vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus űrlapok .

Városházi hírek

Karácsonyi szünet: Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2017. december 21-étől 2018. január 1-jéig zárva tart. Nyitás: 2018. január 2. kedd. Anyakönyvezés esetén hívható telefonszámok: 06 (20) 456 2924, 06 (20) 599 9217

Minden kedves ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Visegrád Város Önkormányzata

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Képviselő-testület

Testületi ülések

JEGYZŐKÖNYVEK

A 2017-es év jegyzőkönyvei tovább >>>>

A korábbi évek nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei az oldal alján tölthetők le.

Szám: 25/2017.


MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
nyílt ülésre összehívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. december 13. (szerda) 18:30 óra

Napirendi javaslat

1. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

3. Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása

4. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet újraalkotása

5. Az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2008. (VI.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről

8. Beszámoló a helyi adóhatóság 2017. évi tevékenységéről

9. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munka- és ülésterve

10. 2018. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

11. Visegrád 087/10 hrsz-ú ingatlan esetében településrendezési szerződés kötése

12. Út, járda felújításra és közvilágítás kiépítésére az önkormányzat 2018. évi költségvetésében forrás biztosítása

13. Visegrád 195/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére érkezett ajánlat ismételt megtárgyalása

14. Szkok Iván Görgei Artúr tábornokot ábrázoló szoborművének posztamens tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére vonatkozó árajánlat

15. Visegrád 140/1 hrsz-ú (Visegrád, Schulek utca 10.) ingatlanon fennálló elővásárlási jogról való nyilatkozat

16. Tour de Hongrie 2018 kerékpáros versenyen rajt helyszínként való részvétel és az ahhoz kapcsolódó támogatás megvitatása

17. Visegrád Városi Konyha alapító okirat módosítása

18. Danubia Televízió működési és fenntartási támogatása

19. Traktor beszerzés téli síkosságmentesítési és fűnyírási feladatokra

20. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása

21. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása

22. Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása

23. Egyebek

Visegrád, 2017. december 8.


Félegyházi András
polgármester

Szám: 26/2017.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján
zárt ülésre összehívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
Az ülés időpontja: 2017. december 13. (szerda) 20:30 óra


Napirendi javaslat

1. Polgármester jutalmazása

Visegrád, 2017. december 8.


Félegyházi András
polgármester

2008. évi tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2008.pdf   (1575 K)
2009. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2009.pdf   (1639 K)
2010. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2010-teljes.pdf   (2096 K)
2011. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv-2011.pdf   (3405 K)
2012. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2012.pdf   (3562 K)
2013. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jk-2013.pdf   (3875 K)
2014. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2014.pdf   (3118 K)
2015. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2015.pdf   (2760 K)
2016. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2016.pdf   (3422 K)
2017. év tü. jegyzőkönyvei   |   letöltés: jkv2017.pdf   (8261 K)

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés