Árvízvédelmi beruházás

21. heti kivitelezői munkák (2015. május 18-24-ig)

21. heti kivitelezői munkák (2015. május 18-24-ig)

Amennyiben a Duna apadása lehetővé teszi, folytatódik az elbontott gyeprácsos partvédelmi mű visszaépítése.

A hét második felében az 1570. számú (hajóállomás melletti) gyalogos aluljáró eltömedékelési munkái kezdődnek el. A kivitelező felvonul a helyszínre és telepíti az ideiglenes melléklétesítményeket, valamint lezárja a gyalogosforgalmat.
A háttérben tovább folytatódik a tervek engedélyeztetési eljárása. Keddre várható a KDV-VIZIG hozzájárulása. Az eljárás gyorsítása érdekében a kivitelező személyesen veszi át az engedélyt és viszi tovább a Környezetvédelmi Felügyelőséghez. A vízjogi létesítési engedély, amely nélkül a gátépítés nem kezdődhet el,  kiadása ezután kb. két héttel várható.