Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések


Szám: 14/2019.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § alapján
nyílt ülésre összehívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő utca 81.)
Az ülés időpontja: 2019. június 19. (szerda), 18:30 óra


Napirendi javaslat

1. Visegrádi Városfejlesztő Kft. támogatása

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Döntés a Fő utca (Zöld-ház) – Nagy Lajos utca 4. szám közötti járdaszakasz felújításáról, valamint a kivitelezési munkálatokat végző vállalkozó kiválasztásáról

4. 2019. évi igazgatási szünet elrendelése

5. A Visegrádi Önkormányzat 8/2002. (VII.4.) ör. rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról hatályon kívül helyezése

6. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadásáról, valamint házi segítségnyújtási feladatok ellátására feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló döntés

7. A Visegrád 363/5 hrsz-ú ingatlan (Széchenyi utca) 14 m²-es részének megvásárlásáról szóló döntés

8. A Visegrád 1330 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan eladásáról szóló döntés

9. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletdíj felajánlása

10. Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmazott fejlesztő pedagógus bérköltségeinek támogatása

11. Tornacsarnok felújításához szükséges közbeszerzés elindításáról szóló döntés

12. A városi kitüntetésekről szóló 8/2006. (IV.28.) ör. rendelet módosítása

13. Egyebek

Visegrád, 2019. június 11.

Félegyházi András
polgármester


Szám: 15/2019.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § alapján
zárt ülésre összehívom


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő utca 81.)
Az ülés időpontja: 2019. június 19. (szerda), 20:00 óra

Napirendi javaslat

1. Döntés a városi kitüntetésekről


Visegrád, 2019. június 11.

Félegyházi András
polgármester


A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2019. évi jegyzőkönyv

2018. évi jegyzőkönyv

2017. évi jegyzőkönyv

2016. évi jegyzőkönyv

2015. évi jegyzőkönyv

2014. évi jegyzőkönyv

2013. évi jegyzőkönyv

2012. évi jegyzőkönyv

2011. évi jegyzőkönyv

2010. évi jegyzőkönyv

2009. évi jegyzőkönyv

2008. évi jegyzőkönyv

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés