vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Társasházi sormunkatervek újraindulása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az érvényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett 2020. július 1-től teljes ellátási területén újrakezdi tevékenységét, illetve átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkát a megye minden településén, ahol azt március 17-ig nem fejezte be.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Előzmények

Az árvízvédelmi pályázat bemutatása,

alakulása (2009-2014 márciusáig)

A projekt közvetlen célja, hogy a KEOP 2.1.2 állami és önkormányzati árvízvédelmi fejlesztés kétfordulós pályázat keretén belül megvalósuljon Visegrádon az árvíz által veszélyeztetett területek védelme.
Visegrád Város Önkormányzata kötelező önkormányzati feladatként látja el a közigazgatási területén élő lakosok és az ott található történelmi, valamint kulturális értékek védelmét árvízvédelmi szempontból is. Az érintett dunai folyamkilométer szakaszon jelenleg egyáltalán nincs árvízvédelmi gát, ezért az Önkormányzat a Duna áradása esetén az árvízvédelmi feladatokat eseti védekezéssel tudja megoldani. A veszélyeztetett partszakasz, illetve part menti terület hossza csaknem 2 km, de rendkívüli esetben a védekezési vonal eléri a 2,8 km-t. Az árvízzel veszélyeztetett terület teljes nagysága: 49 ha. Érintett többek között a Fő utca, a Mátyás-palota, a 11. sz. főközlekedési út és a csatornarendszer egyes elemei. Az árvízvédelmi területen élő lakosság száma 1734 fő. A turistaforgalmat bonyolító szállodák vendégei és az itt található egyedülálló történelmi értékek védelme érdekében a műszaki megoldás lényege elsőrendű védvonal – árvízvédelmi töltés – kiépítése az Alsó-öböl környezetében (szintje a mértékadó árvízszint + 1,0 m, (107,01+1,00m), kerekítve 108,00mB), emellett a városközponti szakaszon parapetfal építése kb. 107,30mB szintig, és azon mobil árvízvédelmi fal elhelyezése.
A mobil elem üzemeltetési és karbantartási feladattal és költségvonzattal jár, mely az Önkormányzat számára még vállalható terhet jelent, és a megoldás a visegrádi partszakasz esetében meghatározó látványkövetelményeknek is megfelel, mert a létesítmények nem takarják el a folyót. Az árvízvédelmi létesítmények megvalósítási területe kerekítve 3,4 ha + 2,7 ha, illetve 1720m + 1336 m. A tervezett árvízi fejlesztéssel kb. 49 ha nagyságú beépített terület mentesíthető.

2009-2010
Az előkészítő szakasz az eredeti útvonalterv szerint 2009. márciustól 2010. decemberig tart. Ez alatt az idő alatt kell elkészíteni a szükséges tanulmányokat (környezeti hatástanulmány, örökségvédelmi hatástanulmány, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány a második fordulós pályázat benyújtásához), el kell végezni a tervezői feladatokat (vízjogi engedélyes tervek készítése), le kell folytatni a szükséges hatósági eljárásokat.
Sajnos az eredeti útvonaltervhez képest lényeges időbeli késedelemmel fejeződhet be a pályázat első fordulója. Ennek elsődleges oka az, hogy 2010. májusától változott a Mértékadó Árvízszint ( MÁSZ).   A MÁSZ-értéktől nagymértékben függő tervezési munkák a várható változás miatt késedelembe kerültek. A tervezést végző kft. több tervvázlatot készített már a különböző MÁSZ-értékek és kiviteli megoldások lehetőségeire. Ugyanez vonatkozik az RMT (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) készítésére, mely egyben a második fordulós pályázat beadásának idejét is befolyásolja. A MÁSZ-értékek változásával kapcsolatosan a Miniszterhez írt kérelmünkre küldött válasz sem adott egyértelmű választ, így a jogszabály változását a munkálatokkal meg kellett várni. A tervezési munkával összefüggésben a „Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszonelemzés” elkészülte az előirányzott 2010. február 15-e helyett akkor még előre nem látható időpontra csúszott. Ugyanez vonatkozik az előzetes környezeti vizsgálat és hatástanulmány elkészítésére is.
 Természetesen az engedélyes terveknek már ehhez az értékhez kellett igazodniuk. Így a védelmi gát végleges kialakításának tervei érdemben csak ezen időpont után készülhettek el.
A pályázat előkészítő részében a legfontosabb feladatok a következők:
- a környezetvédelmi engedély beszerzése és annak jogerőre emelkedése,
- a vízjogi engedély beszerzése és annak jogerőre emelkedése,
- a gát mobil elemeinek tárolását biztosító raktár építési engedélyének beszerzése és annak jogerőre emelkedése,
- mindezek megléte feltétele a második fordulós pályázat benyújtásának.

Az eredeti ütemezés szerint a második fordulóra 2010. szeptemberig benyújtott pályázat megvalósítása 2011. március és 2012. december között zajlik. A MÁSZ-értékek változása és a hatóságokhoz benyújtott engedélyeztetések a vártnál hosszabb ideig történő elhúzódása végül a projekt átütemezését vonta maga után. A környezetvédelmi engedély kérelem 2010. májusában benyújtásra került a hatósághoz, mely végül 2011. áprilisában jogerőre emelkedett. A vízjogi engedélyes tervek 2010. októberében a hatósághoz benyújtásra kerültek, melyek 2011. áprilisában jogerőre emelkedtek. A mobil gát elemeit tároló raktár építési engedélye is 2011. márciusában jogerőre emelkedett. Így már meg volt minden feltétel ahhoz, hogy az RMT végleges változata elkészülhessen és a második fordulós pályázat benyújtásra kerüljön. Ez 2011. április 29-vel megtörtént.
Időközben annyi változás történt a második fordulós pályázatban, hogy megemelték a maximum igényelhető támogatási összeget 1 milliárd forintról 1,5 milliárd forintra. Ez Visegrád szempontjából nagyon kedvező, hisz a támogatás mértéke ezen összeg erejéig 100 %-os, így saját erő biztosítására nincs szükség.
A második fordulós pályázatról szóló támogatói döntést követően  2012-től 2014 márciusáig a kivitelezői közbeszerzési eljárások lefolytatására került sor.