfrissebb fejleményekről
(2018. május 23.) → ELOLVASOM

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések

 
Szám: 11/2018.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
nyílt ülésre
összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2018. május 17. (csütörtök) 18:30 óra


Napirendi javaslat

1. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás beszámolója a feladat 2017. évi ellátásáról

2. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2017. évről

3. Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2017. évről

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

5. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról

6. Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyvédi feladatokra költségvetési forrás biztosítása

7. Visegrád Rév u. 6. (91/2 hrsz-ú) szám alatti ingatlan kisajátítására irányuló eljárás megindítása

8. DIGI Kft. kérelme a Visegrád 064 hrsz-on található nagyfeszültségi oszlopon kiépítésre kerülő bázisállomás tárgyában

9. Karnevál Katalin méltányossági kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása tárgyában hozott 82/2018. (04.18) Ökt. határozat felülvizsgálatára

10. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház területén megvalósuló WIFI4EU pályázaton való indulás

11. „Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat felújítási munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása

12. Visegrád Város SZT-2 jelű Szabályozási tervének végrehajtása a Visegrád 1599, 1602/1 és 1602/2 hrsz-ú ingatlanok (Szentgyörgypuszta köz) területén

13. Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása iránti kérelme

14. Visegrádi Nyár rendezvénysorozat keretében megvalósuló koncertekre vonatkozó megbízási szerződések jóváhagyása

15. R.K.K.M. Bt kérelme a gyógyszertár épületének felújítására

16. Név nélküli 787 hrsz-ú közterület elnevezése

17. Mozdulj Rendes Alapítvány támogatás iránti kérelme

18. Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása

19. Egyebek

Visegrád, 2018. május 4.

Félegyházi András
polgármester


A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2018. évi jegyzőkönyv

2017. évi jegyzőkönyv

2016. évi jegyzőkönyv

2015. évi jegyzőkönyv

2014. évi jegyzőkönyv

2013. évi jegyzőkönyv

2012. évi jegyzőkönyv

2011. évi jegyzőkönyv

2010. évi jegyzőkönyv

2009. évi jegyzőkönyv

2008. évi jegyzőkönyv

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés