vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Házszámtáblák

A Visegrádi Hírek előző számában beszámoltunk az utca és házszámtáblák beszerzéséről. Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a táblák júniusban elkészülnek. A már rendezett - lásd: felsorolásban szereplő utcákban - lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok 2017. június 19-től díjmentesen átvehetik az egységes házszámtáblákat a polgármesteri hivatalban nyitva tartási időben.  Bővebb információ:

• Mátyás király utca
• Patak zug
• Sziget utca
• Szőlőskert utca
• Újkert utca
• Vár szer
• Sirály utca
• Schulek utca
• Salamontorony utca
• Gizella út
• Duna-parti út
• Sziget utca
• Malom köz
• Török utca
• Pázmány Péter utca
• Temetősor utca

Aki a házszámtáblák kihelyezéséhez segítséget igényel, kérjük, jelezze azt ugyancsak a polgármesteri hivatalban.
Visegrádon egyébként a lakcímrendezés folyamatosan zajlik, az önkormányzat a település minden ingatlanára elkészítteti a házszámtáblákat.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról is, hogy a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 19/2013. (IX. 6.) rendelete alapján az utcanév táblákat az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni, illetve saroktelek esetén a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. A kihelyezés kötelező, melyről az önkormányzat gondoskodik.

Kérjük és köszönjük szíves együttműködésüket!

Visegrád Város Önkormányzata