vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Tavasné Dr. Tóth Mária fogszakorvos tájékoztatója

ELOLVASOM

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Árvízvédelmi beruházás

Kivitelezői munkák a 2014. év végén

Kivitelezői munkák a 2014. év végén

Év végén többnyire a geotechnikai és szivárgáshidraulikai szakvélemény elkészítéséhez szükséges fúrások elvégzésére került sor, nem történt látványos, nagy mennyiségű föld mozgatásával járó kivitelezői munka - ezt bizonyára a város lakói is érzékelték. A munkagépek kényszerpihenője két okra vezethető vissza.

1. Az egyik a mértékadó árvízszint, azaz a MÁSZ augusztus végi változtatása. A MÁSZ egy olyan belügyminisztériumi rendeletbe foglalt alapadat, melynek meghatározó a szerepe a védmű tervezésekor. A visegrádi árvízvédelmi beruházás megvalósítására benyújtott pályázat tervei a régi MÁSZ szerint, azaz közel 1 méterrel alacsonyabb védekezési szint figyelembevételével készültek. Miután az önkormányzat tudomást szerzett a változtatásról, azonnal lépéseket tett annak érdekében, hogy az épülő védmű - a későbbiekben, amennyiben erre lesz pénzügyi forrása - a megemelt árvízszintre magasítható, továbbépíthető legyen. A földművek esetében nincs különösebb teendő, de a mobilfalas szakaszon erősebb alépítményre van szükség ahhoz, hogy a későbbiekben legye lehetőség magasabb mobilfal fölszerelésére. Félegyházi András polgármester haladéktalanul megkereste a finanszírozót azzal a kérdéssel, hogy igényelhető-e többletforrás, de azt a választ kapta, hogy erre a célra plusz pénzt nem tudnak adni, a rendelkezésre álló keretből kell megoldani az esetleges változtatást.

Ezt követően megkezdődött az áttervezés,  a plusz költségek kiszámítása, valamint a többoldalú egyeztetés a tekintetben, hogy a költségek átcsoportosításával megoldható-e az erősebb alépítmény elkészítése. Egyes költségek átcsoportosításával, a kőburkolat elhagyásával és a pályázaton belül rendelkezésre álló tartalékkeret egy részének felhasználásával sikerült megoldást találni; ehhez azonban a kiviteli tervek egy részének átdolgozására van szükség, melyet az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőrnek is jóvá kell hagynia és csak ezután foghat hozzá a kivitelező az építéshez.

2. A másik ok, ami szintén hátráltatja a munkálatokat, hogy a kivitelezőnek kétségei merültek fel az engedélyes terv egyes szakaszokra vonatkozó megfelelőségével kapcsolatban.

Bizonyára sokan nem tudják, hogy több tervfázist kell elkészíteni, amíg a kivitelezésig eljut a beruházás. Amikor a visegrádi árvízvédelmi beruházás elkezdődött - az előkészítő szakaszban - úgynevezett engedélyes terv készült, ez alapján számították ki a költségeket, ez alapján nyújtotta be az önkormányzat a pályázatát, kötötte meg a támogatási szerződést, majd írta ki a közbeszerzési eljárást; erre tettek ajánlatot a vállalkozások és ez alapján készülnek el a végleges kiviteli tervek.

A mobilfalas szakasz egyes részein a kivitelezés megkezdésekor a rézsű állékonyságával és az alapozás megfelelőségével kapcsolatban merültek fel kétségek a kivitelezőben. Mivel az övé a felelősség, neki kell garanciát vállalnia, hogy a megépült árvízvédelmi mű minden tekintetben megfelelő legyen, ezért szakértőt kért fel, hogy geotechnikai és szivárgástani szempontból vizsgálja meg a terveket. Az előzetes szakvélemény szerint az engedélyes tervek készítéséhez végzett 8 fúráson kívül további gépi és kézi fúrást kell végezni a beruházással érintett területen ahhoz, hogy az alapozás mélysége és az állékonyság tekintetében el tudják végezni a számításokat.  Ennek érdekében a kivitelező megrendelte a geotechnikai fúrásokat, melynek nyomán decemberben összesen 26 kézi és gépi fúrást és két pótfúrást végeztek. A minták laborba kerültek, a vizsgálat még tart, az előzetes eredmény január közepére, a végleges szakvélemény január végére készül el.

Az engedélyes terv készítője, a Tér Team Kft.  szerint a meglévő tervek megfelelőek,  ezek alátámasztására számításokat és szivárgáshidraulikai modellezést végeznek.

Az önkormányzat felkérte a mérnöki feladatokat ellátó Rex Terra Kft.-t, hogy szakértő bevonásával segítsen abban, hogy a kialakult helyzetben tiszta kép álljon elő.

Tehát jelenleg a szakértők dolgoznak, az eredmények január végéig várhatóak. Amíg nem születik döntés a kérdésben, a kivitelezés a vitatott szakaszokon nem végezhető.

Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor ott, ahol nincs vita a tervek megfelelőségét tekintve, miért nem zajlik az építkezés.

Az eredeti ütemezés szerint a kivitelező a városközponti szakaszon kezdte el a földmunkát, hogy azt követően mielőbb hozzáfoghasson a szádfal- és vasbetonalap megépítéséhez és azzal párhuzamosan a külsőségi szakaszon a földtöltés elkészítéséhez.  A kivitelezés megkezdésekor azonban elmosta a víz az odaszállított töltésanyag egy részét, majd ezt követően merültek fel kétségek a terveket illetően. Ekkor született meg a döntés a részükről, hogy átvizsgálják a terveket és a külsőségi szakaszra helyezik át a földmunka-kapacitást. Ahhoz azonban, hogy a munkát elkezdhessék, nem elég fölvonulni a munkagépekkel. Az első kapavágás előtt értesíteni kell a hatóságokat, lőszermentesíteni kell, föl kell kutatni a közműveket, majd el kell végezni a cserjeirtást. Ezeket az előkészítő feladatokat elvégezték, majd a töltésanyagnak deponálóhelyeket alakítottak ki. Eközben szerződést kötöttek egy búbánatvölgyi bányával, ahonnan a sovány agyagot biztosítják. A szállítás megkezdése előtt azonban esős időszak következett, és félő volt hogy a töltésanyag megázik a deponálóhelyen. Az átázott agyagot ugyanis nem lehet megfelelően tömöríteni, ezért nem kezdték el az agyag szállítását.  A kivitelező valószínűleg márciusban kezdi el a földmunkát ezen a területen, amelyet 2 hónap alatt el tud végezni, tehát nem veszélyezteti a véghatáridőt a kedvezőbb időjárási feltételek kivárása.

A védmű hajóállomás környéki szakaszán a kieső időben is tudnak dolgozni a kivitelezők. Itt kb. 240 méter hosszan meg kell erősíteni a támfalat, ennek kiviteli terveire december végén kapták meg az engedélyt a műszaki ellenőrzést végző mérnöki irodától.

Az önkormányzat decemberben közmeghallgatást tartott, amelyen jelen volt a kivitelező, a tervező és a műszaki ellenőr. Az eseményen valamennyi beruházással kapcsolatos fontos kérdés előkerült, melyekre választ adtak a szakemberek. A közmeghallgatást a térségi televízió is rögzítette, a felvétel a televízió műsorában és honlapján január 10-től lesz megtekinthető.

Januárban tehát a geotechnikai és szivárgáshidraulikai mérések alapján elkészül az úgynevezett "talajmodell", ennek segítségével végzik el az alapozáshoz szükséges ellenőrző számításokat, szakvéleményeket. Ezt követi a szakértői vélemények kiértékelése és a döntés, milyen tervek alapján folytatódjon a kivitelezői munka. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a hajóállomás környékén a támfal megerősítése. Mindeközben a kivitelező több különböző ütemtervet dolgoz ki a megváltozott helyzetnek megfelelően annak érdekében, hogy a 2015. június 10-ei határidő tartható legyen.