vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Társasházi sormunkatervek újraindulása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az érvényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett 2020. július 1-től teljes ellátási területén újrakezdi tevékenységét, illetve átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkát a megye minden településén, ahol azt március 17-ig nem fejezte be.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

 

Útlezárás a Széchenyi utcában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mátyás Király Művelődési Ház melletti támfal építésével megbízott Geoszolg Kft. 2019. augusztus 21-én szerdán, 08:00 és 13:00 óra között betonozási munkálatokat fog végezni. Az alapozáshoz szükséges beton injektálása a Széchenyi utcáról fog történni, ezért a megjelölt időszakban az utca 8-as és 19-es házszám közötti szakaszán a forgalom teljes körű korlátozására és parkolási tilalomra kell számítani. tovább .

Pályázati kiírás a Sziget utca 15. szám alatt lévő fsz. 2. számú lakás bérleti jogviszonyára

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2019. (05.23.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca 15. szám alatt lévő fsz. 2. számú lakás bérleti jogviszonyára. tovább .

Pályázati kiírás aljegyző munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban aljegyző munkakör betöltésére. tovább .

Segítség a közlekedőknek

Mindannyiunk biztonsága érdekében a patikaház tetőfelújításának idejére a Városgazdálkodási Csoport munkatársai forgalomtechnikai tükröt helyeztek ki a Fő-, Rév- és Nagy Lajos utcai kereszteződés templom felőli oldalán . tovább .

Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban jegyző munkakör betöltésére. tovább .

"Kukamatrica" 2019

Az éves "kukamatrica" átvételével kapcsolatos tájékoztatónkat a tovább gombra kattintva olvashatják. tovább .

Fontos információ

Ez úton hívjuk fel figyelmüket arra, hogy aki még nem vette át a kommunális hulladékgyűjtő edényekre ragasztandó matricát, kérjük, fáradjon be érte a polgármesteri hivatalba. A matrica átvételéhez az első félévi kommunális adó befizetését igazoló csekkszelvény, vagy utalási bizonylat bemutatása szükséges. tovább .

Megkezdődött a patikaház tetőfelújítása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdődött a gyógyszertár fölötti tetőszerkezet felújítása a Herold Kft . kivitelezésében. A munkálatok ideje alatt a tetőbontás, az építőanyag deponálása, valamint a felállított állványzat miatt az épület melletti járdaszakasz (Fő- és Rév utca felőli oldal) lezárására kell számítani. tovább .

Tájékoztatás az Egészségház költözésével kapcsolatban

Ez úton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészültek az Egészségház ideiglenes helyiségei a Fő utca 57. szám alatt. 2019. május 16-ától az egészségügyi ellátást (háziorvosi rendelés, védőnői tanácsadás) itt, a Visegrádi Rendőrőrs épületében fogjuk biztosítani. tovább .

Hírek az egészségházról

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségház felújítása során kiderült, hogy az épület tetőszerkezete könnyező házigombával fertőzött. Ez az emberi egészségre ártalmatlan, azonban olyan mértékben károsította az épületet, hogy várhatóan jelentős mértékben vissza kell bontani. tovább .

Óvodai beiratkozás 2019

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE Visegrád városban a következő időpontokban történik: tovább .

Lomtalanítás 2019

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ! tovább .

Településképi rendelet módosítása 2019

A 2019. április 1-jén megtartott lakossági fórumon elhangzottakat megerősítve ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy Visegrád Város Önkormányzat településkép védelméről szóló rendeletének felülvizsgálatához kapcsolódó véleményezési eljárást megelőző írásbeli javaslattételre 2019. április 9-én 16:00 óráig van lehetőség az alábbi elérhetőségeken: tovább .

Lakossági fórum - a településképi rendelet felülvizsgálata

Visegrád Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket Visegrád Város településkép védelméről szóló rendeletének felülvizsgálatához kapcsolódó, a véleményezési eljárást megelőző lakossági fórumra. Időpont: 2019. április 1. hétfő, 18 óra Helyszín: Duna mozi Számítunk megjelenésükre! tovább .

Pályázati kiírás - Civil Alap 2019

Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt összesen 1.500.000 forintos keretösszeg felosztásával a városban működő civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos működésük és programjaik megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja és a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon van. tovább .

Pályázati kiírás - Ifjúsági Alap 2019 I. kör

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet összesen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával - helyi ifjúsági programok, csoportok, a Rendezvénytéren megvalósuló programok támogatására. A pályázati felhívásra nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád Város költségvetéséből címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult. tovább .

Pályázati kiírás - Testvérvárosi Alap 2019

Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék . tovább .

Pályázati kiírás - intézményvezető

Az Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető)  beosztás ellátására. tovább .

Álláshirdetés

Visegrád Város Önkormányzata általános karbantartó, gépkezelő, és köztisztasági munkálatok elvégzéséhez teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 óra) munkavállalót keres. tovább .

Pályázati kiírás titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet titkársági ügyintéző munkakör betöltésére. tovább .

Tájékoztató - rév- és kompközlekedés

Budapest Főváros Kormányhivatala a mai napon ( 2019. január 17. csütörtök, 09:43 ) újabb tájékoztatót küldött a Visegrád-Nagymaros viszonylatban közlekedő rév üzemelésével kapcsolatban. A tájékoztató ITT olvasható. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályának tájékoztatója a Visegrád-Nagymaros között közlekedő komp- és révátkeléssel kapcsolatban ITT olvasható. ( Érkezett: 2019. január 16-án 13 óra 56 perckor ) tovább .

Megkezdődik az Egészségház belső felújítása

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” címmel benyújtott pályázaton Visegrád Város Önkormányzata 15.831.121. Ft támogatást nyert az egészségház felújítására. tovább .

Pályázati kiírás utcai homlokzat és kerítés felújítására 2019

Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva, valamennyi védett, a közterületekről látható, az utcaképet meghatározó homlokzattal és kerítéssel rendelkező ház felújítására kérhető támogatás. 2019-ben is a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területeken fekvő házak, valamint helyi egyedi védelemben részesülő házak tulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot. tovább .

Védett területen kívüli ingatlanok utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítása 2019

2018-tól a védett területen kívüli ingatlanokra is működtet az önkormányzat ösztönző rendszert, melynek keretében a védelemmel nem érintett házak tulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot . tovább .

Pályázati kiírás - MTZ 552 típusú traktor értékesítése

Visegrád Város Önkormányzata a 225/2018. (11.21.) Ökt határozata és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: tovább .

Pályázati kiírás - Igazgatási ügyintéző

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. tovább .

Mobilfal szerelési gyakorlat

Elkészült az árvízvédelmi beruházás második ütemének mobilfalas szakasza. Mint ahogyan az első ütem befejezése után, 2015 decemberében megtörtént, a kivitelezőnek ezúttal is összeállítva kell átadnia a rendszert, azaz fel kell állítania a mobil elemeket. tovább .

Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére 2018 II. kör

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok, tevékenységének és működésének támogatására. A pályázati alap II. körét a 2019. január 1. és 2019. május 31. között megvalósítandó programok, események stb. megszervezésének támogatására hirdetjük meg. tovább .

Pályázati kiírás a Testvérvárosi Alapból történő támogatás elnyerésére 2018 II. kör

Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. tovább .

Értesítés őszi "lombtalanításról"

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag őszi, díjmentes elszállítását 2018. november 14-én, szerdán végezzük . Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve, matrica nélkül, a nem fás szárú anyagot pedig bármilyen zsákban, bekötve ki lehet helyezni az ingatlanok elé.  tovább .

Szennyvízcsatorna vezeték rekonstrukció

Elolvasom a TÁJÉKOZTATÓT . tovább .

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTVA! - Sziget u. 15.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 217/2018. (11.12.) számú határozatával módosított, 208/2018. (10.17.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca 15. szám alatt lévő I. emelet 4. számú lakás bérleti jogviszonyára.  tovább .

Hivatali nyitva tartás

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. október 10-én, szerdán az egész napos áramszünet miatt a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel! 8:00-16:00 óráig ügyeletet tartunk. 2018. október 12-én, pénteken 8:00 – 16:00 óráig tartunk nyitva, 2018. október 13-án, szombaton a hivatal zárva tart. Megértésüket köszönjük! Visegrádi Polgármesteri Hivatal tovább .

Bursa Hungarica 2019

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának kiírása! A pályázathoz Visegrád Város Önkormányzata idén is csatlakozott. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 6. Részletek:  tovább .

ÉRTESÍTÉS - villamos hálózat rekonstrukciós munkák

Tisztelt Lakó! Cégünk az Észak-Budai Zrt. villamos hálózat rekonstrukciós munkát végez az ELMŰ megbízásából az Újkert utcában.A munkavégzés ideje: 2018.október 10-11. és 16-17. Ezeken a napokon az utcában ideiglenes forgalomkorlátozás várható. Megértését előre is köszönöm! Amennyiben kérdése van, forduljon hozzám bizalommal! Budai Dénes +36 20 922 6458 Észak-Budai Zrt. tovább .

Új köntösben a Visegrádi Hírek!

Örömmel értesítjük a Kedves Visegrádiakat, hogy 2018 októberétől új grafikai külsővel, színes nyomtatásban jelenik meg a Visegrádi Hírek. A legújabb lapszám online változatát és a korábbiakat a tovább gombra kattintva megtekinthetik. Kellemes olvasást kívánunk!   tovább .

Komp - teherszállítás szünetelése

Az Atlantis Visegrád Club Kft. tájékoztatása szerint a komp műszaki felújítása miatt a teherközlekedés 2018. október 1-től átmenetileg szünetel. A személyhajó menetrend szerint továbbra is közlekedik.  tovább .

Csatorna üzemzavar

A szennyvízelvezető és tisztító rendszerek üzemeltetése során számos külső behatás éri a rendszer különböző elemeit, melyek hibák kialakulásához, üzemzavarhoz, és esetenként szennyvíz kilépéshez vezetnek. A DMRV Zrt. témával kapcsolatos tájékoztatóját a tovább gombra kattintva olvashatják. tovább .

Pályázati kiírás aljegyzői munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban aljegyző munkakör betöltésére.  tovább .

Az égetés szabályai

Tájékoztató a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályzatról, valamint az égetés szabályairól a tovább gombra kattintva letölthető.  tovább .

Pályázati kiírások

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal két álláspáylázatot tett közzé. A jegyzői és műszaki ühgyintézői állásra szóló pályázati kiírások a tovább gombra kattintva megtekinthetők. tovább .

Járdaépítés a Fő utcában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Ádám Tamás vállalkozó Visegrád Város Önkormányzata megbízásából 2018. július 16. és 2018. augusztus 11. között járdaépítési munkákat végez a Fő utca 117. és 139. számú ingatlanok közötti szakaszán. Az építés alatt álló kapubejárók gépjárművel nem lesznek használhatók. Az érintett ingatlantulajdonosok erre vonatkozóan pontosabb információt az építőktől kaphatnak a helyszínen. A munkavégzés munkanapokon 7 és 17 óra között, valamint a szombati napokon a délelőtti órákban zajlik majd. Köszönjük türelmüket! Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Munkálatok az Újkert utcában

FRISSÍTVE: 2018. július 26. csütörtök, 10:14 Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kivitelező a mai napon mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül ismételten lezárta az Újkert utcát a gépjárműforgalom elől! Tekintettel arra, hogy a korábbi közleményben megjelentekkel ez teljesen ellentétes, ezért a továbbiakban nehezen tudunk felelős tájékoztatást nyújtani a lakosságnak. Arra kérjük Önöket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, esetleges panaszukat közvetlenül a következő elérhetőségen tegyék meg: +36 30 901 7293   tovább .

Nyári igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2018 (III. 21.) számú határozata alapján 2018. július 23. és 2018. augusztus 5. között igazgatási szünet lesz, mely napokon a hivatal zárva tart. Az érintett napokon anyakönyvi igazgatási és egyéb, azonnali intézkedést igénylő, halaszthatatlan ügyekben hívható telefonszám: 20/251-9672 A szünet utáni első munkanap: 2018. augusztus 6. hétfő  tovább .

Pályázati kiírás - művelődési ház igazgató

A pályázati kiírás a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói álláshely betöltésére a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Felhívás kutyatulajdonosoknak

Kedves Kutyatulajdonosok! Ez úton kérünk mindenkit, aki még nem adta le az ebnyilvántartó lapot a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban, mielőbb pótolja! Nyomtatvány kérhető a hivatalban vagy letölthető az alábbi helyről: tovább .

Forgalmi rend változás a Palotajátékok idején

Ahogyan az a tavalyi évben is bevált, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok ideje alatt – 2018. július 13-15. – a megnövekedett gépjárműforgalom kezelhetősége érdekében, az alábbi forgalmi rend változás lesz érvényben: tovább .

Úttakarítás a Fő utcában

2018. július 10-én kedden a Fő utca római katolikus templomtól a Mátyás szoborig terjedő szakaszának teljes hosszán, mindkét oldalon úttakarítást végzünk. Kérjük, hogy ezen a napon reggel 7:00 és 10:00 óra között ne parkoljanak a Fő utca jelzett szakaszán! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!  tovább .

Lakossági fórum

A településképi bejelentési eljárásról  szóló lakossági fórum meghívója a TOVÁBB gombra kattintva letölthető. tovább .

Csővezeték rekonstrukciós munkálatok

Tájékoztató a DMRV Zrt. Rév utcában zajló vezetékrekonstrukciójával kapcsolatban:  tovább .

Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Visegrádi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. tovább .

Nyári diákmunka 2018

A tájékoztató a TOVÁBB gombra kattintva letölthető. tovább .

Kommunális hulladék elszállítása

Az üzletek, intézmények, vállalkozások, szálláshelyek kommunális hulladékának elszállításáról szóló tájékoztató a tovább gombra kattintva letölthető.   tovább .

Szelektív zsákok

A szelektív hulladékgyűjtést végző cég (NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft) technikai okok miatt nem tudott mindenki számára kék színű csere zsákot biztosítani a következő házhoz menő papírgyűjtéshez. A szolgáltató jelezte, hogy amennyiben a lakosok a 2018. június 29-i alkalommal átlátszó zsákban teszik ki a papír hulladékot, munkatársaik azt is elviszik.  tovább .

Vezetékcsere az Újkert utcában

A mai napon (2018. május 31.) megkezdődött az Újkert utcai átemelő telep és a Panoráma út melletti tározó közötti vízgerinc vezeték cseréje. A kivitelező a munkálatokkal kapcsolatban az érintett lakókat tájékoztatta, továbbá az önkormányzat felé jelezte, hogy a zavartalan gyalogos közlekedés és gépjárműforgalom a fejlesztés ideje alatt is biztosított lesz. Megértésüket és türelmüket köszönjük!  tovább .

Hulladékszállítás

Mint ahogyan arról a Visegrádi Hírek áprilisi számában tájékoztattunk, a 2018. május 1-jei szállítást követően a szolgáltató kizárólag azokat a kommunális hulladékgyűjtő edényeket szállítja el, amelyeken rajta van a 2018. évi matrica. Kérjük, gondoskodjanak a matricák felragasztásáról! Aki még nem rendelkezik érvényes matricával, a kommunális adó befizetését igazoló csekkszelvény bemutatásával átveheti azt a polgármesteri hivatalban nyitva tartási időben.  tovább .

DMRV munkálatok

A DMRV Zrt. ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálataival kapcsolatos tájékoztatója a tovább gombra kattintva letölthető.  tovább .

Útfelújítások

Április elején útfelújítások kezdődnek a városban.  Az erről szóló tájékoztató a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Homlokzatfelújítási pályázat

Visegrád Város Önkormányzatának legújabb pályázati kiírása a védett területen kívüli ingatlanok utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítására:   tovább .

Fő utca - ideiglenes lezárás

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy garanciális javítási munkálatok keretében kerül sor a Fő utca Plébániahivatal és Duna mozi közötti szakaszán a burkolat javítására. Ez idő alatt (2018. április 25-27.) az érintett területen a gépjárművel való közlekedés teljes korlátozására kell számítani. A gyalogosforgalom a kivitelező tájékoztatása szerint biztosított lesz. Megértésüket és türelmüket köszönjük!  tovább .

Lomtalanítás 2018

Tisztelt Visegrádiak! Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást 2018. április 19-én, 20-án és 21-én tartjuk. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ! Részletek: tovább .

Folytatódik az árvízvédelmi beruházás

Tisztelt Visegrádiak! Ahogyan arról a Visegrádi Hírek januári számában tájékoztattunk, 2017. november 30-án aláírásra került az árvízvédelmi beruházás II. szakaszának kivitelezésére vonatkozó szerződés. Ennek alapján a kivitelező az időjárás függvényében tavaszi munkakezdést ígért, amit a mai napon (2018. március 22.) megkezdett a hiányzó mobilfalas, védműves szakaszon, azaz a rév kikötő és az óvoda között. Visegrád Város Önkormányzata   tovább .

Tájékoztató a 11-es út felújításáról

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. lakossági tájékoztatója a 11-es út 2018. II. negyedévben várható felújításáról a tovább gombra kattintva olvashatű. tovább .

Civil és ifjúsági önkormányzati pályázatok

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot írt ki a Civil Alap 2018, az Ifjúsági Alap 2018 I. kör és a testvérvárosi Alap 2018. I. kör támogatás elnyerésére.  tovább .

Változás a lomtalanítás időpontjában!

Tisztelt Visegrádiak! Előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018-ban a lomtalanítást április végén tartjuk az eddigiekhez hasonló feltételekkel. A pontos időpontról és egyéb részletekről a Visegrádi Hírek áprilisi számában adunk bővebb tájékoztatást. tovább .

Felhívás

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a központi lakcímnyilvántartás rendezése során lakcímük megváltozott és lakcímkártyájukat még nem cserélték le, tegyék meg, mert az országgyűlési választáson kizárólag a központi lakcímnyilvántartás szerinti lakcímre kiállított lakcímkártyával lehet szavazni.  tovább .

Lakossági felhívás vadkár elhárításról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezésében, fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező erdészek segítségével a lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rendőrségi engedély alapján 2018. február 27. és 2018. április 15. között Visegrádon, az alábbi utcákban vadkárelhárító fegyveres vadászat lesz: tovább .

Szakács pályázat

Visegrád Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Visegrád Városi Konyha szakács munkakör betöltésére. tovább .

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2018

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve a 2018-as évre a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Kedvezményes síbérlet Visegrád lakosainak

Ebben a szezonban Visegrád város minden polgára akciós szezonjegyet válthat egy kétórás jegy áráért (felnőtt 2500.-Ft, 14 év alatti gyerek 1500.-Ft), egy magánszemély, az önkormányzat, és a sípálya üzemeltető együttműködésének köszönhetően. A Nagyvillám Sípálya tájékoztatója letölthető a tovább gombra kattintva. tovább .

Visegrádi falinaptár 2018

A hagyományoknak megfelelően idén is megjelentettük a visegrádi falinaptárat a művelődési ház gondozásában, melyet ezúttal Székely István festő alkotásaiból állítottunk össze. Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelően oldjuk meg (a naptár kapható a Mátyás Király Művelődési Házban, Karnevál József zöldséges boltjában, a Káosz üzletben, a Polgár boltban, a Barkácsboltban, valamint a TDM Irodában (Visegrád, Duna-parti út 1.). A naptár ára idén is 1.800.- Ft. Kívánjuk, hogy boldogságban, egészségben nézegessék hónapról hónapra!  tovább .

Kutyakötelesség

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy olyan, állatvédelemmel foglalkozó kiadványt állított össze, amely segítséget nyújthat az önkormányzatoknak felelős munkájuk végzésében. A  Kutyakötelesség  című kötetben a szakemberek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket foglalták össze. Az anyag szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír. A Kutyakötelesség tudásbázisát az önkormányzatokon kívül hasznosnak találhatják az állatvédő szervezetek, a rendőrség és a szakhatóságok állatvédelemmel foglalkozó munkatársai. A kötet letöltése: tovább .

Karácsonyi szünet

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2017. december 21-étől 2018. január 1-jéig zárva tart. Nyitás: 2018. január 2. kedd. Anyakönyvezés esetén hívható telefonszámok: 06 (20) 456 2924, 06 (20) 599 9217 Minden kedves ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Homlokzatfelújítási pályázat

Visegrád Város Önkormányzatának  pályázati kiírása a 2018. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására  a tovább gombra kattintva érhető el.   tovább .

Hamu átvétele

2017. december 2-ától lehetőséget biztosítunk a fatüzelésű kályhákból származó hamu leadására KIZÁRÓLAG a lakosság részére a VKG Csoport telephelyén („GAMESZ” udvar). Az átvétel ideje: szombatonként, 8:00 és 9:00 óra között. Kb. 100 liter mennyiségű behozott hamuért egy darab zöld anyag gyűjtésére szolgáló zsákot adunk cserébe.  tovább .

Házszámtáblák

Tisztelt Lakók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészültek az alább felsorolt utcák házszámtáblái is, melyeket 2017. november 27-étől lehet átvenni a polgármesteri hivatalban nyitva tartási időben.  tovább .

Visegrád Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

 A SAJTÓKÖZLEMÉNY a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

Ifjúsági Alap 2017. II. kör pályázati kiírás

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok, tevékenységének és működésének támogatására. A pályázati alap II. körét a 2018. január 1. és 2018. május 31. között megvalósítandó programok, események stb. megszervezésének támogatására hirdetjük meg. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Testvérvárosi Alap 2017. II. kör pályázati kiírás

Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Őszi "lombtalanítás"

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városgazdálkodási Csoport (VKG) a zöld anyag őszi, díjmentes elszállítását 2017. november 22-én, szerdán végzi. tovább .

Bursa Hungarica pályázati tájékoztató - 2017

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Részletek: tovább .

Kerítés a konténer tantermek körül

Bozóki Marianna intézményvezető (Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) konténer tantermek körbekerítésével kapcsolatos tájékoztató levele a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

Értesítés lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését 2017. október 14-én, szombaton végezzük. tovább .

Közlekedési információk

2017. október 1-jén kerül megrendezésre az I. Visegrád Fellegvár Csúcstámadás elnevezésű futóverseny. A Fő utca nagyparkoló és Salamon torony utca közötti szakaszán 11:00 óra és 13:00 óra között kell számítani a futók elhaladására, ezzel egyidejűleg a forgalom is lelassulhat. Szurkoljunk együtt a csúcstámadóknak! A futóverseny szervezői a verseny napján várhatóan 16:00 óráig igénybe veszik a nagyparkoló egy részét. Köszönjük türelmüket! tovább .

Nyílt levél

Az alábbiakban Félegyházi András, Visegrád Város polgármesterének nyílt levele olvasható. tovább .

Legfrissebb közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendőrség hivatalos honlapján megjelent közlemény, valamint az érdeklődésünkre adott tájékoztatás alapján a közösségi és egyéb, elektronikus médiában gyermekrablásként elhíresült eset nem történt meg. tovább .

Közlemény

Ez úton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mai napon (2017. szeptember 25.) a polgármester kezdeményezésére a rendőrség és a polgárőrség részvételével egyeztetés történt arról az esetről, mely egy szülő Facebook bejegyzése szerint 2017. szeptember 22-én, pénteken, a 11-es számú főút visegrádi sportpálya és Bányatelep közötti szakaszán történt a fociedzés után. További részletek: tovább .

Pályázati kiírás pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Visegrád Fellegvár Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Visegrád Fellegvár Óvoda Óvodai pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Az iskola kisépületének bontása

A Penta Industry Kft. tájékoztatója az Áprily Lajos Általános Iskola felújításával kapcsolatban a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Nyomáscsökkenés és az ivóvíz-szolgáltatás szünetelése az Újkert utcában

2017. augusztus 29-én (kedd) reggel 8 órától 14 óráig nyomáscsökkenés és az ivóvíz-szolgáltatás szünetelése várható az Újkert utca 1-es házszámtól a 10-es házszámig. tovább .

Útfelbontás az Újkert utcában

Útfelbontás az Újkert utcában 2017. augusztus 18. péntek, 8:00-tól 16:00 óráig  - a DMRV Zrt. ezzel kapcsolatos tájékoztatója letölthető a tovább gomra kattintva tovább .

Pályázati kiírás szakács munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Visegrád Városi Konyha szakács munkakör betöltésére. A pályázati kiírás letölthető: innen tovább .

Pályázati kiírás Seat Inca 1.4 típusú tehergépjármű értékesítésére

Visegrád Város Önkormányzata a 148/2017. (06.21.) Ökt határozata és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) pontja alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: tovább .

Forgalmi rend változás a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok ideje alatt

Tisztelt Visegrádiak! Tisztelt Látogatók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok idején - 2017. július 6-7-8. - az alábbi forgalmi rend változás lesz érvényben Visegrád területén:  tovább .

Tűzgyújtási tilalom

2017. június 20-án országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A tilalom visszavonásig érvényes. Részletek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a tovább gombra kattintva olvashatók. tovább .

Kéményseprés

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő ipari szerv a 2017. évi kéményseprő ipari sormunka ütemtervét elkészítette és tájékoztatásul a polgármesteri hivatalnak megküldte. Eszerint Visegrádon 2017. június 1. és 2017. október 30. között történik a sormunka végzése. Részletek: tovább .

Házszámtáblák

A Visegrádi Hírek előző számában beszámoltunk az utca és házszámtáblák beszerzéséről. Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a táblák júniusban elkészülnek. A már rendezett - lásd: felsorolásban szereplő utcákban - lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok 2017. június 19-től díjmentesen átvehetik az egységes házszámtáblákat a polgármesteri hivatalban nyitva tartási időben.  Bővebb információ: tovább .

Aszfaltozás a Fő utcában

Kedves Visegrádiak! A kivitelezést végző cég tájékoztatása szerint 2017. május 9-én (kedd) kezdődnek meg a Fő utca, Apát-kúti-patak hídja és a Millenniumi kápolna közötti szakaszán az aszfaltozást előkészítő munkálatok. Részletek a tovább gombra kattintva olvashatók. tovább .

Lomtalanítás 2017

Tisztelt Visegrádiak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást 2017. május 19-én és 20-án tartjuk. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ!  Időpont egyeztetés: 2017. május 15 – 17. között, 7:00 – 15:00 óráig.  Az ezután érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni! Telefonszám: 20/456-1841, ifj. Schüszterl Károly Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás keretében veszélyes anyagot, sittet, autógumit, illetve elektronikai hulladékot nem szállítunk el. A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan ősszel végezzük, erről ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a honlapon adunk majd tájékoztatást.   tovább .

Települési fotópályázat Visegrádon

Kedves Visegrádiak! Városunk a településkép védelmében új rendeletet és Településképi Arculati Kézikönyvet készít, amelynek célja, hogy összegyűjtse, megóvja természeti és épített környezetünk meglévő értékeit, és segítséget nyújtson épületeink, közterületeink megújításakor, új beavatkozások megítélésében. Ehhez elengedhetetlen a helyiek véleményének megismerése. Azért fordulunk most Önökhöz, hogy megtudjuk, mit tartanak értéknek a visegrádiak városukban? Részletek: tovább .

Pályázati kiírás házgondnok munkakör betöltésére

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Visegrád Város Polgármesteri Hivatal házgondnok munkakör betöltésére. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva letölthető.  tovább .

Ivóvíz szolgáltatás szüneteltetése

A DMRV Zrt. tájékoztatása szerint 2017. március 29-én (szerda) este 21 órától március 30-án (csütörtök) reggel 6 óráig az ívóvízhálózattal kapcsolatos karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és az ivóvíz-szolgáltatás szünetelése várható Visegrád több pontján. A részletekért kattintson a tovább gombra. tovább .

Ivóvíz szolgáltatás szüneteltetése

A DMRV Zrt. tájékoztatása szerint 2017. március 23-án (csütörtök) és március 24-én (péntek) az ívóvízhálózattal kapcsolatos karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és az ivóvíz-szolgáltatás szünetelése várható Visegrád több pontján. A részletekért kattintson a tovább gombra.  tovább .

Pályázati kiírás a kisoroszi rév üzemeltetésére

Kisoroszi Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kisoroszi - Visegrád - Szentgyörgypuszta között közlekedő rév üzemeltetésére. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Tűzgyújtási tilalom

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megjelent információk szerint 2017. március 3-ától visszavonásig Magyarország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Részletekért kattintson a tovább gombra.  tovább .

Pályázati kiírás szakács munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Visegrád Városi Konyha szakács munkakör betöltésére. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva olvasható.  tovább .

Pályázati kiírás – Nagy parkban álló pavilon bérlésére

Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete a 41/2017. (02.15.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Nagy parkban álló pavilon (ingóság) bérleti jogviszonyára. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva letölthető.  tovább .

Értesítő vadkilövésről

Tisztelt Ingatlantulajdonos! Értesítjük, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezésében, fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező erdészek segítségével a lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rendőrségi engedély alapján 2017. január 24. és 2017. március 15. között Visegrádon, az alábbi utcákban vadkárelhárító fegyveres vadászat lesz: tovább .

Álláshirdetések

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény pályázatot hirdet a következő munkakörök betöltésére: 2 fő családsegítő határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal - letöltöm 2 fő cssaládsegítő határozatlan idejű jogviszonnyal - letöltöm 1 fő esetmenedzser határozatlan idejű jogviszonnyal - letöltöm tovább .

Közlemény

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a következő napokban rendkívül hideg időjárás várható, akár -20 Celsius fok vagy az alatti hőmérséklet is előfordulhat az éjszakai órákban. FONTOS, hogy ebben az időszakban fokozottan figyeljünk egymásra, különös tekintettel az idősebbekre és az egyedülállókra. Kérjük, hogy aki a hideg miatt bajba kerül (pl. nincs mivel fűtenie), forduljon bizalommal az önkormányzathoz. Mindenkinek segítünk, akinek szüksége van rá. Visegrád Város Önkormányzata  tovább .

Fenyőfa gyűjtés

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. január 12-én és 18-án fenyőfa gyűjtést végez. A részletes tájékoztató a tovább gombra kattintva olvasható olvasható. tovább .

Pályázati kiírás - Harangvirág utca 22.

Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete a 239/2016. (XI.16.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt lévő ingatlan bérleti jogviszonyára. tovább .

Pályázati kiírás utcai homlokzat és kerítés felújítására 2017

Visegrád Város Önkormányzata az elmúlt évben kiterjesztette a sikerrel működő felújítási pályázatot valamennyi védett, a közterületekről látható, az utcaképet meghatározó homlokzattal és kerítéssel rendelkező házra. 2017-ben is a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot. tovább .

Ünnepi munkarend

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2016. december 22-étől 2017. január 1-jéig zárva tart. Nyitás: 2017. január 2. hétfő. Azonnali intézkedést igénylő, halaszthatatlan ügyekben/Anyakönyvezés esetén hívható telefonszámok: 20/456-2924,06 20/599-9217 Köszönjük megértésüket! tovább .

Közmeghallgatás

Szeretettel várunk mindenkit 2016. december 13-án (kedd) 18 órára a Duna moziba, ahol a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §. alapján közmeghallgatást tartunk. A meghívó a tovább gomra kattintva letölthető. tovább .

Tájékoztató a kéményseprő-ipari tevékenység lakosságot érintő változásairól

Az elmúlt év decemberében fogadta el az Országgyűlés a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényt, melynek értelmében a lakosság számára 2016. július 1-től ingyenessé vált a kötelező kéményseprési közszolgáltatás. A törvény felhatalmazása alapján ezt a közszolgáltatást a Katasztrófavédelem megbízott szervezeti egysége (továbbiakban: kéményseprő-ipari szolgáltató) köteles elvégezni. tovább .

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

Tisztelt Visegrádiak! Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal, ezért 2015. július 1-től létrehozásra kerül a központi címregiszter (továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Részletes tájékoztató: tovább .

Bursa Hungarica pályázati tájékoztató

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2016 (09.21.)  Határozattal csatlakozott a kiírt pályázathoz. tovább .

Értesítés lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését 2016. október 15-én szombaton végezzük az alábbiak szerint: tovább .

Útfelújítások Visegrádon

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy várhatóan 2016. szeptember 21-én (szerda) megkezdődik a Rákóczi-, a Csukavölgy-, és a Bányatelep utca felújítása. A munkálatok során – időszakosan – a gépjárművel való közlekedés részleges vagy teljes korlátozására kell számítani. Arra kérjük a gépjárművel közlekedőket, hogy a fentieket figyelembe véve, fokozottan ügyeljenek az ott dolgozók és más, a közlekedésben ugyancsak résztvevő személyek biztonságára, a KRESZ szabályait minden körülmények között tartsák be! Megértésüket és türelmüket köszönjük! Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Útfelújítási munkálatok a Tölgyfa utcában

Tisztelt Visegrádiak. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016.szeptember 5-én megkezdődik a Tölgyfa utca teljes felújítása. A munkálatok idején részleges, vagy teljes forgalomkorláztozásra kell számítani. A teljes közlemény  a tovább gombra kattintva letölthető. Megértésüket és türelmüket köszönjük! tovább .

Ügyfél-elégedettségi felmérés

Visegrád Város Önkormányzata céljának tekinti, hogy tevékenysége során a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Munkánk értékeléséhez, javításához szükség van arra is, hogy megismerjük a hozzánk látogató ügyfelek és vendégek véleményét, ezért Visegrád Város Önkormányzata és intézményeivel kapcsolatban ügyfél-elégedettségi felmérést végzünk. Részletek: tovább .

Visegrádi Tábor 2016

Contra Lepence – igaz történet egy párkereső buszváróról, melyet most írunk. Idén augusztus 14. vasárnaptól augusztus 27. szombatig tart az eseménysor, amiről a Visegrádi Hírek augusztusi számának 4. oldalán is hírt adtunk. Az idei építésztáborról bővebben ide kattintva olvashat. tovább .

Pályázati kiírás szakács munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Visegrád Városi Konyha szakács munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a fglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18.  Részletek: tovább .

Nyári igazgatási szünet

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2016. (06. 15.) számú határozata alapján 2016. július 25. és 2016. augusztus 7. között igazgatási szünet lesz, mely napokon a hivatal zárva tart. Az érintett napokon anyakönyvi igazgatási és egyéb, azonnali intézkedést igénylő, halaszthatatlan ügyekben hívható telefonszámok: 20/456-2924, 20/599-9217. A szünet utáni első munkanap: 2016. augusztus 8. hétfő. Dr. Szabó Attila jegyző tovább .

Lakossági fórum

Tisztelt Visegrádiak! A Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2016. július 14-én 18 órától lakossági fórumot szervez a lepencei strand ügyében. A részletes meghívót a tovább gombra kattintva tölthetik le. tovább .

Köztisztviselők Napja

Tisztelt Ügyfeleink! A Visegrádi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. szakasz (2) bekezdése alapján 2016. július 1-jén pénteken a Köztisztviselők Napja miatt zárva tart. Nyitás: 2016. július 4-én /hétfőn/ 7:45-kor Megértésüket köszönjük! Dr. Szabó Attila jegyző tovább .

Járási ügysegéd

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szentendrei Járási Hivatal a hatáskörébe tartozó szociális ellátást érintő ügyekben ügysegédet biztosít a településeknek. Visegrádon Kiss Tamás minden hétfőn 10:00-11:00 óráig várja az ügyfeleket a Polgármesteri Hivatalban (Fő u. 81.) tovább .

Tájékoztató fogorvosi ellátás szüneteléséről

Dr. Tóth Mária fogszakorvos tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a fogászati rendelés 2016. június 2-24-ig szünetel. A helyettesítésről a tovább gombra kattintva olvashat. tovább .

Lomtalanítás 2016

Tisztelt Visegrádiak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást 2016. május 20-án és 21-én tartjuk. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ! Időpont egyeztetés céljából hívják ifj. Schüszterl Károlyt a 20/456-1841-es telefonszámon hétköznap 7:00 és 15:00 óra között legkésőbb 2016. május 18-ig Az ezután érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni! Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás keretében veszélyes anyagot, sittet, autógumit, illetve elektronikai hulladékot nem szállítunk el. A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan ősszel végezzük, erről ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a honlapon adunk majd tájékoztatást. tovább .

Járdafelújítás

Tisztelt Visegrádiak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. április 25-én a munkálatokkal megbízott kivitelező megkezdi a Gulyás Csárdától a Széchenyi utcáig tartó szakaszon a járda felújítását. Az útburkolattal együtt teljesen megújul a vízelvezetés is. A munkálatok várhatóan 2016. május 5-ig tartanak, megértésüket, türelmüket köszönjük! Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Aszfaltozási munkálatok a 11-es úton

Ez úton tájékoztatjuk Önöket arról a régóta várt, és mindenképpen örömteli hírről, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai a mai napon (2016. április 13.) megkezdték a 11-es számú főút Rév utca kereszteződése környékén fekvő szakaszának felújítási munkálatait. tovább .

Spartan Race Visegrád Sprint

Tisztelt Lakosság! Az alábbiakban a Spartan Race versenyről szóló tájákoztatót olvashatják, mely 2016. április 9-én lesz és érinti Visegrád belterületi szakaszait is. Az érintett utcák lakóit külön levélben is tájékoztatjuk majd a verseny körülményeiről. A lakossági tájékoztató a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

A Visegrádi Rendőrőrs tájékoztatója

A Visegrádi Rendőrőrs épületében tetőfelújítási munkálatok miatt a rendőrsőrs tevékenysége előreláthatóan 2016. május 31-éig szünetel. Mokrai Gabriella őrsparancsnok tájékoztatója a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

Hirdetmény a vadászterületek kialakításával kapcsolatosan

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. §-ban foglaltak alapján a Pest Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé a 2017. március 1-től 2037. február 28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint: tovább .

Pályázati kiírás műszaki ügyintézői munkakör betöltésére

A Visegrádi Polgármesteri Hivatl a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet "Visegrádi Polgármesteri Hivatal müszaki ügyintéző"munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. tovább .

Pályázati kiírás jogi-hatósági referens munkakör betöltésére

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Visegrád Város Polgármesteri Hivatal igazgatási csoport jogi-hatósági referens munkakör betöltésére.   A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva letölthető.  tovább .

Pályázati kiírás - Sziget u. 11.

  Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2015. (11.18.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 4. számú lakás bérleti jogviszonyára. tovább .

Pályázati kiírások

A Civil ALap 2016, az Ifjúsági Alap 2016 I. kör és a Testvérvárosi Alap 2016 I. kör pályázati kiírásai a tovább gombra kattintva olvashatók. tovább .

Adóügyi előadót keresnek Szigetmonostoron

 A Szgetmonostori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet adóügyi előadó munkakör betöltésér. A pályázati felhívás a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

Hivatali nyitva tartás

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2016. március 4-én, pénteken 8:00 – 17:00 óráig tart nyitva. 2016. március 5-én, szombaton az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük! Dr. Szabó Attila jegyző tovább .

Pályázati kiírás - Harangvirág u. 22.

Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete a 279/2015. (12.16.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt lévő ingatlan bérleti jogviszonyára tovább .

Pályázati felhívás üzletrész értékesítésére

Visegrád Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: tovább .

Visegrád falinaptár 2016!

Örömmel adjuk hírül, hogy a hagyományoknak megfelelően idén is megjelentetjük a visegrádi fali naptárat a művelődési ház gondozásában. Az alapelgondoláson természetesen az idén sem változtattunk, tizenhárom visegrádi képpel állítottuk össze az anyagot. Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kívánjuk megoldani. A naptár ára idén 1.800 Ft lesz. Reméljük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan örömet tudunk szerezni, és boldogságban, egészségben fogják nézegetni a lapokat hónapról hónapra. Mikesy Tamás tovább .

A DMRV Zrt. álláshirdetése

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Értékesítési Osztálya VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ munkakörbe munkatársat keres, szentendrei munkavégzési hellyel. A hirdetés a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

Tájékoztató szemetes zsákok átvélteléről

Kedves Visegrádiak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok, akik városunkban a zsákos szemétszállítást veszik igénybe, 2015. december 1. és december 18-a között a Polgármesteri Hivatalban (Fő utca 81.) vehetik át a 2016. első félévre kiadható szemetes zsákokat. Természetesen az igazgatási szünetet (2015. december 21-től 2016. január 4-ig) követően ismét lehetőséget biztosítunk az átvételre. tovább .

Értesítés őszi „Lombtalanításról”

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag őszi, díjmentes elszállítását 2015. november 17-én, kedden végezzük. Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve, matrica nélkül, a nem fás szárú anyagot pedig bármilyen zsákban, bekötve ki lehet helyezni az ingatlanok elé. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a jelzett napon legkésőbb reggel 7:00 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé. Az összegyűjtött zöld anyagot a jelzett napon elszállítjuk. Város- és Községgazdálkodási Csoport tovább .

Költözik a hivatal

Tisztelt Ügyfeleink! A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban 2015. november 23. és 2015. november 27. között az új hivatalba történő költözés miatt az ügyfélfogadás szünetel. 2015. november 30-án hétfőn már a Városháza megújult épületében, a Fő u. 81. szám alatt várjuk Tisztelt Ügyfeleinket. Megértésüket köszönjük! tovább .

Tüdőszűrés

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az egészségházban 2015. november 19-26. között tüdőszűrés lesz. Bővebb információkat a tovább gomra kattintva olvashat. tovább .

Pályázati kiírás utcai homlokzat és kerítés felújítására

Visegrád Város Önkormányzata idén is kiterjeszti a sikerrel működő felújítási pályázatot, mely így nem csak egyedi védettség alatt álló épületek, hanem valamennyi, a közterületekről látható, az utcaképet jelentősen meghatározó homlokzattal rendelkező házmegújítását segíti elő. 2016-ban a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére (2015. II. kör)

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok tevékenységének és működésének támogatására. A II. kört a 2016. január 1. és 2016. május 30. megvalósítandó programok, események stb. megszervezésének támogatására hirdetjük meg. tovább .

Pályázati kiírás - Sziget u. 11.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/2015. (10.21.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 6. számú lakás bérleti jogviszonyára. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

Belterületi vadkilövés

A lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében Visegrád több belterületi utcájában is vadkilövés zajlik. Dr. Szabó Attila jegyuző tájékoztatója a tovább gombra kattintva olvasható.  tovább .

Pályázati kiírás önkormányzati ingatlan értékesítésére: 2025 Visegrád, Török u. 7.

Visegrád Város Önkormányzata a 192/2015. (09.02.) Ökt határozata és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 10-14.§-ai alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: tovább .

Legyen fontos az egészségünk!

"Legyen fontos az egészségünk!" címmel a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház közreműködésével rendszeres szűrőprogramot szervezünk a visegrádi lakcímkártyával rendelkező lakosok számára. A szűrővizsgálatok időpontjai, fajtái és a jelentkezés módja megtekinthető  itt. tovább .

Kormányablak nyílt Tahitótfaluban

2015. szeptember 1-én Kormányablak (a továbbiakban KAB) nyílik Tahitótfaluban. A Szentendrei Járási Hivatal vezetője, dr. Varga László tájékoztatása szerint ezzel párhuzamosan megszűnik a Visegrádi Okmányiroda. Az új KAB létrejöttével egyszerűbb és kényelmesebb ügyintézés válik elérhetővé a lakosság számára, mint a korábban működő okmányiroda esetében. A gazdasági szempontok mellett nem elhanyagolható tény, hogy olyan ügyeket is lehet majd intézni a Tahitótfalui KAB-ban, amelyeket eddig csak Vácott, Szentendrén vagy Budapesten lehetett. „Próba üzemmódban” Visegrádon is lesz ügyfélfogadás a pénteki napokon 8 és 12 óra között a korábbi okmányiroda helyiségében, de dr. Varga László hivatalvezető úr tájékoztatása szerint ez csak bizonyos ügyfél létszám esetén marad meg.  A hét többi napján az ügyintézők a Tahitótfalui KAB-ban látják el ügyintézői feladatukat.  Tahitótfalui Kormányablak: 06-26/ 585-⁠038 Általános i nformáció: 06-26/⁠585-⁠036 Okmányiroda: 06-26/⁠585-⁠037 tovább .

Visegrádi Építésztábor 2015.

Tisztelt Visegrádiak! A tavalyi évhez hasonlóan idén is indultunk a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatának pályázatán, és örömmel tudatom Mindenkivel, nyertünk. Ennek segítségével és az Önkormányzat elhatározásából és támogatásával, valamint Visegrádi Városfejlesztő Kft. együttműködésével 2015. augusztus 17. és 28. között megrendezzük a következő Visegrádi Építésztábort. További részletek: tovább .

Tájékoztató lótartók részére

A tovább gombra kattintva az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi Osztálya, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatója olvasható.   tovább .

Útfelújítás a Rigó utcában

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rigó utcában – várhatóan augusztus első és második hetében – útfelújítási munkálatokat végzünk. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket! Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Nyári igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban  Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2015. (04. 15.) számú határozata alapján  2015. július 27. és 2015. augusztus 9. között igazgatási szünet lesz, mely napokon a hivatal zárva tart. Az érintett napokon anyakönyvi igazgatási és egyéb, azonnali intézkedést igénylő, halaszthatatlan ügyekben hívható telefonszámok: 20/251-9627, 20/456-2924. A szünet utáni első munkanap: 2015. augusztus 10. hétfő  Dr. Szabó Attila jegyző tovább .

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal, ezért 2015. július 1-től létrehozásra kerül a központi címregiszter (továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) írja elő, mellyel kapcsolatos feladatok elvégzését az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjére delegálták.  tovább .

Köztisztviselők Napja

Tisztelt Ügyfeleink! A Visegrádi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. szakasz (2) bekezdése alapján 2015. július 1-jén szerdán a Köztisztviselők Napja miatt zárva tart. Nyitás: 2015. július 2-án /csütörtökön/ 7:45-kor. Megértésüket köszönjük! Dr. Szabó Attila jegyző tovább .

Pályázati kiírás óvodapedagógus munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Fellegvár Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fellegvár Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére az alábbiak szerint:  tovább .

Háziorvosi rendelés változása

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 20-án megtartott ülésének Egyebek napirendi pontjában képviselői javaslat érkezett arról, hogy lakossági kérésre a háziorvosi rendelés legalább a hét egyik napján vagy reggel, vagy délután egy későbbi időpontban legyen. Ennek eleget téve a rendelési idő a csütörtöki napon a következőképpen módosul: tovább .

Tájékoztatás a fogászati rendelés szüneteléséről

Tavasné Dr. Tóth Mária fogorvos tájékoztatása szerint a visegrádi fogászati rendelés 2015. május 14-étől 2015. június 11-éig szünetel. A helyettesítésről az alábbiakban olvashatnak.  tovább .

Újabb tájékoztató a háziorvosi működésről

Tisztelt Visegrádiak! Amint arról már korábban értesítettük Önöket, 2015. május 1-től Visegrád Város Önkormányzata vette át a visegrádi, vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzet működtetését. Ettől az időponttól a megbízott háziorvosi tisztséget dr. Rozsályi Károly tölti be, aki 2015. május 18-tól a következő rendelési időpontokban várja Önöket: tovább olvasom tovább .

Településrendezési Terv Felülvizsgálata 2015.

Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telke Tisztelt Visegrádiak! Visegrád Városa együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Sportközpontok nevű lebonyolító szervezettel, melynek értelmében a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megújul és kibővül a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A megújuláshoz módosítanunk kell az iskola telkére vonatkozó beépítési szabályokat. Mivel a településrendezési terv általános felülvizsgálata hosszabb idő vesz igénybe, mint amennyi időnk az iskolafejlesztés előkészítésére rendelkezésre áll, külön eljárásban kell érvényt szereznünk a módosításnak. Tekintettel arra, hogy állami költségvetési forrást felhasználásával valósul meg a fejlesztés, tárgyalásos eljárással engedélyeztethető a szabályváltoztatás. Ennek a gyorsított eljárásnak is része a társadalmi egyeztetés, melynek  felhívása az alábbiakban található PDF-formátumban,  eljárásrendje pedig Partnerségi Szabályzat címmel alább szintén megtalálható letölthető tartalomként, ahogy a változtatás lényegét részletesen tárgyaló Véleményezési Dokumentáció is. Kérem, szíveskedjenek áttanulmányozni, és esetleges észrevételeiket juttassák el a felhívásban szereplő elérhetőségek valamelyikére. Visegrád, 2015. május 13. Rüll Tamás, városi főépítész A dokumentumokat a tovább gombra kattintva tölthetik le! tovább .

Tájékoztató háziorvosi működésről

Tisztelt Visegrádiak! 2015. május 1-től Visegrád Város Önkormányzata veszi át a visegrádi, vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzet működtetését. A megbízott háziorvos dr. Rozsályi Károly lesz, aki a közelmúltban megszokott rendelési időpontokban várja majd Önöket. Megváltozik a háziorvosi rendelő telefonszáma is. A háziorvost a jövőben a +36 26 397 474-es telefonszámon érhetik el, illetve sürgős esetben, reggel 8 és délután 17 óra között a +36 30 900 99 44-es számot hívhatják. Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Lomtalanítás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos TAVASZI LOMTALANÍTÁST  2015. MÁJUS 15-ÉN ÉS 16-ÁN TARTJUK. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ! Időpont-egyeztetés céljából hívják ifj. Schüszterl Károlyt a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon hétköznap 7.00 és 15.00 óra között, legkésőbb 2015. május 13-ig. Az ezután érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni! tovább .

Tájékoztató hagyatéki eljárásról

Tisztelt Lakosság! Az alábbiakban a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hagyatéki eljárásról szóló tájékoztatója olvasható, valamint letölthetők a szükséges nyomtatványok is. A tovább gombra kattintva letöltheti a dokumentumokat. tovább .

Tájékoztató a szociális támogatási rendszer változásáról

Tisztelt Lakosság! 2015. március 1-jétől átalakult a szociális támogatási rendszer. Az alábbiakban a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatóját olvashatják arról, hogy  hol kell leadni  a szociális támogatási kérelmet, továbbá letölthető a Szentendre Járási  ügysegédek  ügyfélfogadási rendje is. A dokumentumok a tovább gombra kattintva letölthetők tovább .

Jövedéki adó változás!

Tisztlet Lakosság!  Az alábbiakban letölthető a MAGÁNFŐZÉST ÉRINTŐ 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS JÖVEDÉKI ADÓ VÁLTOZÁSÁRÓL szóló tájékoztató.  tovább .

Tájékoztató bírósági ülnök választásáról

Tisztelt Lakosság!  Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök)  is részt vesznek az ítélkezésben. Az alábbiakban a bírósági ülnökök választásáról szóló tájékoztató olvasható, valamint a letölthetők a jelöléshez szükséges dokumentumok is. tovább .

Pályázati kiírás – Sziget utcai lakások

  Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2014. (12.17.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 1. számú és 7. számú lakások bérleti jogviszonyára. Részletek: tovább .

Ügyfélfogadási szünet

Tisztelt Ügyfeleink! Figyelemmel Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2014. (VI.19.) számú határozatára a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban 2014. december 13-án szombaton az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük! Dr. Szabó Attila aljegyző tovább .

Meghívó közmeghallgatásra

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján KÖZMEGHALLGATÁST tart. Az ülés helye: Mozi épülete (2025 Visegrád, Fő u. 34.) Az ülés időpontja: 2014. december 17. (szerda) 17:00 óra. A napirendi javaslat a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

Decemberi piacnapok

Kedves Vásárlók! A tovább gombra kattintva a decemberi termelői és bolhapiac időpontjait olvashatják. Ismét lesz alma és burgonya vásár, valamint a karácsonyra készülve halat is lehet rendelni. A bolhapiac rossz idő esetén sem marad el; az árusok a rendezvényépületben várják vásárlóikat. A decemberi piacnapok különleges kínálatáért kattintson a tovább gombra! tovább .

Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet „Visegrádi Polgármesteri Hivatal jegyző” munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva olvasható. tovább .

Zászlótervezési és rajzpályázat

Kedves Fiatalok! Az Áprily Lajos Általános Iskola nevelőtestülete kezdeményezésére az Áprily Iskoláért Alapítvány és a Szent György Lovagrend Visegrádon is meghirdeti a „Lobogjon!” zászlótervezési pályázatot, rajzversenyt ,,Tervezzünk zászlót Visegrád történelmi korszakai és természeti értékei!” címmel. Három kategóriában, 6-20 éves korig várjuk a vállalkozó kedvű fiatalok jelentkezését. A pályázati kiírás plakátja a tovább gombra kattinva letölthető.  tovább .

Pályázati felhívás utcai homlokzat és kerítés felújítására

Visegrád Város Önkormányzata idén kiterjeszti a sikerrel működő felújítási pályázatot, mely így nem csak egyedi védettség alatt álló épületek, hanem valamennyi, a közterületekről látható, az utcaképet jelentősen meghatározó homlokzattal rendelkező házmegújítását segíti elő.  2015-ben a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot. (Ha a fenti besorolás eldöntésében segítségre van szüksége, keresse a főépítészt a 06-20-236-82-91-es vagy a 06-26-398-255-ös telefonszámon, esetleg személyesen az ideiglenes hivatali épületben.) Részletek: 2015-ben a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot. (Ha a fenti besorolás eldöntésében segítségre van szüksége, keresse a főépítészt a 06-20-236-82-91-es vagy a 06-26-398-255-ös telefonszámon, esetleg személyesen az ideiglenes hivatali épületben.) Részletek: tovább .

Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére - 2014. II. kör

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok, tevékenységének és működésének támogatására.  A II. kört a 2015. január 1. és 2015. május 15. között megvalósítandó programok, események stb. megszervezésének támogatására hirdetjük meg.  Részletek: tovább .

Útfelújítás

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 2014. november 24 – 28. közötti időszakra meghirdetett útfelújítási munkálatok kezdése (Nagy Lajos utca, Mátyás király út) a Magyar Közútnál felmerült technikai problémák miatt a november 24-ével kezdődő hét második felére tolódik. Amennyiben az időjárás engedi a hét végén is dolgozni fognak. A munkálatok idején forgalomkorlátozás, forgalomlassítás, félpályás útlezárás várható, jelzőőrös irányítással. Megértésüket és türelmüket köszönjük!  tovább .

Civil Partnerségi Nap Visegrádon

A Pest Megyei Civil Információs Centrum 2014. november 19-én Visegrádon tartja soron következő információs napját. A meghívó a tovább gombra kattintva letölthető. tovább .

A Magyar Kémény Kft értesítése a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásáról, illetve hosszabbí

A Magyar Kémény Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. évi XC törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm.  rendelete, valamint a 25/2014. (III.21.) BM rendelete értelmében kelőírt ötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat kzigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Visegrádot a szakemberek 2014. május 1. és december 31. között keresik fel. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Cím: Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. Telefon: 06-1/766-5851, e-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu tovább .

Tüdőszűrés

Visegrádon az orvosi rendelőben  2014. november 18-25.  között tüdőszűrés lesz. Hétfőn és szerdán 12:00 – 18:00 óráig,  kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8:00 – 14:00 óráig. A szűrővizsgálat  40 éves kor felett ingyenes . Visegrád Város Önkormányzata  az állandó visegrádi lakcímmel rendelkező 18-40 év közötti polgárok tüdőszűrő vizsgálatának térítési díját  (1700 Ft/fő)  átvállalja. tovább .

Értesítés őszi „lombtalanításról”

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag őszi, díjmentes elszállítását 2014. november 18-án, kedden végezzük. Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve, matrica nélkül, a nem fás szárú anyagot pedig bármilyen zsákban, bekötve ki lehet helyezni az ingatlanok elé. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a jelzett napon legkésőbb reggel 7.00 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé. Az összegyűjtött zöld anyagot a jelzett napon elszállítjuk. Város- és Községgazdálkodási Csoport   tovább .

Ügyfélfogadási szünet és áramszünet

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. felújítási és karbantartási munkálatai miatt 2014. november 7-én pénteken 9:00 - 15:00 óráig a Polgármesteri Hivatal épületében áramszünet lesz. Emiat ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük! Dr. Szabó Attila aljegyző  Az alábbiakban az ELMŰ Hálózati Kft. tájékoztatóját olvashatják a 2014. november 7-ei karbantartási munkálatokról és áramszünetről: tovább .

Tájékoztató a testületi ülésekről

Az alábbiakban Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án és 25-én, valamint október 10-én megtartott ülésein született döntésekről olvashatnak bővebben. tovább .

Bursa Hungarica

Visegrád Város Önkormányzata csatlakozott a meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. tovább .

Pályázati kiírás könyvtáros munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet „Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár – könyvtáros” munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Részletek: tovább .

Pályázati kiírás ebédkihordó munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet "Városi Konyha - ebédkihordó" munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Részletek: tovább .

Versmondókat keresünk!

A „Visegrád Hangjai” című darab lemezen történő megjelenésével kapcsolatban Bordás József, a mű szerzőjének felhívása az alábbiakban olvasható. tovább .

Belterületi vadkilövés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezésében, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetének segítségével, a lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rendőrségi engedély alapján 2014. augusztus 1. és 2015. január 31. között Visegrádon, az  alábbi helyeken  vadkárelhárító fegyveres vadászat lesz: tovább .

HIRDETMÉNY

Az ajánlóív igénylések és az ajánlások leadása miatt a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2014. augusztus 29-én pénteken és 2014. szeptember 5-én pénteken 16:00 óráig tart nyitva. Visegrád, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila aljegyző, HVI vezető. tovább .

Pilisi Tekerő és Nagy Sportágválasztó

Kedves Sportbarátok!  Az alábbiakban letölthető két hagyományos térségi sportesemény, a  Pilisi Tekerő  és a Szentendrei  Nagy Sportágválasztó  plakátja. tovább .

Pályázati kiírás pedagógiai asszisztensi munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet „Fellegvár Óvoda pedagógiai asszisztens” munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2014. 09. 01. - 2015. 08. 31-éig tartó közalkalmazotti jogviszony. Részletek: tovább .

Választási tájékoztató

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal aljegyzője Dr. Szabó Attila 2014. augusztus 21-én (csütörtökön) 18:00 órakor a mozi épületében (Visegrád, Fő u. 34.) „a helyi önkormányzati képviselő és a polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő választás szabályai” címmel előadást tart. Az előadás a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson jelöltként indulóknak és a választás hatályos szabályai iránt érdeklődő minden visegrádi választópolgárnak szól. Dr. Szabó Attila aljegyző tovább .

Pályázati kiírás óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. További részletek: tovább .

Pályázati kiírás könyvelő- pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  pályázatot hirdet könyvelő-pénzügyi ügyintéző  munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 23.   Részletek: tovább .

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lakossági tájékoztatót tart!

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai tájékoztatót tartanak az igénybe vehető szociális juttatásokról családtámogatási, társadalombiztosítási és egészségkárosodáson alapuló ellátásokról, nyugdíjrendszert érintő változásokról, munkanélküli ellátásokról. Várjuk mindazokat, akik szeretnének naprakész információt kapni a nyugdíjkorhatár változásairól, szolgálati idővel, egészségügyi ellátással kapcsolatos hasznos tudnivalókról. Időpont: 2014. május 20. kedd, 15 óra. Helyszín: Mátyás Király Művelődési Ház tovább .

Lomtalanítás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei tavaszi lomtalanítást 2014. május 16-17-18-án tartjuk. A tavalyi év gyakorlata remekül bevált, így idén is ez lesz akciónk mottója: KÉRJÜK, NE HELYEZZE KI LOMJAIT INGATLANA ELÉ! HÁZHOZ MEGYÜNK! Időpont egyeztetés céljából hívják ifj. Schüszterl Károlyt legkésőbb május 14-ig a 20/456-1841-es telefonszámon. Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás keretében veszélyes anyagot, sittet, autógumit, illetve elektronikai hulladékot nem szállítunk el. A veszélyes anyag gyűjtését a tavalyi évhez hasonlóan ősszel végezzük majd el, melyről a Visegrádi Hírek hasábjain és a honlapon is tájékoztatjuk majd a Tisztelt Lakosságot. tovább .

Mesebeli nap a ’Firúl Fira’ Meseházban

Mátyás mesék címmel ismét MESEBELI NAP lesz május 17-én, szombaton a ’ FIRÚL FIRA’ Meseházban. FEHÉRLÓFIA- Gyermekeknek 10.30- 11.30 között SZ. NAGY MÁRIA bábszínész, pedagógus tanítása lesz, majd 14 órától felnőtteknek HUSZÁR ANDREA MAGDOLNA vezeti a beszélgetést MÁTYÁS CSILLAGA címmel, és vendégünk is lesz: Gaál Csenge herceghalmi mesemondó kislány. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Cím: ’ FIRÚL FIRA’  ALKOTÓMŰHELY + MESEHÁZ  Visegrád,  Fő u. 102. Bejárat a Schulek utca felől.  Érdeklődni lehet: karcsaitundertanc@gmail.com tovább .

Ajánlattételi felhívás építési vállalkozóknak a visegrádi mozi udvari épületszárnyának bontására

Visegrád Város Önkormányzata „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című település-rehabilitációs program keretében tervezte megújítani a városi mozit, melynek átépítése és bővítése a visegrádi zeneoktatás térbeli infrastruktúrájának növelését és javítását valamint a művelődési ház funkció térnyerését is szolgálhatná. A kivitelezésre forráshiány miatt nem került sor, ahogy a megelőző régészeti feltárásra sem, de a pályázat keretein belül elkészült az átalakítás és bővítés teljes körű építészeti-műszaki tervdokumentációja, mely a pécsi A+ Építésziroda és szakirányú alvállalkozóinak munkája. A dokumentációban szereplő bontási műszaki leírás megtekinthető a Visegrádi Polgármesteri Hivatal ideiglenes épületében. (2025 Visegrád, Fő utca 92.) A terv alapján Visegrád Város Önkormányzata a szentendrei építési hatóság 07-1671/18-2012 ügyiratszámú határozatának értelmében építési és bontási engedélyt kapott, melynek megfelelően az építési telken zajló bontási munkákat kizárólag régészeti felügyelet mellett, a vakolat leverés után lehet végezni. Az Önkormányzat jelenleg a mozi udvarán álló régi szolgálati lakás bontásának lehetőségét vizsgálja, annak érdekében, hogy a területen megelőző régészeti kutatást tudjon végeztetni. Részletek: tovább .

Pályázati kiírás - Sziget utca 11.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2014. (04.17.) számú határozatával az állami támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 5. számú lakás bérleti jogviszonyára. tovább .

Lomtalanítás

Előzetesen tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy várhatóan május 16-17-18-án tartjuk a szokásos tavaszi lomtalanítást, melynek feltételeiről, valamint a lomtalanítással kapcsolatban hívható elérhetőségekről a Visegrádi Hírek májusi számában adunk részletes tájékoztatást. tovább .

Lakossági fórum – árvízvédelmi beruházás

 Szeretettel várunk mindenkit a „Duna menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon” (KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004) című projekttel kapcsolatban tartandó lakossági fórumra. A fórum időpontja: 2014. április 10. csütörtök, 17:00 óra. Helyszín: a mozi épülete (2025 Visegrád, Fő u. 34)  tovább .

Tájékoztató a testületi ülésen történtekről

Februárban a munkaterv szerint két ülést tartott a testület, az elsőt 13-án, melyről már korábban tájékoztattunk, a második ülésre pedig 20-án került sor. Ezen kívül két rendkívüli ülés is volt február 24-én és 27-én. A képviselő-testületi ülésekről készült összefoglaló az alábbiakban olvasható. tovább .

Pályázati kiírás óvodavezetői munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fő utca 81.; Tel.: 06-26-398-255) PÁLYÁZATOT HIRDET óvodavezetői munkakör betöltésére tovább .

Pályázati kiírás – Visegrád város civil szervezeteinek 2014. évi önkormányzati támogatási rendje

Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt – Visegrád Város 2014. évi költségvetése 16. számú mellékletének 3. sora terhére, összesen 1.500.000 forintos keretösszeg felosztásával – a városban működő civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos működésük és programjaik megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja és a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon van.  tovább .

Tájékoztató a testületi ülésen történtekről

Az alábbiakban a 2014. január 16-án megtartott rendes, a január 27-én megtartott rendkívüli, valamint a február 13-án megtartott rendes ülések napirendi pontjairól olvashatnak bővebben.  tovább .

Pályázati kiírás - önkormányzati tulajdonú gép vásárlására

Visegrád Város Önkormányzata a 29/2014. (02.13.) Ökt határozata és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) pontja alapján pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú Fiedler FFA 400M-K típusú rézsűvágó kasza a hozzá tartozó alkatrészekkel együtt történő értékesítése céljából. Pályázati kiírás: tovább .

Lakossági fórum A NEMZETISÉGI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL SZABÁLYAIRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztással összefüggésben a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvétel szabályairól lakossági fórumot tart. A fórum időpontja: 2014. február 12. (szerda) 18 óra. Helyszíne: Városi Mozi (Visegrád, Fő u. 34.). A fórumon előadást tart Dr. Szabó Attila, Visegrád Város aljegyzője és Szeltnerné Winhardt Ildikó az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület irodavezetője. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat tovább .

A HEGY – budapesti kiállítás visegrádi résztvevőkkel

Chemez Árpád, Csitneki Szilvia, Ferenczi Róbert, Ferenczy Zsolt, Gálhidy Péter, Huszár Andrea Magdolna, Makovecz Imre, Rusznyák Lajos, Szabó Miklós kiállítása nyílik 2014. február 3-án 18 órakor az Art Galéria IX-XI-ben. Cím: Budapest XI. ker. Bartók Béla út 1. Részletek: tovább .

Pályázati kiírás könyvtárosi munkakör betöltésére

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A §. alapján pályázatot hirdet a Visegrád, Széchenyi u. 11. sz. alatti intézményben könyvtárosi munkakör betöltésére. tovább .

Gyöngyékszer-készítő szakkör indul a művelődési házban

Február hónaptól gyöngyékszer-készítő szakkört indítását tervezi a Mátyás Király Művelődési Ház. Az első szakköri alkalom 2014. február 6-án, csütörtökön 17 órakor lesz, amikor is megismerkedhetnek Adamikné Szendrő Katalinnal, a szakkör vezetőjével, és részletes tájékoztatást kapnak a szakkörrel kapcsolatos tudnivalókról. Terveink szerint a szakkört heti rendszerességgel tartanánk a keddi vagy a csütörtöki napon (a megbeszélésen dönthetjük el, melyik napon) lesz megtartva, melyre szeretettel várjuk a kezdőket és haladókat egyaránt. Részletesebb információval addig is a 06 (30) 210-8580-as és a 06 (30) 224-0319-es telefonszámon tudunk szolgálni. Mindenkit szeretettel várunk! tovább .

Tájékoztató a képviselő-testület legutóbbi üléseiről

  A 2013. december 20-án és a 2014. január 8-án megtartott ülések határozatairól az alábbiakban olvashatnak. tovább .

Tájékoztató az önkormányzati rendeletek hozzáférhetőségéről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az önkormányzati rendeletek azok nagy terjedelmére tekintettel nem kerülnek megjelenítésre nyomtatott formában a Visegrádi Hírek hasábjain, viszont a mindenkor hatályos rendelettár Visegrád Város honlapján  megtalálható.  Természetesen a rendeletek nyomtatott formában is megtekinthetők a polgármesteri hivatalban, ügyfélfogadási időben. Az Önkormányzat 12/2012. (VIII.31.) számú, az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelete szerint a honlapon a Társadalmi részvétel menüpont alatt – ha éppen van ilyen – megtalálhatóak az aktuális rendelet-tervezetek. A tovább gombra kattintva megtalálják a rendeletekhez és a társadalmi részvételhez vezető hivatkozásokat. tovább .

Pályázati kiírás - Városközpont mini projekt

Visegrád Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására. A pályázathoz szükséges dokumentumok a tovább gombra kattintva letölthetők. tovább .

Pályázati kiírás – Sziget utca 11.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 201/2013 (10.17.) számú határozatával az állami támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 1. és 3.  számú lakások bérleti jogviszonyára. tovább .

Nádler István Prima Primissima díjas lett!

Nádler István festőművész Visegrádon született. A Képzőművészeti Főiskolát 1963-ban végezte el Hincz Gyula tanítványaként. Az 1960-as években indult magyar neoavantgárd képzőművészeti mozgalom egyik elindítója és jeles képviselője. Munkássága több alkotói korszakra bontható, de mindegyiket erősen befolyásolta a korszellem mellett a hagyomány, a zene és a keleti filozófia.  tovább .

Szünetel a zöld anyag elszállítása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöld anyag elszállítása 2014. január 6-ától a téli hónapokban SZÜNETEL. A tavaszi újraindítás időpontjáról a Visegrádi Hírekben és a város honlapján tájékoztatjuk majd Önöket. tovább .

Sitt és hamu átvétele

 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2014. január 2-tól a lakossági építési törmelék és hamu leadása szombatonként 8.00 és 9.00 óra között lehetséges a VKG Csoport telephelyén (Nagy Lajos u. 5.) az alábbi feltételekkel: tovább .

Pályázati felhívás művészeti versenyre

Az alábbiakban letölthető a Pest Megyei Kormányhivatal által meghirdetett művészeti versenyre szóló pályázati felhívás, valamint az ahhoz tartozó mellékletek. tovább .

Pályázati felhívás homlokzat és kerítés felújítására

Visegrád Város Önkormányzata folytatni kívánja a 2013. évben új irányt vett és látható eredményekre vezető pályázatát. Ennek érdekében nem csak a védettség alatt álló épületek, hanem valamennyi, a közterületekről látható, az utcaképet jelentősen meghatározó homlokzattal rendelkező ház tulajdonosa vagy használója nyújthat be pályázatot az alább felsorolt területeken.  tovább .

Értesítés szemetes zsákokról

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2014. I. félévi hulladékszállításhoz szükséges műanyag zsákok már átvehetők a Polgármesteri Hivatal ideiglenes épületében /2025 Visegrád, Fő u. 92. /. tovább .

„A harc művészete”

Modern önvédelem ősi Nihon ju jitsu alapokon Visegrádon. Edzések hétfőn és szerdán 18:00-19:30-ig a Főnix Fitness teremben. /Visegrád, Sziget utca 5./ Jelentkezés a helyszínen. Vikartóczky Gusztáv, Shihan 7. dan tovább .

Kedvezményes könyvvásár karácsonyra

A Magyarország Kincsestára sorozatban megjelenő Visegrád című képeskönyv – amely nagyrészt Greguss Tamás fotóinak köszönhetően – pazarul mutatja be városunk minden fontosabb színterét, nevezetességét, rendezvényét. A visegrádi lakosok 1500 forintért juthatnak hozzá a kiadványhoz a Palotaházban található Visegrád INFO irodában december hónapban. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület tovább .

Meghívó közmeghallgatásra

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján KÖZMEGHALLGATÁST tart. Az ülés helye: Mozi épülete (2025 Visegrád, Fő u. 34.) Az ülés időpontja: 2013. december 19. (csütörtök) 18:30  tovább .

Decemberben is termelői piac Dunabogdányban

A Dunabogdány hivatalos honlapján megjelent tájékoztató szerint DECEMBERBEN IS LESZ termelői piac Dunabogdányban, a Heim pékség előtt. Részletek a honlapon olvashatók a tovább gombra kattintva:  tovább .

Az egészségház működése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egészségház kivitelezési munkálatai során – köszönhetően a kivitelező és a dolgozók rugalmasságának – előreláthatóan folyamatos marad az egészségügyi ellátás. Amennyiben a munkálatok úgy alakulnak, hogy a folyamatosságot mégsem tudjuk biztosítani, arról szórólapon tájékoztatjuk majd Önöket. Ezúton is köszönjük a betegek és az egészségházban dolgozók türelmét! Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről

Október 17-én rendes, november 11-én pedig rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület.  A "tovább" gombra kattintva az üléseken született döntésekről tájékozódhatnak bővebben. tovább .

A tájékoztatásról

 Éppen egy esztendeje, hogy kérdőív segítségével tájékozódtunk a lakosság körében arról, hogy honnan szerzik be információikat a település életével, eseményeivel kapcsolatban. Voltak, akik e-mail címüket megadva jelezték, hogy szívesen vennék a híreket elektronikus levélben. Ez egy idő után okafogyottá vált, hiszen a lakosság széles körű tájékoztatásának igen szerteágazó folyamatában – kötelezően kihelyezendő hirdetmények a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén, egyes lakossági csoportokat érintő események, változások közlése levélben, hírek, információk közlése plakátokon, tájékoztatók megjelenése testületi ülésekről, városi programokról, eseményekről, közérdekű ügyekről a Visegrádi Hírekben – egyre inkább helyt kapott az információk naprakész megjelenése a város hivatalos honlapján.  tovább .

Egészségház

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egészségház kivitelezési munkálatai során – köszönhetően a kivitelező és a dolgozók rugalmasságának – előreláthatóan folyamatos marad az egészségügyi ellátás. Amennyiben a munkálatok úgy alakulnak, hogy a folyamatosságot mégsem tudjuk biztosítani, arról szórólapon tájékoztatjuk majd Önöket. Ezúton is köszönjük a betegek és az egészségházban dolgozók türelmét! Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Forgalomkorlátozás!

Tisztelt Lakosság! „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” című projekt kivitelezése 2013. október elején megkezdődött. A városháza és az egészségház épületének felújítási munkálatai most értek abba a szakaszba, amikor útlezárás vált szükségessé a Fő utca római katolikus templom és Mozi-köz közötti szakaszán. Erre az útszakaszra behajtani kizárólag engedéllyel szabad, emiatt a Zách Klára utcát ideiglenesen egyirányúsítottuk. Behajtás a Nagy Lajos utca felől lehetséges. A forgalomkorlátozás várhatóan 2014. tavaszáig tart. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zách Klára utcán LASSAN közlekedjenek, illetve az utca tehermentesítése érdekében – amennyiben van parkolóhely és amennyiben egészségi állapotuk megengedi –  a postát, a mozit a templom felől, az óvodát, a rendőrőrsöt, az okmányirodát pedig a nagyparkoló felől GYALOGOSAN szíveskedjenek megközelíteni. Köszönjük együttműködő türelmüket és megértésüket! tovább .

Lássuk meg a fában az élőt!

Kapcsolatunk a fákkal ellentmondásos. Néha dicsérjük hűs árnyékukat, máskor mérgelődünk lehulló leveleik miatt. Szeretjük terméseiket, ha éppen hasznot hajt, elegünk van belőlük, amikor takarítani kell utánuk. Illatukat szeretjük életükben-halálukban, de szenvedünk virágporuk allergizáló hatásától. Néha szeretnénk a bőrükbe bújni, mint J. R. R. Tolkien, aki emberarcú fákat szabadított fel a mozgásképtelenség-ből, vagy Makovecz Imre, aki atlantiszi vízióit lenyűgöző növényember grafikákban keltette életre. tovább .

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről

Szeptember 19-én a munkaterv szerint rendes ülést tartott a képviselő testület.  - Elsőként módosításra került a városközpont projekt közbeszerzés lezárása kapcsán augusztus 30-án meghozott 165/2013. (08.30.) számú testületi határozat, mivel idő közben, a projekt 1. elemére (Polgármesteri Hivatal átalakítása) vonatkozó, akkor kihirdetett eredmény ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be a második helyen végzett Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. E jogorvoslati eljárás kertében tisztázásra került, hogy az 1. részben nyertesként kihirdetett „Jánosik és társai” Build Kft. ajánlatában kapacitást biztosító szervezetként megjelölt Emernik Kft-vel szemben – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal elektronikus nyilvántartásának adatai alapján – 2013. június 19-én jogerős határozatban megállapított munkaügyi bírság kiszabására került sor, ami a Kbt. 56.§ (1) bekezdés g) pontja értelmében érvénytelenségi ok. Ezért a közbeszerzési eljárás 1. része esetében az utólagosan tudomásra jutott információk alapján a „Jánosik és társai" Build Kft. ajánlatát érvénytelennek kellett nyilvánítani és az érvényes ajánlatot adó Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt-t kellett nyertesnek kihirdetni az 1. rész, vagyis a Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása tekintetében. A további részek, azaz a közterületek átépítése és az egészségház külső felújítása tekintetében nem történ változás. tovább .

Gyakornoki lehetőség

Gyakornoki lehetőség a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában a következő területeken: Beszerzés, HR, IT, Pénzügy, Marketing, Minőségbiztosítás, Logisztika, Műszaki üzemeltetés, Présüzem, Felületkezelő üzem, Karosszériaüzem, Összeszerelő üzem. Részletek: tovább .

Folytatódik a városrehabilitációs beruházás

 A beruházás október elején végre látványosan kibillent a látszólagos holtpontról. A „látszólagos holtpont” kifejezés nem véletlen, hiszen bár úgy tűnhetett, hogy „nem történik semmi” fontos folyamatok zajlottak ebben az időszakban. A közbeszerzési eljárásról a lap előző számában már tájékoztattunk. Az eredmény jogerőssé válását követően azonnal megkötöttük a nyertes cégekkel a vállalkozási szerződéseket a kivitelezési munkálatokra. Ennek alapján a városháza esetében a Főv-2  Építőipari és beruházó Zrt., az egészségház esetében a „Jánosik és társai” Build Kft., a rendezvénytér és közterületek esetében pedig a Kőművészet Kft. végzi majd kivitelezést. A lapszám megjelenésekor már javában zajlanak „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” című, KMOP5.2.1/B092f20100009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatai. A befejezés jövő év tavaszán várható. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fő utca katolikus templom és Mozi-köz közötti szakaszán a munkálatok haladási ütemének megfelelően részleges járdalezárás, illetve időnként a forgalom lassabb haladása várható. Az egészségház kivitelezési munkálatai következtében kialakult kellemetlenségek miatt mind a betegek, mind pedig az ott dolgozók szíves türelmét kérjük. Köszönjük szépen megértésüket! tovább .

A Magyar Kémény Kft. értesítője

A Magyar Kémény Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvény, 63/2012. (XII.11.) BM rendelet 347/2012 (XII.11) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzatok közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Visegrádot a kft. dolgozói 2013. július 1. és december 31. között keresik fel. A társaság alkalmazásában lévő dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Elérhetőség: tovább .

Tájékoztató a városrehabilitációs projekt aktuális állásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. október 3-án és 4-én sor került a vállalkozási szerződések aláírására, így megkezdődtek „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” című, KMOP5.2.1/B092f20100009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatai. A városháza felújítását a Főv-2  Építőipari és beruházó Zrt., az egészségház homlokzatát a „Jánosik és társai” Build Kft., a rendezvénytér és -pavilon, valamint a „közrét” kivitelezését pedig a Kőművészet Kft. végzi. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fő utca katolikus templom és Mozi-köz közötti szakaszán a munkálatok haladási ütemének megfelelően részleges járdalezárás, illetve időnként a forgalom lassabb haladása várható. Köszönjük megértésüket! tovább .

Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére – 2013.

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet visegrádi lakhellyel rendelkező vagy Visegrádon bejelentett munkahellyel rendelkező, a város történelmének feldolgozásában önálló kutatási eredményeket felmutató magánszemély számára, ez irányú tevékenységének segítésére és szakmai eredményei közzétételének támogatására.  tovább .

Közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Városunk vendégeit, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2013. október 5-én rally versenyt szervez, mely érinti Visegrádot is. Visegrád Város Önkormányzatával előzetesen sem a verseny szervezői, sem a szükséges engedélyeket kiadó hatóságok nem egyeztettek sem a verseny tényéről, sem időpontjáról, sem annak útvonaláról; mindezekről 2013. szeptember 19-én kaptunk először szóbeli tájékoztatást. Mivel a verseny visegrádi szakasza nem érint önkormányzati területet Önkormányzatunk – a verseny tényét tudomásul véve – három dolgot tehet: tájékoztatja a lakosságot és a turisztikai vállalkozásokat a versenyről, a polgárőrség és a rendőrség közreműködésével segíti a lakosság és a szállóvendégek minél zavartalanabb közlekedését, valamint a szervezőkkel kötött megállapodásban rögzíti a közterületek tisztán tartását és a parkolás rendjét. A „tovább” gombra kattintva olvasható a Visegrádi Hírek októberi számának mellékleteként megjelent lakossági tájékoztató. tovább .

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről

Augusztus 30-án rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület a városközpont beruházás közbeszerzési eljárásának elzárása tárgyában. A testület - a bíráló bizottság, valamint a közbeszerzési szakvéleményben foglaltak alapján - megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese- figyelemmel a rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján az 1. rész, vagyis a polgármesteri hivatal átépítése tekintetében a  „JÁNOSIK ÉS TÁRSAI” BUILD KFT. A 2. rész, a közterületek megújítása esetén a KŐMŰVÉSZET KFT. lett a nyertes. A 3. rész, azaz a mozi épületének átépítése kapcsán egy korábbi ülésén döntött a testület a projektelem elhagyásának kezdeményezéséről. Ennek részleteit a Visegrádi Hírek előző számában a Városházi mozaikban olvashatták. tovább .

A hulladék hasznosításának legősibb módja – a komposztálás

 A biohulladék elkülönítése és kezelése Egy magyarországi lakos átlagos éves hulladéktermelése meghaladhatja a 430 kg-ot. Ennek akár 45%-a is állhat biohulladékból (településenként ez a szám 40-70% között mozog), amit főleg a kertekben levágott fű, levelek, ágak, gyümölcsök, növényi hulladék, faforgács, konyhai hulladék tesz ki. A hulladék elégetése vagy illegális helyeken való lerakása veszélyes és törvénybe ütköző. Hasznosítsa megfelelően nyersanyagait, trágyázza kertjeit komposzttal, ne költsön mesterségesen előállított műtrágyára.  Mi a komposztálás? tovább .

Újra indul a Filmklub!

Értesítjük az érdeklődőket, hogy az ősszel újra indítjuk a filmklubot. Szeretettel várjuk a vetítésekre a „régi” klubtagokat, és természetesen mindazokat, akik szívesen csatlakoznának a filmnézők köréhez. Az első vetítés október 2-án szerdán 18 órától lesz a könyvtárban.  Részletesebb információval a művelődési házban, vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Mikesy Tamás tovább .

Önkormányzati bérlakás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2013 (09.05.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló többször módosított 11/2006. (V.19.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lakáspályázat elnyerésének jogcímén szociális helyzet alapján  pályázatot ír ki a Visegrád, Rákóczi utca  2/a. szám alatt lévő  fsz. 2. számú lakásbérleti jogviszonyára. Pályázati feltételek: tovább .

Értesítés szemetes zsákokról

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2013. II. félévi hulladékszállításhoz szükséges műanyag zsákok megérkeztek a Polgármesteri Hivatalba. A zsákok átvehetők hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16 óra között, valamint pénteken 8-12 óra között. Ezennel Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szemétszállító cég kizárólag az AVE matricákkal ellátott kukákból üríti a háztartási hulladékot, illetve a városgazdálkodás munkatársai az AVE emblémával ellátott zsákokat szállítják el. Kérjük Önöket, hogy együttműködéssel fogadják és segítsék mind a kommunális hulladékot szállító cég, mind a városgazdálkodás munkáját. tovább .

Lakossági tájékoztató

Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2012. október 9-ei szolgáltató váltást követően csak az érvényes AVE matricákkal ellátott hulladékgyűjtő edényeket és az AVE emblémával ellátott szemetes zsákokat szállítja el a szolgáltató. A zsákokat a Polgármesteri Hivatalban vehetik át, a matricákat a Városgazdálkodási csoport dolgozói személyesen viszik ki mindenkinek a kommunális adó időben történő megfizetése esetén. Jogutódlás következtében a lakossági hulladékszállítást végző cég neve a jövőben Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. A szállítás körülményei nem változnak, az AVE embléma továbbra is érvényes. Tekintettel a jogszabályok sűrű változásaira kérjük, figyeljék az Önkormányzat hivatalos kommunikációs csatornáin – hirdető, plakátok, szórólapok, Visegrádi Hírek, www.visegrad.hu – megjelenő tájékoztatókat, hirdetményeket! tovább .

Értesítés belterületi vadkilövésről

 Értesítjük a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezésében, a Pilisi Parkerdő Zrt Visegrádi Erdészetének segítségével, a lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rendőrségi engedély alapján, 2013. augusztus 20. és szeptember 30. között Visegrádon, az alábbi helyeken vadkárelhárító fegyveres vadászat lesz:   tovább .

TAPOSSA LAPOSRA! - a Visegrádi Hírek júniusi számában megjelent írás

 A Visegrádi hírek márciusi számában megjelent Szemét szemét szemét... című írásban beszámoltam arról, hogy a városban keletkező, szelektíven gyűjtött hulladék kezelése a korábbi szállító cég egyoldalú szerződésbontása miatt mostohasorsra jutott. A VKG dolgozói és a kommunális hulladékot szállító AVE Tatabánya közös erővel próbáltak megbirkózni a helyenként és időnként végtelennek tűnő szemétkupacokkal. tovább .

Változás - Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelek! 2013. július 22-étől a Polgármesteri Hivatal a Visegrád, Fő u. 92. szám alatt működik. A hivatali nyitva tartás és az ügyfélfogadás rendje változatlan. A +36 26 398 090-es szám a visszaköltözésig nem üzemel! Telefon: +36 26 398 255 Fax:  +36 26 398 163 tovább .

Lakossági tájékoztató árvíz levonulása utáni fertőtlenítésről

A rendkívüli dunai árhullám levonulása után elsősorban a zárt terek fertőtlenítéséről kell gondoskodniuk az árvízzel érintett területeken élőknek, az ingatlanok tulajdonosainak. Általánosságban elmondható, hogy a fertőtlenítéshez nem szükséges különleges készítményeket beszerezni, a kereskedelmi forgalomban kapható, a hétköznapokban is használt, fertőtlenítésre alkalmas termékekkel a művelet elvégezhető. A talaj fertőtlenítése csak a szennyvízzel elöntött, kisebb elszigetelt területeken (pl. lakóház udvara) indokolt. A fertőtlenítés lényege: a környezetben lévő kórokozók elpusztítása, illetve számuk minimalizálása, ezáltal a fertőző betegségek (elsősorban a gyomor- és bélrendszeri fertőzések) terjedési útjának elvágása, a betegségek megelőzése. Az általános higiénés szabályok fokozott betartására az árhullám levonulását követően is kiemelt figyelmet kell fordítani. tovább .

Közlemény - 2013. június 14.

A mai napon 12:00 órakor az árvízvédelmi készültséget megszüntettem. Az egész országra kiterjedő veszélyhelyzet 2013. június 19-éig érvényben van. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ár levonultával a közterületek fertőtlenítését elvégezzük, az árvízzel érintett magáningatlanok fertőtlenítésével kapcsolatban az ANTSZ tájékoztatója alapján kell eljárni. Visegrád ismét hatalmas összefogásról tett tanúbizonyságot. Sikerült megvédeni a várost a soha eddig nem látott méretű árvíztől. VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A KITARTÁST ÉS A SEGÍTSÉGET! Még egy utolsó nagy lendülettel tegyük rendbe Visegrádot! Kérem, aki teheti, segítsen a zsákok bontásában! Várjuk az önkénteseket a nagyparkolóban pénteken, szombaton és vasárnap is! Félegyházi András polgármester tovább .

A VOLÁNBUSZ legfrisseb tájékoztatója

Az alábbiakban közöljük a VOLÁNBUSZ 2013. június 14-én, 11:10-kor érkezett tájékoztatóját: "Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy a közútkezelő még nem engedélyezte a 11 sz. főúton a nehézgépjárművek, így az autóbuszok közlekedését sem. A statikai vizsgálatok jelenleg is zajlanak, ezek megnyugtató lezárásáig nem oldják fel az útzárat. Jelenlegi információink szerint, Szentendre – Esztergom között az autóbusz közlekedés újraindítása néhány napon belül nem várható. A közútkezelői hozzájárulás után átadott útszakaszok megnyitásától, néhány órán belül a menetrendszerinti közlekedés újraindul. A fentiek miatt javasoljuk és kérjük, hogy a Dunakanyarba  (Szentendrén túli úticélokra) tervezett autóbuszos utazásukat lehetőség szerint halasszák későbbre. További információ a www.volanbusz.hu oldalon található. Köszönjük a türelmüket!" tovább .

Közlemény - 2013. június 12. 8:30

A Vízügyi Főigazgatóság honlapján megjelent mérési eredmények szerint a Duna vízállása Nagymarosnál reggel 8 órakor 633 centiméteren állt. A tetőzés óta a víz tehát több mint egy métert apadt. A védmű bontása a 11-es út mentén ma reggel megkezdődött. A valaha mért legmagasabb vízszinttel levonuló ár elleni védekezéshez 360 ezer homokzsákot használtunk fel, tehát következő ránk váró nehéz feladat a bontás. Jelenleg a visegrádiak mellett 50 önkéntes dolgozik a homokzsákok eltakarításán, de továbbra is szükség van a lakosság segítségére. Kérjük, hogy aki teheti, hétvégén segítsen a védművek bontásában! Az esetleges fertőzések elkerülése érdekében a bontáskor kesztyű használata, valamint az alapos fertőtlenítő kézmosás kötelező! A mai napon a 11-es út visegrádi szakasza még zárva van, ezért az eddigi árvízi forgalmi rend van érvényben. Kérjük, figyeljék a jelzőtáblákat! Félegyházi András polgármester tovább .

Közlemény - 2013. június 10. 22:20

A Vízügyi Főigazgatóság honlapján megjelent mérési eredmények szerint a Duna rekord szintet jelentő 751 centiméteres vízállásához képest a ma 22 órai mérés 31 centiméteres apadást mutatott, amely vízszint még mindig a 2006-os rekord fölötti, ezért a kiemelt készültséget a következő napokban is fönntartjuk. Az apadás üteméhez igazítottan a visegrádi védelmi szakaszról folyamatosan és tervezetten kivonjuk a hivatásos és a professzionális katasztrófavédelmi erőket. Kérjük ezért – a még mindig fennálló veszélyhelyzet miatt – a visegrádi polgárokat, hogy a személyes készenlétüket még mindig tartsák fent. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az apadás következtében holnap – 2013. június 11-én – 20 órától a 11-es főút szentgyörgypusztai szakaszán az útzárat feloldjuk. A vízszint várható csökkenése 2013. június 12-án (szerdán) napközben teszi lehetővé a 11-es főút gizellatelepi útszakaszára vonatkozóan elrendelt útzár feloldását. A fentiektől függetlenül Visegrád – Budapest, illetve Esztergom felőli – főúti megközelíthetőségéről a következő napokban is tájékoztatás adunk. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a védvonal mentén autóval továbbra sem lehet közlekedni; a gátakra felmászni, azokon sétálni változatlanul SZIGORÚAN TILOS! Ismételtem felkérünk mindenkit, hogy mivel csatornavíz kerülhetett a Dunába, ezért gondosan tartsa be az alapvető higiénés szabályokat! Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tovább .

Közlemény tetőzés után - 2013. június 10. 7:40

A Vízügyi Főigazgatóság honlapján megjelent mérési eredmények szerint a Duna tegnap reggel 7 óra és este 9 óra között tetőzött; a rekord szintet jelentő 751 centiméteres vízállás először 13 órakor volt mérhető. A reggel 6 órai mérési adatok 7 centiméteres apadást mutattak. Bár a Duna apadásnak indult, a víz szintje várhatóan még ma este is a 2006-os rekord fölött lesz, ezért az elkövetkező napokban a kiemelt készültséget folyamatosan fönntartjuk. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a védvonal mentén autóval ne közlekedjenek! Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a gátakra felmászni, azokon sétálni SZIGORÚAN TILOS! Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tartósan magas vízállás miatt csatornavíz kerülhet a Dunába, ezért kérjük, mindenki gondosan tartsa be az alapvető higiénés szabályokat! Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tovább .

Közlemény tetőzéskor – 2013. június 9. 19:45

A Vízügyi Főigazgatóság honlapján megjelent mérési eredmények szerint a Duna vízszintje Nagymarosnál ma reggel 7 óra óta 750-751 centiméteren áll. A gátak magassága a teljes védvonalon meghaladja ezt a vízszintet, de az elkövetkező napokban továbbra is folyamatosan figyeljük, és ha kell, erősítjük a gátakat. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tartósan magas vízállás miatt csatornavíz kerülhet a Dunába, ezért kérjük, mindenki gondosan tartsa be az alapvető higiénés szabályokat! tovább .

Legfrissebb közlemény - 2013. június 8. 21:30

A Duna magas vízállása miatt a 11-es számú főúton a Vízibástya és az Életfa szobor közötti szakaszon úgynevezett „hasadások” keletkeztek az aszfalton. Ezeket leterheltük, illetve az utat fúrással nyomásmentesítettük. Emiatt a 11-es út ezen a szakaszon nem járható. Az árvízi védekezésben részt vevő teherautók a Fő utca teljes szakaszán közlekednek, ezért a Fő utca katolikus templom és Delta közötti szakaszán is tilos a parkolás. Gépjárművel az utca Plébániatemplom és Mátyás szobor közötti szakaszára csak ide szóló lakcímkártyával lehet behajtani. A forgalmat rendőrök és polgárőrök irányítják. tovább .

Útlezárás - Közlemény 2013. június 8.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 11-es számú főút lezárását Visegrád-Szentgyörgypusztánál 2013. június 7-én éjjel elrendeltem. Így Visegrád a 11-es főúton nem megközelíthető. Visegrád, 2013. június 8. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tovább .

Legfrissebb közlemény – 2013. június 7.

Félegyházi András, a Helyi Polgári Védelmi Szervet vezetője 2013. június 7-én, 12 órától elrendelte a III. fokú árvízvédelmi készültséget. A MOL töltőállomást áramtalanítani kellett, ezért a mai napon bezárt. Visegrádon nincs a hullámtérben lakó- és üdülőingatlan. A veszélyeztetett településrészeken élőket az Ökumenikus Segélyszervezet tagjainak közreműködésével tájékoztattuk az esetleges kitelepítés esetén szükséges teendőkről. A III. fokú készültségre, valamint a veszélyhelyzetre való tekintettel Dr. Szabó Attila aljegyző a mai napon elrendelte, hogy a Visegrád területén engedéllyel működő vendéglátóipari egységek 2013. június 7-étől az elrendelés visszavonásáig 21:30-kor kötelesek bezárni. Kivételt képeznek a meleg ételt felszolgáló éttermek, de a szeszesital árusítása a fent jelzett időszakban naponta 21:30-tól, az éttermekben is szigorúan tilos! tovább .

Közlemény – 2013. június 6. 15:30

A Hydroinfo 10 óra 40 perckor kiadott előrejelzése szerint a Duna Nagymarosnál várhatóan 741 centiméteren tetőzik a vasárnapról hétfőre virradó éjjelen. A tegnapi napon 16 órakor II. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben. Kerti Andor a Felső-Tisza-vidéki Vízépítők védelmi osztagvezetője, a visegrádi védelmi munkálatok kirendelt műszaki irányítója vezetésével a védvonal teljes hosszában 750 centiméter magasságban a mai nap folyamán elkészül, így a vélelmezett tetőzési vízszint esetére is – a védvonalak folyamatos ellenőrzése mellett – felkészült Városunk. A mai nap délelőttől Visegrád esztergomi végénél a 11-es főút – a dömösi szakaszon történt vízátfolyás miatt – lezárva. Visegrád Budapest felől a pilisszentlászlói úton, illetve – jelenleg még – a 11-es főúton megközelíthető. A Volán közleménye szerint – előreláthatóan – a buszjáratok pénteken a Szentendre Autóbusz-állomásról 06.05-kor és 07.05-kor indulnak Visegrád-Gizellatelepig. A korábban kiadott közleménytől eltérően a visegrádi MOL üzemanyagtöltő-állomás a következő napokban is a normál nyitva tartás szerint üzemel. A Visegrád-Gizellatelep városrész a főúton közlekedés lehetőségétől – vélhetően – 2013. június 7-én (pénteken), a reggeli óráktól el lesz zárva; Visegrád-Szentgyörgypuszta holnap estétől – valószínűleg – csak részleges útzár – és sebességkorlátozás – mellett közelíthető majd meg, minderről a lakosok tájékoztatást kaptak. tovább .

Legfrissebb

2013. június 5-én 16 órától II. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben. 2013. június 5-étől a 11-es út rév és Delta közötti szakaszán a személygépjármű forgalmat a Fő utcára terelik. 2013. június 6-án reggel 6 órától a Fő utca katolikus templom és nagyparkoló közötti szakaszán a forgalom kétirányú, kérjük, ne parkoljanak az utca ezen szakaszán! 2013. június 6-án, csütörtökön reggel a 11-es utat Visegrád és Dömös között lezárják - a Magyar Közút tájékoztatása szerint. A Volán buszjáratai – amíg az úton vízátfolyások nem keletkeznek – Gizella telepig közlekednek. A MOL kút 2013. június 6-án, csütörtökön 22 óráig tart nyitva, utána bizonytalan ideig zárva lesz. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kezdőoldalról „kiszorult” korábbi közleményeink időrendben a „Krónika” menüpont alatt megtalálhatók. Továbbra is várjuk az önkénteseket az alább közzétett felhívások szerint! Minden segítséget köszönünk! tovább .

Közlekedési információk – 2013. június 5. 11:30

Tájékoztatásul közöljük a Volánbusz Zrt. 10:39-kor érkezett levelét, valamint a Magyar Közút információit: „A Duna áradása miatt a folyó mindkét partján, több főútvonalon is várhatóan ellehetetlenül az autóbusz-közlekedés, emiatt járataink megváltozott útvonalon szállítják az utasokat. Fődiszpécsereink, forgalmi szolgálatunk folyamatosan nyomon követi az árvízi híreket, melynek megfelelően alakítjuk közlekedési rendünket. Az aktuális információk elérhetőek honlapunkon, az alábbi linken: tovább .

Felhívás - 2013. június 4

Tisztelt Visegrádiak! A rendkívüli árvízhelyzetre való tekintettel kérjük Önöket, hogy 2013. június 5-étől lehetőségeikhez mérten segítsenek a védekezési munkálatokban. Az önkéntesek részére minden nap reggel 8 és 9 óra, valamint 13 és 14 óra között tartunk tájékoztatót a CBA előtt. Akik a jelzett időpontban nem tudnak odaérni, azok a három fő védekezési ponton (Honti Panzió, rév, Platán sor) jelentkezzenek. Kérjük, hogy kesztyűt, lapátot hozzanak magukkal! Várhatóan a védekezési munkák június 10-éig tartanak. Bármely napon, bármilyen időtartamú, bárminemű segítséget előre is köszönünk! További információ: Grósz Gábor 30/342-9677 Félegyházi András, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke tovább .

Forgalomkorlátozás

A Helyi Védelmi Bizottság és a Visegrádi Rendőrőrs 2013. június 4-én este kiadott tájékoztatása szerint 2013. június 5-én, szerdán reggeltől az alábbi forgalomkorlátozás lép érvénybe: A 11-es úton a Deltától a révig a személygépjármű forgalom a Fő utcán történik. A 11-es úton csak tehergépjárművek, illetve buszok közlekedhetnek. Az élénk autós forgalom elterelésére a homok és a zsákok zavartalan szállítása, valamint a 11-es út mentén zajló védekezési munkálatok és az azokban részt vevők biztonsága érdekében van szükség. tovább .

Közlemény – 2013. június 4.

A Hydroinfo 10 óra 18 perckor kiadott előrejelzése szerint a Duna Nagymarosnál várhatóan 730 centiméteren – tehát 16 centiméterrel a 2006-os szint felett – tetőzik vasárnap. A mai napon elrendeltem az I. fokú árvízvédelmi készültséget. tovább .

Közlemény - 2013. június 3.

Tájékoztatjuk Visegrád Város Lakosságát, hogy az árvízi védekezés munkálatai megkezdődtek. Az előrejelzéseknek megfelelően fölvettük a kapcsolatot a korábbi árvizeknél is közreműködő szakemberekkel, az egyes feladatok felelőseivel. A védekezési munkálatok a Duna vízállásának legfrissebb mért adatai alapján, a Védelmi Terv szerint, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, illetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve folynak. Naponta frissülő tájékoztatónkat megtalálják Visegrád hivatalos honlapján és a hirdetőkön. Félegyházi András, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke tovább .

Gondolat- és vitaindító

A Rév utca - Mátyás szobor közötti terület fejlesztésének előkészítéséhez. Szükségesnek látom, hogy a Duna (11-es út), Rév utca, Fő utca, Mátyás szobor által határolt terület jövőéről induljon átfogó gondolkodás. tovább .

Lomtalanítás helyett: Lim-lom-mentesítés – egy kicsit másképp

KÉRJÜK, NE HELYEZZE KI LOMJAIT INGATLANA ELÉ! HÁZHOZ MEGYÜNK! Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy idén a Városgazdálkodási Csoport munkatársai szállítják el a háztartásokban összegyűlt lim-lomot 2013. május 24-én, 25-én és 26-án 7 és 18 óra között. tovább .

Rendőrségi hírek

Engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassam Önöket a településünket érintő rendőrségi hírekkel kapcsolatosan. tovább .

Molnár V. József magyar néplélek kutató előadása Dömösön

„Ki a magyar, mi a magyar? A magyarság küldetése” címmel Molnár V. József tart előadást 2013. április 26-án, 18 órakor Dömösön, a Polgármesteri Hivatal dísztemében. A belépés ingyenes. tovább .

Meghívó lakossági fórumra és közmeghallgatásra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2013. május 6-án, hétfőn 17:00 órától lakossági fórumot, majd 18:00 órától közmeghallgatást tart. tovább .

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 18-án megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld hulladék elszállítását.  A nem fás szárú zöld anyag gyűjtése az erre a célra 200 forintért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki! A más típusú zsákban lévő anyagot nem áll módunkban elszállítani. A zsákokat a Polgármesteri Hivatalban, a Polgár boltban és a Barkácsboltban szerezhetik be. tovább .

Tájékoztató a Járási Hivatalhoz került feladatokról

Tájékoztató a Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalából 2013. január 1-jétől elkerült alapvető feladatokról: tovább .

Tájékoztató a kutyák transzponderrel történő ellátásáról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2013. január 1-től kötelezővé vált minden 4 hónaposnál idősebb eb mikrochip (transzponder) általi egyedi megjelölése „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet 17/B-a alapján: tovább .

Felhívás kutyatulajdonosoknak

2013. január elsejétől pénzbírsággal büntethetőek a kutyatulajdonosok, ha kedvencükben nincsen chip. Az azonosító behelyezéséért az állatorvosok 3500 forintot kérhetnek. A chip nélkül rendelőbe vitt kutyákat az állatorvosok nem láthatják el a chip beültetéséig, illetve az orvosoknak az önkormányzat és az Állat Egészségügyi Hatóság felé jelenteniük kell a chipezetlen kutyák tulajdonosait. tovább .

Kedves Visegrádiak!

Az idei tél naptári pontossággal és hóval, faggyal érkezett. Ilyenkor a média felhívások, tájékozatók, jó tanácsok tömkelegét zúdítja a nyakunkba a biztonságos közlekedéssel, egészségmegőrzéssel és még számos dologgal kapcsolatban. Ezzel önmagában nincs is baj addig, amíg nem lapozzuk át az információt azzal, hogy „jól van, ezt már hallottam…”. tovább .

Közbiztonság

Az elmúlt időszakban sajnálatos módon megnövekedett a Visegrád közbiztonságának romlásáról szóló lakossági bejelentések száma. Történt városunkban rongálás, több nagy értékben elkövetett lopás és garázdaság is. Sokan nem érzik magukat biztonságban közvetlen lakókörnyezetükben. tovább .

A téli madáretetésről

Lassan itt a tél. A madarak egy része már elvonult délre, az állandó madaraink pedig magvak,bogyók után keresgélnek. Kertekben, erdőben, erdő szélén, útszéli gazosban sokáig  megtalálják élelmüket. tovább .

Építésügyi tájékoztató

Tisztelt Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 2-ától az I. fokú építéshatósági feladatok (például: építési-, használatbavételi engedély, bejelentési ügyek) Visegrád Város Önkormányzat jegyzőjének hatásköréből átkerülnek Szentendre Város Önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe. Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában a főépítész továbbra is helyben marad. Mivel szakvéleményét településképi és építészeti kérdésekben az I. fokú építéshatóság továbbra is figyelembe veszi, a főépítész 2013. január 2-át követően építtetők és tervezők részére személyes és elektronikus kapcsolattartási lehetőséget biztosít, valamint továbbra is segítséget nyújt: tovább .

A lakosság korrekt tájékoztatásáért

Tisztelt Visegrádi Polgár! Visegrád Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a lakosság korrekt tájékoztatását mind a közügyek, mind pedig a várost érintő fejlesztések és fejlesztési tervek tekintetében. Igyekszünk a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákat – Visegrádi Hírek, Visegrád Város hivatalos honlapja, hirdető táblák, regionális televízió, lakossági fórumok – a lehető legjobban kihasználni, ám sok esetben személyes megkeresésre is szükség lehet. Célunk, hogy a várost érintő fejlesztések, beruházások megtervezésébe a jövőben a lakosságot is minél szélesebb körben bevonjuk, ezért a hagyományos, levélben történő értesítés mellett a gyorsabb és „papírkímélőbb” kommunikáció érdekében tervezzük egy elektronikus adatbázis kialakítását is. tovább .

Kertjeinkből, utcáinkról kezdenek eltűnni egy generáció fái...

Talán mindenkivel előfordult már, hogy a saját vagy mások kertjében rácsodálkozott a lecserélődött fákra és hiányolta azokat a jól ismert, megszokott formákat, illatokat, színeket, amik a korábbi látogatáskor jellemezték a kertet. tovább .

Tájékoztató a járási hivatalokról

A járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól a kormány tavaly szeptember 1-jén döntött.  2013 januárjától országszerte 175 járási, Budapesten pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg működését. A nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő kormányablakokban lesz lehetőség, amelyek hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig tartanak majd nyitva. tovább .

Felhívás

Városunk a jövőben azon felül, hogy a testvérvárosokkal jó kapcsolatot ápol, színesítve a palettát szeretne külföldi tanulmányi, szakmai gyakorlati, nyelvtanulási és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítani a visegrádi fiatalok számára. Az ilyen irányú együttműködés már meg is kezdődött, hiszen most nyáron páran már lehetőséget kaptak, hogy Obergrünzburgban gyűjtsenek tapasztalatot. Élményeikről a Visegrádi Hírek hasábjain be is számoltak, és ezen a példán felbuzdulva létrejött egy segítői csapat, akik felügyelik és szervezik majd ezeket a csereprogramokat. tovább .

Pályázati kiírás aljegyző munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban aljegyző munkakör betöltésére. tovább .