vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus űrlapok .

Városházi hírek

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatója a 11-es számú főút Rév csomópont és VIFA épület közötti szakasza felújításának ütemezéséről ITT olvasható.

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Testületi ülések

JEGYZŐKÖNYVEK

A 2017-es év jegyzőkönyvei tovább >>>>

A korábbi évek nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei az oldal alján tölthetők le.

Szám: 21/2017.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. október 18. (szerda) 18:30 óra


Napirendi javaslat

1. Beszámoló a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása

4. A Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötött bölcsődei feladat ellátási szerződés módosítása

5. A Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló 1329/2 hrsz-ú ingatlan (Berkenye utca) és a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újkert árok cseréje tárgyában hozott 65/2017. (03.22.) ökt határozat kiegészítése

6. Visegrád, Fő u. 34. szám alatti ingatlan kis iroda helyiségének bérbeadása fegyverpszichológiai vizsgálatok ellátására

7. Az Áprily Lajos Általános Iskolában alkalmazott fejlesztő pedagógus bérköltségeinek támogatása

8. A „2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyú vis maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai támfal alatti NA100 acél ivóvízvezeték cseréjének finanszírozásáról szóló 190/2017. (09.20.) határozat módosítása

9. Visegrád, K-7 kataszteri számú kút (Lepence-kút) kapacitásbővítéséhez szükséges elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció összeállítására érkezett vállalkozói ajánlatok

10. Az „Áprily völgy mederoldal, Újkert utcai és a Kilátó utcai partfal helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

11. Silvanus Hotel Kft Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett kérelme

12. A Sziget utca 7. szám (236/23 hrsz) melletti rámpa elkészítésére és lépcsősor felújítására érkezett vállalkozói ajánlatok

13. A 195/2017. (09.20.) Ökt. határozat módosítása a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) kérelme támogatásának illetve az önkormányzati tagdíjának módosítása tárgyában

14. Visegrád 195/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában hozott 197/2017. (09.20.) Ökt határozat újratárgyalása

15. A Fellegvár Óvoda átalakítására, felújítására TEN Építész Műterem Bt-vel kötött tervezési szerződés módosítása

16. Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázaton (PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódú) való részvétel

17. ASP informatikai eszközök beszerzésére és adatmigrálási feladatokra érkezett árajánlatok

18. Visegrád Városi Konyha alapító okirat módosítása

19. Egyebek

Visegrád, 2017. október 13.

Félegyházi András
polgármester

Szám: 22/2017.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
zárt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. október 18. (szerda) 20:30 óra

Napirendi javaslat

1. A Dreamland Holding Zrt. termálvíz kontingens biztosítására érkezett ajánlata

2. A Visegrádi Városfejlesztő Kft. likviditási gondjainak kezelése

Visegrád, 2017. október 13.

Félegyházi András 
polgármester

2008. évi tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2008.pdf   (1575 K)
2009. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2009.pdf   (1639 K)
2010. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2010-teljes.pdf   (2096 K)
2011. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv-2011.pdf   (3405 K)
2012. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2012.pdf   (3562 K)
2013. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2013.pdf   (3875 K)
2014. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2014.pdf   (3118 K)
2015. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2015.pdf   (2760 K)
2016. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2016.pdf   (3422 K)
2017. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2017.pdf   (5981 K)

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés