vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Útépítési munkák

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mai napon (2019. május 23.) érkezett tájékoztatása szerint a 1116 jelű Szentendre - Visegrád összekötő út 17+175 – 18+699 km szelvények közötti szakaszán (Pilisszentlászló – Visegrád) útépítési munkák kezdődnek.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Önkormányzat

Visegrád Sportjáért Közalapítvány

FELHÍVÁS - ADÓ 1%

A Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapvető és legfontosabb célja, hogy Visegrád város lakóinak, különösen a gyermekeknek forrásokat biztosítson a különböző sporttevékenységek eredményesebb műveléséhez.

Elsősorban a tömeg és közösségi sportok gyakorlásának feltételeit kívánjuk javítani, az eszközvásárlásokhoz, a sportrendezvényekhez történő hozzájárulással. Ennek érdekében keressük mindazon csatornákat, ahonnan pénzügyi segítséget remélhetünk feladataink teljesítéséhez.

Tisztelettel kérjük Visegrád város felnőtt lakosságát, hogy befizetésre kerülő személyi jövedelemadója 1%-áról rendelkezzen alapítványunk javára!

Közalapítványunk adószáma: 18666117-1-13

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről rendelkezzenek, így adójuk egy része az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezettekhez, költségvetési előirányzatokhoz kerüljön.

Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is. (17SZJA számú bevallás)

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapja,) kitöltésével rendelkezhet.

2018-ban a NAV bevallási tervezet elkészítésével segíti a magánszemély adózókat bevallási kötelezettségük teljesítésében. Ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól - nincs ügyfélkapus elérhetősége -, és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási kötelezettségének a 17SZJA bevallás papír alapú benyújtásával tud eleget tenni. Ezen bevalláshoz kapcsolódóan lehet rendelkezni az szja 1+1 százalékáról. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval és bevallási tervezetét az erre a célra kialakított on-line felületen módosítja, akkor a felületen az szja 1+1 százalékáról is rendelkezhet. (Ha elfogadja a tervezetet, akkor is!)

2018. május 22-éig a rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett, lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz vagy elektronikusan a külön programban található „17EGYSZA” megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és elektronikus továbbításával is rendelkezhet.

Nyomtatvány a Visegrádi Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető, továbbá letölthető innen.

Természetesen szívesen fogadunk eseti, pénzügyi hozzájárulást is nyilvánosan végzett tevékenységünkhöz.

Bankszámlaszámunk: 64700038-10001349 (Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltsége)

Köszönettel: Visegrád Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma