vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Sorompók kihelyezése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Visegrád Város Önkormányzata és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága úgy határozott, hogy sorompókat helyez ki az alábbi területeken:

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Városfejlesztés

 

Gazdasági Program 2014-2019

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a gazdasági program elfogadása. A törvény rendelkezései értelmében a hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket kell egybefoglalni gazdasági programban. A hosszú táv a gazdasági program esetében legalább a képviselő-testület megbízatásának időtartamát jelenti. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják és tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. tovább .

Gazdasági Program 2010 - 2014

Magyarország önkormányzatai nagy kihívás előtt állnak. A működésüket, létüket meghatározó körülmények jelentős változásokon mennek keresztül. Egyrészről az államigazgatási rendszer átalakítása, a feladat- és hatáskörök jelentős átrendeződése figyelhető meg, amely változás számos előre nem kiszámítható tényezővel jár. tovább .

Gazdasági Program 2006 - 2010

Visegrád elmúlt években tapasztalt fejlıdésében, az itt élık munkája és lakóhelyük iránti elkötelezettsége, - ha szükség volt rá áldozatvállalása - mellett azönkormányzatnak a település adottságait, lehet politikája is nagy szerepet játszott. Ehhez nagy segítséget jelentett, hogy 2002-ben a város fejlıdésének irányát, a továbblépés módozatait megfogalmazó ciklusprogramot testület elfogadta és az elmúlt 4 évben e szerint végezte munkáját.a képviselı. tovább .

Gazdasági Program 2002 - 2006

A 2002. évi helyhatósági választások elıtti hónapokban több képviselıjelölt összefogva, közösen alakította ki választási programját. A választási eredményben láthatóvá vált, hogy Visegrád Város közössége ezt a programot megismerte és támogatta. Visegrád Város Önkormányzata egy lakható, kényelmes és szép várost kíván kialakítani az itt lakók számára. Felelısséggel viseltet Visegrád történelmi és természeti értékeinek megırzése terén, magévá téve az UNESCO értékelését, amely szerint Visegrád Krakkóval, Prágával és Budával egyenrangú értékeket ıriz, és felvállalja az ezzel együtt járó nehézségeket. Ennek megfelelve, önmagunk és az idelátogató turisták számára, rangunkhoz méltó élményeket és kiszolgálást kell nyújtanunk. tovább .

Visegrád város turizmusfejlesztési stratégiai és operatív programja

VISEGRÁD IDEGENFORGALMÁNAK HELYZETELEMZÉSE A helyzetelemzés kezdetei: a világ, Magyarország, a térség turizmusa adta lehetőségek, korlátok. tovább .