vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Rendeletek, szabályzatok

Hatályos rendeletek

TÁRGY RENDELET SZÁM
rendeletek egységes szerkezetben
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSOK Építésügyi szabályozás

A településkép védelméről
Szakmai konzultáció iránti kérelem
Településképi bejelentési igazolás iránti kérelem
Településképi vélemény iránti kérelem

20/2017.
(XII.14.)
Helyi Építési Szabályzat 3/2019.
(III. 27.)
Az új Településrendezési Terv készítéséhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről 3/2002.
(III.13.)
A Szabályozási Terv készítéséhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről 7/2004.
(VII.29.)
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 1/2016.
(I.21.)
Városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapodásáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE) 8/2002.
(VII.04.)
Visegrád Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről 3/2018
(II.14.)
Reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről 21/2017.
(XII.14.)
HÁZASSÁGKÖTÉS
Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 13/2017.
(VI.22.)
VÁROSVEZETÉS
Visegrád címere és zászlaja 9/1991.
(XI.27.)
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19/2013.
(IX.6.)
A városi kitüntetésekről 8/2006.
(IV.28.)
A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről 11/2001.
(IX.27.)
A környezetvédelem helyi szabályairól 5/2018.
(III.22.)
A talajterhelési díj helyi szabályairól 6/2018.
(III.22.)
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról 3/2004.
(VI.29.)
A hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól 2/2014.
(II.14.)
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről 12/2013.
(V.24.)
A Millenniumi Emlékév tiszteletére 10/2009.
(VIII.11.)
Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 12/2012.
(VIII.31.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 20/2013.
(IX.20.)
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VIII.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1/2013.
(I.16.)
A helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 17/2012.
(X.31.)
A temetőről és a temető használat szabályairól 6/2017.
(II.16.)
GAZDÁLKODÁS
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 2/2019.
(II. 27.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2/2018.
(II.14.)
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról 22/2017.
(XII.14.)
Helyi adókról 19/2012.
(XI.30.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 5/2019.
(IV.29.)
A lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről 12/2014.
(XII.18.)
TÁMOGATÁSOK
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 2/2015.
(II.19.)
Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 5/2013.
(III.22.)
A fiatal házasok és a családok támogatásáról 8/2000.
(X.19.)
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 6/2013.
(III.22.)
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
Az egészségügyi alapellátási körzetekről 15/2016.
(IX.22.)
ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szervezeti és Működési Szabályzat 4/2011.
(III.24.)
A képviselők tiszteletdíjáról 7/2013.
(III.22.)
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 2/2007.
(I.26.)
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 17/2017.
(X.19.)