vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Társasházi sormunkatervek újraindulása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az érvényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett 2020. július 1-től teljes ellátási területén újrakezdi tevékenységét, illetve átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkát a megye minden településén, ahol azt március 17-ig nem fejezte be.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Rendeletek, szabályzatok

Hatályos rendeletek

TÁRGY RENDELET SZÁM
rendeletek egységes szerkezetben
VESZÉLYHELYZETBEN KIHIRDETETT RENDELET
Visegrád Város Polgármesterének Önkormányzati rendelete 5/2020.
(VI. 4.)
Visegrád Város Polgármesterének Önkormányzati rendelete Visegrád lezárásáról a 2020. május 1-3. közötti időszakra 4/2020.
IV. 30.
Visegrád Város Polgármesterének Önkormányzati rendelete Visegrád lezárásáról a 2020. április 25-26. közötti időszakra 3/2020.
(IV. 24.)
Visegrád Város Polgármesterének Önkormányzati rendelete Visegrád lezárásáról a 2020. április 18-20. közötti időszakra 2/2020.
(IV. 17.)
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSOK

A településkép védelméről szóló rendelet
Szakmai konzultáció iránti kérelem - nyomtatvány
Településképi bejelentési igazolás iránti kérelem - nyomtatvány
Településképi vélemény iránti kérelem - nyomtatvány

9/2019.
(X.2.)
Helyi Építési Szabályzat 3/2019.
(III. 27.)
A Szabályozási Terv készítéséhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről 7/2004.
(VII.29.)
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 1/2016.
(I.21.)
Városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE) 8/2002.
(VII.04.)
Visegrád Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről 3/2018
(II.14.)
Reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről 21/2017.
(XII.14.)
HÁZASSÁGKÖTÉS
Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 13/2017.
(VI.22.)
VÁROSVEZETÉS
Visegrád címere és zászlaja 9/1991.
(XI.27.)
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19/2013.
(IX.6.)
A városi kitüntetésekről 8/2006.
(IV.28.)
A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről 11/2001.
(IX.27.)
A környezetvédelem helyi szabályairól 5/2018.
(III.22.)
A talajterhelési díj helyi szabályairól 6/2018.
(III.22.)
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról 3/2004.
(VI.29.)
A hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól 2/2014.
(II.14.)
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről 12/2013.
(V.24.)
A Millenniumi Emlékév tiszteletére 10/2009.
(VIII.11.)
Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 12/2012.
(VIII.31.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 20/2013.
(IX.20.)
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VIII.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1/2013.
(I.16.)
A helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 17/2012.
(X.31.)
A temetőről és a temető használat szabályairól 6/2017.
(II.16.)
GAZDÁLKODÁS
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 1/2020.
(II. 21.)
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 8/2019.
(IX. 19.)
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 2/2019.
(II. 27.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 4/2019.
(IV. 29.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2/2018.
(II.14.)
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról 22/2017.
(XII.14.)
Helyi adókról 19/2012.
(XI.30.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 5/2019.
(IV. 29.)
A lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről 12/2014.
(XII.18.)
TÁMOGATÁSOK
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 2/2015.
(II.19.)
Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 5/2013.
(III.22.)
A fiatal házasok és a családok támogatásáról 8/2000.
(X.19.)
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 6/2013.
(III.22.)
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
Az egészségügyi alapellátási körzetekről 15/2016.
(IX.22.)
ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szervezeti és Működési Szabályzat 4/2011.
(III.24.)
A képviselők tiszteletdíjáról 12/2019.
(X. 30.)
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 2/2007.
(I.26.)
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 17/2017.
(X.19.)