vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Háziorvosi helyettesítés

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. július 22. és augusztus 9. között szabadságon leszek. A helyettesítés az alábbiak szerint fog történni.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

Tájékoztató rendelet hatályba lépéséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Visegrád Város új településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeit.

Visegrád város új 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzata és mellékletét képező Szabályozási Terve 2019. május 17-én lépett hatályba. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hatálybalépést követően megindított eljárásoknál és ügyintézés során az új rendelet rendelkezései az irányadók.

Visegrád Város új településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeit elérhetik az önkormányzat honlapján a „Településrendezés” menüpontban.


EUROVELO 6

KÖZLEMÉNY a környezetvédelmi hatósági eljárásban tartott közmeghallgatásról.


Méhekre vonatkozó állategészségügyi zárlat

A mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya Visegrád Város közigazgatási területét a méhekre vonatkozó állategészségügyi zárlat alá helyezte. Az ezzel kapcsolatos határozat ITT olvasható.


Óvodai beiratkozás 2019

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE Visegrád városban a következő időpontokban történik:

2019. április 29-én (hétfőn) és 2019. április 30-án (kedden) 08.00 - 16.00 óráig
Helye: Fellegvár Óvoda (2025 Visegrád, Fő u. 18.)

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A teljes tájékoztató ITT olvasható.


Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről: A "Sajbázás" című programhoz kapcsolódó tájékoztató INNEN letölthető.


A kutak fennmaradásának engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodási törvény 2018. év végével módosult, melynek értelmében az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült és üzemeltetett kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésénél a vízgazdálkodási bírság alól mentesül az a létesítő vagy üzemeltető, aki az eljárást 2020. december 31-ig kezdeményezi. A kutakkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség tehát továbbra is érinti az ingatlantulajdonosokat, a bírságmentességi határidő azonban 2020. december 31-re módosult.

A jegyzői hatáskörbe tartozó kutak fennmaradási engedélyezési eljárásához szükséges formanyomtatvány és a tájékoztató elérhető az önkormányzat honlapján a www. visegrad.hu oldalon, a témával kapcsolatban pedig továbbra is a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben érdeklődhetnek a Tisztelt Ügyfelek.

További részletek →→→ Általános tájékoztató

Fennmaradási kérelem →→→ LETÖLTÖM

Visegrádi Polgármesteri Hivatal


Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról: A hirdetmény és annak dokumentumai INNEN letölthetők.


HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről (2019/2020-AS TANÉV): ELOLVASOM

Az Áprily Lajos Általános Iskola felvételi körzete a 2019/2020-as tanévben:

Visegrád
Kisoroszi

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK ELLÁTÁSI KÖRZETE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye a 2019/2020-as TANÉVBEN: ITT található.


Tisztelt Érintett Ingatlantulajdonosok!

Visegrád Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy módosítja a város településrendezési eszközeit annak érdekében, hogy a hatályos településrendezési eszközök (a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat együttesen) készítése óta bekövetkezett jogszabály-változások, lezajlott társadalmi, gazdasági folyamatok figyelembevétele, az alkalmazás folyamán felmerült módosítási igények, tapasztalatok értékelése, integrálása megtörténjen. A felülvizsgálat kiterjed a település egész közigazgatási területére. A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban Településkódex) meghatározott teljes eljárási rend szerint történik.


Hová fordulhatunk vadkárral kapcsolatos ügyekben?ELOLVASOM


Bizonyára többen értesültek már a Visegrád Város hivatalos honlapján is megtalálható, 2018. január 1-től hatályos településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletről.

Tájékoztatónk arra kíván rávilágítani, hogy miért került megalkotásra a településkép védelmet szabályozó rendelet, illetve segítséget kíván nyújtani a rendeletben történő eligazodáshoz, a jogszabályi szöveg pontos visszaadásának szándéka nélkül.

Töltse le tájékoztatónkat: INNEN

Töltse le a térképet: INNEN

Visegrád Város Önkormányzata
Visegrádi Polgármesteri Hivatal


A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy olyan, állatvédelemmel foglalkozó kiadványt állított össze, amely segítséget nyújthat az önkormányzatoknak felelős munkájuk végzésében. A Kutyakötelesség című kötetben a szakemberek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket foglalták össze. Az anyag szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír. A Kutyakötelesség tudásbázisát az önkormányzatokon kívül hasznosnak találhatják az állatvédő szervezetek, a rendőrség és a szakhatóságok állatvédelemmel foglalkozó munkatársai.


Szünidei gyermekétkeztetés

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről - letöltöm
Nyilatkozat hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére - letöltöm
Nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére - letöltöm