vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek

ÉRTESÍTÉS ŐSZI „LOMBTALANÍTÁSRÓL”:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag őszi, díjmentes elszállítását 2018. november 14-én, szerdán végezzük.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések


Szám: 30/2018.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 §. alapján
nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő utca 81.)
Az ülés időpontja: 2018. november 21. (szerda) 18:30 óra

Napirendi javaslat

1. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról

2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról

3. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) számú költségvetési rendelet módosítása

4. Új Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése

5. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének újraválasztása

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

7. Döntés a decemberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról és témájáról

8. Sziget utca 15. szám alatti önkormányzati bérlakás I. em. 4. számú lakására vonatkozó pályázat lezárása

9. Önkormányzati tulajdonú MTZ552 típusú traktor értékesítésére kiírt újabb pályázatról szóló döntés

10. Az Egészségház belső felújítására érkezett árajánlatok megvitatása

11. Zséli Szilvia 2025 Visegrád, Rigó utca 11. szám alatti lakos ingatlan vásárlási kérelme az önkormányzati tulajdonú 793/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

12. A Fő utcai járdafelújítás és zöldfelület helyreállításra elnyert támogatásról szóló döntés

13. Áprily-völgy partfal alámosás, Csukavölgy utcai és a művelődési ház területén található támfal megrongálódás okozta károsodások helyreállítása kapcsán a tervezési munkák elvégzésére adott árajánlatok megvitatása

14. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása

15. Egyebek


Visegrád, 2018. november 9.

Félegyházi András
polgármester


Szám: 30/2018.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 §. alapján
zárt ülésre összehívom

Az ülés helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő utca 81.)
Az ülés időpontja: 2018. november 21. (szerda) 20:00 óra

Napirendi javaslat

1. Bártfai Zoltán és Bártfai István településképi kötelezési eljárásában igazolási kérelem tárgyában hozott első fokú döntés ellen benyújtott fellebezésének elbírálása


Visegrád, 2018. november 9. 

Félegyházi András
polgármester


A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2018. évi jegyzőkönyv

2017. évi jegyzőkönyv

2016. évi jegyzőkönyv

2015. évi jegyzőkönyv

2014. évi jegyzőkönyv

2013. évi jegyzőkönyv

2012. évi jegyzőkönyv

2011. évi jegyzőkönyv

2010. évi jegyzőkönyv

2009. évi jegyzőkönyv

2008. évi jegyzőkönyv

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés