vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Javítási munkálatok a templomtornyon

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Keresztelő Szent János Plébániatemplom tornyán 2019. március 25-én hétfőn, reggel 8:00 és 11:00 óra között javítási munkálatokat végeznek. 

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések


Szám: 7/2019.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § alapján
nyílt ülésre összehívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő utca 81.)
Az ülés időpontja: 2019. március 27. (szerda), 18:30 óra


Napirendi javaslat

1. Településrendezési eszközökre vonatkozó rendeletalkotás

2. Dunakanyar Kormányhatározat Visegrádot érintő projektjeinek előzetes megvalósíthatósági tanulmánytervezeteinek elkészítése

3. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészítéséről

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

5. Háziorvos 2018. évről szóló beszámolója

6. Fogorvos 2018. évi beszámolója

7. Pilisi Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvről szóló tájékoztató

8. Visegrád Város Önkormányzata 2019. évre szóló közbeszerzési tervének elfogadása

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére pályázat kiírása

10. Visegrád Város Önkormányzata és intézményei GDPR elkészítéséről és DPO szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződésének megtárgyalása

11. Gépjármű Igénybevételének és Használatának Szabályzata, illetőleg a Visegrádi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata módosítása

12. Visegrád Város Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

13. Ipari fűnyíró gép beszerzésének megtárgyalása

14. Az önkormányzati tulajdonban lévő Sziget utca 15. 1. em. 3. lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására érkezett kérelem megvitatása

15. A Visegrád 73/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan eladásáról szóló döntés

16. Dunakanyar Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló döntés

17. Polgármesteri illetmény megállapításáról szóló döntés

18. Egyebek


Visegrád, 2019. március 14.

Félegyházi András
polgármester


A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2019. évi jegyzőkönyv

2018. évi jegyzőkönyv

2017. évi jegyzőkönyv

2016. évi jegyzőkönyv

2015. évi jegyzőkönyv

2014. évi jegyzőkönyv

2013. évi jegyzőkönyv

2012. évi jegyzőkönyv

2011. évi jegyzőkönyv

2010. évi jegyzőkönyv

2009. évi jegyzőkönyv

2008. évi jegyzőkönyv

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés