Árvízvédelmi beruházás

Projektnyitó rendezvény

2014. július - A tervezett árvízvédelmi mű megépítését – távlatban – nagyobb biztonságot adó szintre történő fejlesztés lehetőségének kiépítésével kívánja a városvezetés  megvalósítani

Az elmúlt hónapban az önkormányzat intenzív tárgyalásokat kezdeményezett arról, hogy az eredetileg tervezettnél magasabbra szerelhető mobilgátrendszer kiépítésére is alkalmas alépítmény épüljön a beruházás során. A június 9-én megtartott projektnyitó rendezvénnyel hivatalosan is kezdetét vette az árvízvédelmi beruházás kivitelezése. Június végén hozzáfogtak a régészek a tervásatáshoz azon a helyen, ahol a mobilgát elemeit tároló épület lesz, a kivitelező pedig kiválasztotta a mobilgát szállítóját, folyamatban van az árajánlatok bekérése, a beszállítók versenyeztetése.

Erősebb mobilgát-alépítmény ügyében tett intézkedéseket az önkormányzat
Az építendő elsőrendű árvízi védművek magasságát a kormányrendeletben meghatározott mértékadó árvízszint szabja meg. A visegrádi gátrendszert is a jelenleg érvényes mértékadó árvízszintnek megfelelően tervezték, de a tavalyi rekordmagasságú árhullám tetőzési pontja mindössze 26 centiméterrel volt alacsonyabban a hatályos rendelet alapján megépítendő mobilgát tetejétől. Okulva a tavalyi árvíz tapasztalataiból, illetve számítva a mértékadó árvízszint várható jogszabályi változtatására, Visegrád városvezetése úgy döntött, hogy olyan mobilgátrendszert épít, amely tovább magasítható a védmű alépítményének visszabontása nélkül.
A döntés előkészítése sok időt vett igénybe, mivel több informális egyeztetésre volt szükség a Közreműködő Szervezet, valamint az illetékes minisztérium szakembereivel. Az önkormányzat változtatási szándékát az egyeztetéseken támogatólag fogadták, azonban az ezzel járó költségek finanszírozására többletforrás nem áll rendelkezésre, ezért a forrást a pályázat keretein belül kell megtalálni. Az önkormányzat a műszaki tartalom változtatásával, illetve a kiadási tételek átcsoportosításával kezdeményezi a támogatási és kivitelezési szerződések módosítását.

Projektnyitó rendezvény
2014. június 9-én, a 2013-as rekordmagasságú árhullám tetőzősének első évfordulóján a Mária-kápolna árvízi emléklépcsőjénél megtartott projektnyitó rendezvénnyel hivatalosan is kezdetét vette a város számára rendkívüli fontosságú beruházás. Az ünnepségen beszédet mondott Tarnai Richárd kormánymegbízott és Félegyházi András polgármester, tiszteletét tette Varga László, a Szentendrei Kormányhivatal vezetője, Branyiczky Márk tűzoltóezredes, tűzoltótanácsos, a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Nagy Gábor tűzoltó-alezredes, a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Jámbor Ferenc tűzoltóőrnagy, a  Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka.
Tarnai Richárd kormánymegbízott beszédében hangsúlyozta; a kormányzat célja, hogy a legveszélyeztetettebb helyeken mindenhol építsenek gátakat, illetve országosan víztározó rendszereket alakítsanak ki, a meglévőket pedig bővítsék.
Félegyházi András röviden ismertette a beruházás menetét. Elmondta, hogy bár a mobilgát a leglátványosabb része az árvízvédelmi rendszernek, ez körülbelül a harmadát teszi ki a 3150 méteres védműnek. Ezen a szakaszon 50-60 centiméteres kőburkolatú térdfal épül, erre szerelik rá árvíz idején a mobil elemeket. A gátrendszer következő 6-800 méteres szakaszán fix parapetfalat építenek, 1 kilométer hosszan pedig egy már meglévő földgátat magasítanak, erősítenek meg. Ha megvalósul a beruházás,  sokkal kevesebb lesz és rövidebb ideig tart majd a védekezési munka még a tavalyihoz hasonló méretű árvíz esetén is, hiszen néhány nap alatt több száz méternyi  mobilfalat tudnak majd felépíteni. Félegyházi András hozzátette, hogy a védmű magasságának a mindenkori mértékadó árvízszinthez kell igazodnia, ezért olyan művet építenek, amelyet később fejleszteni lehet. 

Jelenleg folyó munkák
Június 23-án megkezdődött a tervásatás azon a helyen, ahol a mobilgát elemeit tároló épület fog elhelyezkedni. Kiadták a fakivágási engedélyt, július közepétől várható, hogy a meghatározott ütemezés szerint sor kerül a nyomvonalba eső fák kivágására, az alépítményi munkák megkezdésére. A hagyományos földtöltés kiviteli terve elkészült, a műszaki ellenőr jóváhagyását követően elindulhat a földgát megépítése, erősítése.