vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek

2018. október 1-jén véradás lesz Visegrádon. Az eseményre szóló felhívás az alábbi linken érhető el:

FELHÍVÁS

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések

 
Szám: 21/2018.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
nyílt ülésre
összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2018. szeptember 19. (szerda) 18:30 óra


Napirendi javaslat

1. Beszámoló a Felegvár Óvoda 2017/2018-as nevelési évi tevékenységéről

2. Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról

3. Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) számú költségvetési rendelet módosítása

4. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) számú rendelet módosítása

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozás

6. Földgáz - adásvételi szerződések megkötése az E2 Hungary Zrt-vel az önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésű intézmények, lakások kedvezményes árú gázellátására

7. Együttműködési keret megállapodás az ELMŰ Hálózati Kft-vel a lehetséges villamos hálózati fejlesztés projektek eredményes megvalósulásának érdekében

8. Visegrád Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, döntés a véleményezési anyag kiküldéséről

9. Buszmegálló pavilonok biztonsági üvegeinek legyártására érkezett árajánlatok megvitatása

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

11. Egyebek


Visegrád, 2018. szeptember 6.

Félegyházi András
polgármester


Szám: 22/2018.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
zárt ülésre
összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
Az ülés időpontja: 2018. szeptember 19. (szerda) 20:00 óra


Napirendi javaslat

1. A Visegrád 85/3 helyrajzi számú ingatlan telekalakítása

Visegrád, 2018. szeptember 6.

Félegyházi András
polgármester


A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2018. évi jegyzőkönyv

2017. évi jegyzőkönyv

2016. évi jegyzőkönyv

2015. évi jegyzőkönyv

2014. évi jegyzőkönyv

2013. évi jegyzőkönyv

2012. évi jegyzőkönyv

2011. évi jegyzőkönyv

2010. évi jegyzőkönyv

2009. évi jegyzőkönyv

2008. évi jegyzőkönyv

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés