vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Útlezárás a Széchenyi utcában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mátyás Király Művelődési Ház melletti támfal építésével megbízott Geoszolg Kft. 2019. augusztus 21-én szerdán, 08:00 és 13:00 óra között betonozási munkálatokat fog végezni. Az alapozáshoz szükséges beton injektálása a Széchenyi utcáról fog történni, ezért a megjelölt időszakban az utca 8-as és 19-es házszám közötti szakaszán a forgalom teljes körű korlátozására és parkolási tilalomra kell számítani.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Várostörténet röviden

Történelmi kronológia

Rövid, Visegrád történetét érintő történelmi kronológia az államalapítástól a XIX. századig.

 • 1000-1038 Szt. István király uralkodása
 • 1009 Visegrád első írásos említése
 • 1046-1060 I. Endre uralkodása. A bazilika Szt. András-monostor alapítása
 • 1063-1074 Salamon király uralkodása
 • 1074-1077 I. Géza király uralkodása
 • 1077-1095 Szt. László király uralkodása
 • 1221 A visegrádi Szt. András-monostort átveszik a bencések
 • 1241-1242 Tatárjárás
 • 1247 körül A visegrádi fellegvár építésének kezdete
 • 1251 Mária királyné Visegrádról keltez oklevelet. A fellegvár építésének befejezése
 • 1285 A visegrádi hospesek első említése
 • 1301-1305 Vencel király uralkodása
 • 1301 Visegrádot Vencel király serege hódítja meg, majd Csák Máté kezébe kerül a vár
 • 1301-1342 Károly Róbert király uralkodása
 • 1317 Károly Róbert hívei visszafoglalják a visegrádi várat Csák Mátétól
 • 1321 Csák Máté halála
 • 1323 Károly Róbert Temesvárról Visegrádra helyezi át székhelyét
 • 1325 A visegrádi várban álló Keresztelő Szt. János -egyház felszentelése, a vár átépítésének befejezése
 • 1330 Zách Felicián sikertelen merénylete a királyi család ellen Károly Róbert visegrádi városi házában
 • 1333 A visegrádi Szt. András-monostor újjáépítése
 • 1335 A visegrádi királytalálkozó Károly Róbert magyar, János cseh és III. Kázmér lengyel király, valamint a Német Lovagrend, Károly morva őrgróf, I. Rudolf szász és III. Boleszló sziléziai-legnicai herceg között
 • 1342 Károly Róbert halála a visegrádi fellegvár
 • 1342-1382 I. (Nagy) Lajos uralkodása
 • 1347 A királyi udvar Budára költözik
 • 1355 A királyi udvar visszaköltözik Visegrádra 1356 A visegrádi királyi kamara első említése
 • 1366 V. Orbán pápa búcsút engedélyez a Lajos király és Erzsébet anyakirályné visegrádi palotájukban épített Szűz Mária-kápolna számára
 • 1372 után Megkezdődik a visegrádi palota újjáépítése
 • 1373 Lajos király oklevelet keltez a visegrádi királyi palotában
 • 1382-1395 Mária királynő uralkodása 1385-1386 II. (Kis) Károly uralkodása
 • 1386 A Budán súlyosan megsebesített II. Károlyt Visegrádra viszik, ahol meghal
 • 1387-1437 (Luxemburgi) Zsigmond uralkodása
 • 1390 A korábban kiközösítetten meghalt II. Károly királyt eltemeti a visegrádi Szt. András-monostorban
 • 1400 körül Az új visegrádi palota elkészülte
 • 1405 után A királyi udvar véglegesen Budára költözik
 • 1424 után A Zsigmond által már régebben, a korábbi palotakápolna helyén, az új palota szomszédságában alapított obszerváns ferences kolostor új épületének felépítése
 • 1437-1439 (Habsburg) Albert uralkodása
 • 1439 A vérhasban megbetegedett Albertet a visegrádi palotában ápolják, innen elutazva hal meg Neszmélyen
 • 1440-1444 I. (Jagelló) Ulászló uralkodása
 • 1440 Kottanner Jánosné, Erzsébet királyné udvarhölgye ellopja a gyermek V. László számára a koronát a visegrádi fellegvárból. A palota pénzverdejében hamis pénzt vernek
 • 1440-1457 V. (Habsburg) László uralkodása. László csak uralkodása két utolsó évében tartózkodik Magyarországon
 • 1458-1490 I. (Hunyadi) Mátyás uralkodása
 • 1461-1464 A visegrádi uradalom valószínűleg Pogyebrád Katalin kezén van
 • 1476 A visegrádi királyi uradalmat a budai udvarbírósághoz kapcsolják, megkezdődik a visegrádi fellegvár és palota újjáépítése. Mátyás király és Beatrix házassága
 • 1479 A palota kertjében álló pince építése
 • 1481 előtt A palota utcai homlokzatát díszítő címerdíszes zárt erkély befejezése
 • 1483 Az oroszlános kút felépítése
 • 1484 A díszudvar kerengőjének boltozása
 • 1485 után Elkészül a palota berendezése
 • 1490-1516 II. (Jagelló) Ulászló uralkodása
 • 1492 Az országgyűlés határozata alapján a korona őrzőhelyét, a visegrádi fellegvárat a mindenkori koronaőrök kezére kell adni
 • 1493 A Szt. András-monostort átveszik és Bakócz Tamás támogatásával újjáépítik a pálosok
 • 1513 előtt II. Ulászló király újjépítteti a palota mellett álló obszerváns ferences kolostort
 • 1516-1526 II. (Jagelló) Lajos uralkodása
 • 1523 II. Lajos oklevelet ad ki a visegrádi palotában 1526 A mohácsi csata után a visegrádi palota kincseit a török elől hajón Pozsonyba menekítik, a várat az odamenekült lakosság és a márianosztrai pálosok eredményesen védelmezik egy török portyázó csapattal szemben 1526-
 • 1540 (Szapolyai) János uralkodása
 • 1526-1564 I. (Habsburg) Ferdinánd uralkodása
 • 1527 I. Ferdinánd serege elfoglalja Visegrádot 1532 Szapolyai János serege elfoglalja Visegrádot
 • 1539 A nyarat János király feleségével, Izabellával a frissen renovált visegrádi palotában tölti
 • 1540 I. Ferdinánd hadai elfoglalják a visegrádi várat
 • 1544 Visegrádot elfoglalják a törökök
 • 1595 A keresztény hadak sikeresen megostromolják a visegrádi várat
 • 1605 A vár őrsége harc nélkül megadja magát a töröknek
 • 1684 Lotharingiai Károly hadai beveszik a várat
 • 1685 A visegrádi vár kemény ostrom után újra török kézre kerül
 • 1686 A törökök elhagyják és megrongálják a várat
 • 1740-1750 körül A palota romjait a birtokos Stahremberg család elbontatja
 • 1762 A palota területének egy részére a visegrádi koronauradalom gazdasági épületei épülnek
 • 1871-1878 Megindul Viktorin József visegrádi plébános kezdeményezésére, Henszlmann Imre vezetésével a vár ásatása és Schulek Frigyes tervei alapján a Salamon-torony helyreállítása. Ezzel kezdetét veszi a visegrádi műemlékek máig tartó feltárása és műemléki rekonstrukciója