vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Magyar Közút Nonprofit Zrt. - télindító tájékoztató

ELOLVASOM

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Önkormányzat

Közérdekű adatok

IHM 18//2005. (XII.27.) rendelete szerinti szerkezetben

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
Telefonszám: 06/26 398-255
Faxszám: 06/26 597-005
Központi elektronikus levélcím: visegrad@visegrad.hu
A honlap URL-je: www.visegrad.hu
Ügyfélszolgálat/titkárság elérhetősége: 06/26 398-255
Titkárságvezető:
Az ügyfélfogadás rendje: ITT érhető el
Adószám: 15393788-1-13

1.1.2. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra leírása: SZMSZ

1.1.3. A szerv vezetői

A szerv vezetője: Eöry Dénes polgármester és a Képviselő-testület
Telefonszám: 06/26 398-255
Elektronikus levélcím: polgarmester@visegrad.hu
Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
Az Önkormányzat adószáma: 15731089-2-13
A Visegrádi Polgármesteri Hivatal vezetője: Dr. Szabó Ferenc jegyző
Telefonszám: 06/26 398-255
Elektronikus levélcím: jegyzo@visegrad.hu
Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
A Visegrádi Polgármesteri Hivatal adószáma 15393788-1-13

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Hivatalos név: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Székhelye: 2025 Visegrád, Széchenyi utca 11.
Telefonszám: 06/26 398-128
Elektronikus levélcím: mikesytamas@gmail.com illetve vkonyvtar@gmail.com
Információk: http://www.visegrad.hu/muvelodesi-haz
Hivatalos név: Fellegvár Óvoda
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18.
Telefonszám: 06/26 398-130
Elektronikus levélcím: fellegvarovoda@gmail.com
Információk: http://www.fellegvarovoda.hu
Hivatalos név: Városi Konyha
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18.
Telefonszám: 06/26 398-100
Elektronikus levélcím: visegrad.konyha@gmail.com
Információk: https://vvkonyha.qb.hu/kezdolap

1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Hivatalos név: Visegrádi Városfejlesztő Kft.
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
Telefonszám: 06/20 258 4195
Elektronikus levélcím: vvf@visegrad.hu
Tevékenységi köre:

A Visegrádi Városfejlesztő Kft. az Önkormányzat komplex városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását hivatott koordinálni. A társaság feladata az akcióterület összehangolt fejlesztésének megvalósítása a városfejlesztési akcióterületi tervben foglaltaknak megfelelően. 

Ügyvezető: Szabados Ákos
Hivatalos név:

Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye:

2025 Visegrád, Fő utca 81.

Postacím: 2025 Visegrád, Pf 1.
Telefonszám: 06/26 397-188 és 06/30 933 7749
Elektronikus levélcím: provisegrad@gmail.com
Tevékenységi köre:

Visegrád Város kulturális örökségének, hagyományainak védelme, idegenforgalmi hagyományainak megőrzése, fejlesztése, a közművelődési tevékenység és kulturális szolgáltatások ellátása, különösen a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok megszervezése és lebonyolítása, melynek keretében önálló művészi-színházi értékek létrehozása mellett a helyi sajátosságokat figyelembe vevő előadó-művészeti produkciók valósulnak meg.

Ügyvezető: Cseke László

1.4. A szerv által alapított közalapítványok

Hivatalos név: Visegrád Sportjáért Közalapítvány
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Kuratórium tagjai: Dobó István elnök, Bálint Zsolt titkár, Bergmann Pál tag, Visnyovszky András tag, Müller Antal tag
Alapító okirat
Hivatalos név: Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.
Kuratórium tagjai: Dr. Kucsera Tamás elnök, Hintenberger András László titkár, Gróf Péter tag, Gerstmayer János Márton tag, dr. Gróh János Gáspár tag
Alapító okirat

1.5. Lapok

Havilap: Visegrádi Hírek
A szerkesztőbizottság tagjai: Schandl Lóránt felelős szerkesztő, Grósz Gábor tag, Kangas Kinga tag, Scheiliné Kékessy-Herendi Ida tag
Kiadja: Visegrád Város Önkormányzata

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Telefonszám: 06/1 328-5812 és 06/1 485-6957 és 06/1 485-6926
Elektronikus levélcím: pest@pest.gov.hu
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 270
A honlap URL-je: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2011. évi CLXXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Visegrád Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Közszolgálati szabályzat - Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Hivatásetikai Alapelvek - Visegrádi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű adatok megismerésének szabályzata<

Közszolgálati, adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Informatikai és adatbiztonsági szabályzat

2.2. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

Évente egy vagy több alkalommal kiírt pályázatok

Pályázati kiírások (2019) Pályázatok eredményei
Civil Alap Civil Alap pályázat eredményei

Ifjúsági Alap I. kör

Ifjúsági Alap II. kör

Ifjúsági Alap pályázat eredményei:
I. kör, II. kör

Testvérvárosi Alap Testvérvárosi Alap eredményei
Utcai homlokzat és kerítés felújítására Utcai homlokzat és kerítés felújítással kapcsolatos pályázat eredményei
Védett területen kívüli ingatlanok utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítása Védett területen kívüli ingatlanok utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítása pályázat eredményei (nem érkezett pályázat)

Pályázati kiírások (2018) Pályázatok eredményei
Civil Alap Civil Alap pályázat eredményei

Ifjúsági Alap I. kör

Ifjúsági Alap II. kör

Ifjúsági Alap pályázat eredményei:
I. kör, II. kör

Testvérvárosi Alap I. kör

Testvérvárosi Alap II. kör

Testvérvárosi Alap pályázat eredményei:
I. kör, II. kör (nem érkezett pályázat)
Utcai homlokzat és kerítés felújítására Utcai homlokzat és kerítés felújítással kapcsolatos pályázat eredményei
Védett területen kívüli ingatlanok utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítása Védett területen kívüli ingatlanok utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítása pályázat eredményei

Pályázati kiírások (2017) Pályázatok eredményei
Civil Alap Civil Alap pályázat eredményei

Ifjúsági Alap I. kör

Ifjúsági Alap II. kör

Ifjúsági Alap pályázat eredményei:
1. kör, 2. kör

Testvérvárosi Alap I. kör

Testvérvárosi Alap II. kör

Testvérvárosi Alap pályázat eredményei:
1. kör (nem érkezett pályázat), 2. kör

Utcai homlokzat és kerítés felújítása Utcai homlokzat és kerítés felújítással
kapcsolatos pályázat eredményei


Közérdekű adatok a polgármester illetményéről, az alpolgármester, valamint a képviselők tiszteletdíjáról

Eöry Dénes polgármester illetménye bruttó 498.600,- Ft/hó; költségtérítése: 74.790,- Ft/hó; nyelvpótlék: 23.190 Ft/hó

Schüszterl Károly alpolgármester tiszteletdíja bruttó 157.045 Ft/hó; költségtérítése: 23.600 Ft/hó

Önkormányzati képviselők tiszteletdíja: 76. 200,- Ft/hó