Árvízvédelmi beruházás

17-18. heti kivitelezői munkák

17-18. heti kivitelezői munkák

Áprilisban a tervezőasztalon zajlott a legtöbb munka:
- a hónap elejére elkészültek a vízjogi létesítési engedély módosításához szükséges tervek, melyeket április 2-án nyújtott be a kivitelező a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz;

- a hajóállomás környékére vonatkozó tervek is módosításra kerültek, melyeket április 8-án nyújtott be a kivitelező a hatósághoz;
- megkezdődött a tárolóépület áttervezése is, hiszen a magasabb mobilfalhoz több mobilelem szükséges, ehhez pedig nagyobb tárolóépületet kell építeni;
- április 30-ig elkészül a csapadékvíz-elvezetés terve;
- a komplett kiviteli terv május 30-ig kerül átadásra.

Az íróasztalokon is volt feladat bőven, hiszen a szakaszolás és a határidő kitolása a szerződések módosítását tette szükségessé:
- módosítani kellett a támogatási szerződést, az 1. szakaszra vonatkozó megállapodást már alá is írta Visegrád polgármestere és a támogató;
- módosítani kellett a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződést. A szerződésmódosítást, annak mellékleteit, valamint az időközben kért hiánypótlást Cabello Dávid projektmenedzser átadta a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályára jóváhagyásra.

Miért nem történtek kivitelezői munkák a hajóállomás környékén?
Korábban több fórumon elhangzott, hogy a hajóállomás környékén megkezdődhet a kivitelezés, mivel ezen a szakaszon a kiviteli tervek már az új mértékadó árvízszintre készültek. A kiviteli terv készítője azonban olyan ellenőrző geotechnikai feltárásokat írt elő a kivitelezés megkezdéséhez, melyeket a kivitelező, a 11 sz. főút alatti – ismeretlen nyomvonalon haladó - középnyomású gázvezeték miatt biztonsággal nem tudott elvégezni. Úgy döntött, hogy a támfalra vonatkozó, korábban elkészített kiviteli tervet visszavonja, és résfalas, réspilléres alapozást alkalmazó módosított tervet készíttet, mely nem teszi szükségessé a főút megbontását.
Az alapozási technológiaváltás azonban ezen a szakaszon is szükségessé tette a vízjogi engedély módosítását, melyet a kivitelező április 8-án – pótlólagosan – benyújtott az illetékes hatósághoz.

Áprilisban elvégzett kivitelezői munkák:
A kivitelezési munkákra vonatkozó, jogerős vízjogi létesítési engedély, illetve jóváhagyott kiviteli tervek nélkül az építkezés nem kezdhető meg, ezért áprilisban csak az ezek hiányában végezhető munkákhoz foghatott hozzá a kivitelező. Ilyen a korábban elbontott partvédelem helyreállítása a kápolna mögötti szakaszon. Itt először vasbeton támgerendákat készített a kivitelező, majd megkezdte a gyeprács visszahelyezését, mely munka jelenleg is folyamatban van. Ezen kívül az MVZ Visegrád Konzorcium folytatta a közművek feltárását az új nyomvonalon, valamint elvégezte a fakivágás után a terület rekultivációját.

Májusban várható kivitelezői munkák:
Időközben megérkezett az engedély az aluljárók eltömedékelésére, ezért várhatóan május közepén elkezdődik a hajóállomásnál lévő aluljárónál a munka. Közben a lavírsík készítése és közművezetékek feltárása zajlik majd az árvízvédelmi mű nyomvonalán, mely az alapozási munkák megkezdésének előfeltétele.