vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Bursa Hungarica pályázati tájékoztató


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2016 (09.21.)  Határozattal csatlakozott a kiírt pályázathoz.

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának kiírása!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának dokumentumait.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál.
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2016 (09.21.)  Határozattal csatlakozott a kiírt pályázathoz.

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.


Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER-Bursa rendszer) az alábbi linkeken érhető el:

A pályázat elérhető:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

 „A” típusú pályázat:
A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

„B” típusú pályázat:
Az ösztöndíjban kizárólag olyan az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező (érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt nem nyert, érettségizett) fiatalok pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha a pályázó az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Kötelező mellékletek:

- hallgatói jogviszony igazolás (eredeti)
- kereseti (munkáltatói) igazolás

Visegrád, 2016. október 4.

                                    dr. Szabó Attila s. k.
                                             jegyző