vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Tavasné Dr. Tóth Mária fogszakorvos tájékoztatója

ELOLVASOM

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Rendeletek, szabályzatok

Hatályos rendeletek

TÁRGY RENDELET SZÁM
rendeletek egységes szerkezetben
VESZÉLYHELYZETBEN KIHIRDETETT RENDELET
Visegrád Város Polgármesterének Önkormányzati rendelete 5/2020.
(VI. 4.)
Visegrád Város Polgármesterének Önkormányzati rendelete Visegrád lezárásáról a 2020. május 1-3. közötti időszakra 4/2020.
IV. 30.
Visegrád Város Polgármesterének Önkormányzati rendelete Visegrád lezárásáról a 2020. április 25-26. közötti időszakra 3/2020.
(IV. 24.)
Visegrád Város Polgármesterének Önkormányzati rendelete Visegrád lezárásáról a 2020. április 18-20. közötti időszakra 2/2020.
(IV. 17.)
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSOK

A településkép védelméről szóló rendelet
Szakmai konzultáció iránti kérelem - nyomtatvány
Településképi bejelentési igazolás iránti kérelem - nyomtatvány
Településképi vélemény iránti kérelem - nyomtatvány

9/2019.
(X.2.)
Helyi Építési Szabályzat 3/2019.
(III. 27.)
A Szabályozási Terv készítéséhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről 7/2004.
(VII.29.)
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 1/2016.
(I.21.)
Városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE) 8/2002.
(VII.04.)
Visegrád Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről 3/2018
(II.14.)
Reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről 21/2017.
(XII.14.)
HÁZASSÁGKÖTÉS
Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 13/2017.
(VI.22.)
VÁROSVEZETÉS
Visegrád címere és zászlaja 9/1991.
(XI.27.)
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19/2013.
(IX.6.)
A városi kitüntetésekről 8/2006.
(IV.28.)
A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről 11/2001.
(IX.27.)
A környezetvédelem helyi szabályairól 5/2018.
(III.22.)
A talajterhelési díj helyi szabályairól 6/2018.
(III.22.)
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról 3/2004.
(VI.29.)
A hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól 2/2014.
(II.14.)
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről 12/2013.
(V.24.)
A Millenniumi Emlékév tiszteletére 10/2009.
(VIII.11.)
Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 12/2012.
(VIII.31.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 20/2013.
(IX.20.)
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VIII.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1/2013.
(I.16.)
A helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 17/2012.
(X.31.)
A temetőről és a temető használat szabályairól 6/2017.
(II.16.)
GAZDÁLKODÁS
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 1/2020.
(II. 21.)
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 7/2020.
(VII. 9.)
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 8/2019.
(IX. 19.)
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 2/2019.
(II. 27.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 4/2019.
(IV. 29.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2/2018.
(II.14.)
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról 22/2017.
(XII.14.)
Helyi adókról 19/2012.
(XI.30.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 5/2019.
(IV. 29.)
A lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről 12/2014.
(XII.18.)
TÁMOGATÁSOK
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 2/2015.
(II.19.)
Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 5/2013.
(III.22.)
A fiatal házasok és a családok támogatásáról 8/2000.
(X.19.)
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 6/2013.
(III.22.)
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
Az egészségügyi alapellátási körzetekről 15/2016.
(IX.22.)
ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szervezeti és Működési Szabályzat 4/2011.
(III.24.)
A képviselők tiszteletdíjáról 12/2019.
(X. 30.)
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 2/2007.
(I.26.)
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 17/2017.
(X.19.)