Árvízvédelmi beruházás

2015. május végéig elvégzett és júniusban várható építési munkák

2015. május végéig elvégzett és júniusban várható építési munkák

Aláírták a gátberuházásra vonatkozó módosított kivitelezői szerződést az MVZ Visegrád Konzorcium képviselői és Visegrád polgármestere

A módosított kivitelezői szerződés aláírása
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Duna menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon. Miután a kormány jóváhagyta a védmű többletköltséggel és többletidővel járó, magasabb szintre építését és a beruházás szakaszolását,
a város polgármestere és a kivitelező aláírta a módosított megállapodást az árvízvédelmi mű megépítésének első ütemére vonatkozóan.  A szerződés értelmében a tartalékkeret összegéből 37,2 millió forint felhasználásra kerül a kivitelezés során, de a szerződés végösszege a korábbival azonos, tehát 964 millió 800 ezer forint.  A megállapodás szerint 112 nappal több idő áll rendelkezésre a teljesítésre,  azaz 2015. szeptember 30-ára módosul a projekt első ütemére vonatkozó befejezési határidő. Ez idő alatt készül el a védmű Vízi-bástya és Mária-kápolna, valamint a rév és földgát közötti szakasza, a csapadékvíz elvezetés a teljes városközponti részen, továbbá a hajóállomásnál, a Palotaháznál és az Életfa-szobornál lévő aluljárók eltömedékelése. A szerződést Félegyházi András, Visegrád polgármestere, Nobilis Kristóf, a Magyar Vízépítő Zrt. igazgatósági tagja, valamint Ányos Attila, a ZÖLD ÚT-ÉPÍTŐ Kft. ügyvezetője május 26-án írta alá.

Májusban elvégzett és júniusban várható kivitelezési munkák

Májusban jelentős mértékben előrehaladtak a tervezési munkák és az engedélyezési eljárások. A hajóállomásnál lévő aluljáró eltömedékelésére vonatkozó engedélyt a hatóság kiadta, és időközben jogerőre is emelkedett. A vállalkozó felvonult a területre, elkezdte a lépcső, valamint a fedkövek elbontását. A hónap végi sajtónyilvános hajókirándulásra való tekintettel azonban csak június első hetében kezdi meg az eltömedékelést a kivitelező. A korábbi tervek alapján elbontott gyeprácsos partvédelmi mű helyreállítását a Duna magas vízállása miatt meg kellett szakítania, de amint a vízállás engedi, folytatja ezt a munkát is. A kivitelező feladata a második ütemben, azaz jövőre megvalósuló beruházás kiviteli terveinek elkészíttetése is, ezért erre kiadta a megbízást a tervezőknek. Megkötötte az új tervek szerint módosított megállapodást a már kiválasztott alvállalkozókkal a szád- és mobilfal munkarészekre, és folyamatban van az alvállalkozók versenyeztetése a résfal, valamint a csapadékvíz-csatorna munkarészekre.
Az alapozási munkák előkészítő munkálatait, mely a nem engedélyköteles lavírsík készítését jelenti, június első hetében saját munkaeszközeivel elkezdi a kivitelező. Júniusban további alapozási munkák kezdődnek el, úgymint a közművek kiváltása a hajóállomástól a vízmű területéig, résfal építése a hajóállomástól a kápolnáig tartó szakaszon, továbbá szádfal építése a révtől a földgátig. Ezen alapozási munkák elvégzése után indítható el az árvízvédelmi mű vasbeton szerkezetének és a csapadékvíz-elvezető csatornának az építése.