vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek

Elindult az Országos Mentőszolgálat fiatalokat célzó önkéntes programja, melynek keretében 150 fő 18 és 22 év közötti fiatal számára nyílik lehetőség, hogy betekintést nyerjen Magyarország legnagyobb egészségügyi szervezetének mindennapjaiba.

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Önkormányzat

Visegrád Sportjáért Közalapítvány

FELHÍVÁS - ADÓ 1%

A Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapvető és legfontosabb célja, hogy Visegrád város lakóinak, különösen a gyermekeknek forrásokat biztosítson a különböző sporttevékenységek eredményesebb műveléséhez.

Elsősorban a tömeg és közösségi sportok gyakorlásának feltételeit kívánjuk javítani, az eszközvásárlásokhoz, a sportrendezvényekhez történő hozzájárulással. Ennek érdekében keressük mindazon csatornákat, ahonnan pénzügyi segítséget remélhetünk feladataink teljesítéséhez.

Tisztelettel kérjük Visegrád város felnőtt lakosságát, hogy befizetésre kerülő személyi jövedelemadója 1%-áról rendelkezzen alapítványunk javára!

Közalapítványunk adószáma: 18666117-1-13

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről rendelkezzenek, így adójuk egy része az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezettekhez, költségvetési előirányzatokhoz kerüljön.

Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is. (17SZJA számú bevallás)

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapja,) kitöltésével rendelkezhet.

2018-ban a NAV bevallási tervezet elkészítésével segíti a magánszemély adózókat bevallási kötelezettségük teljesítésében. Ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól - nincs ügyfélkapus elérhetősége -, és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási kötelezettségének a 17SZJA bevallás papír alapú benyújtásával tud eleget tenni. Ezen bevalláshoz kapcsolódóan lehet rendelkezni az szja 1+1 százalékáról. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval és bevallási tervezetét az erre a célra kialakított on-line felületen módosítja, akkor a felületen az szja 1+1 százalékáról is rendelkezhet. (Ha elfogadja a tervezetet, akkor is!)

2018. május 22-éig a rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett, lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz vagy elektronikusan a külön programban található „17EGYSZA” megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és elektronikus továbbításával is rendelkezhet.

Nyomtatvány a Visegrádi Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető, továbbá letölthető innen.

Természetesen szívesen fogadunk eseti, pénzügyi hozzájárulást is nyilvánosan végzett tevékenységünkhöz.

Bankszámlaszámunk: 64700038-10001349 (Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltsége)

Köszönettel: Visegrád Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma