Árvízvédelmi beruházás

Októberben is nagy erőkkel építik a gátat, a hónap végére várhatóan már csak a tereprendezési munkák

Októberben is nagy erőkkel építik a gátat, a hónap végére várhatóan már csak a tereprendezési munkák

Az építkezés alakulása a nyomvonal egyes szakaszain:

A IV. Béla szobortól a lámpás gyalogátkelőhelyig tartó szakaszon a
rés- és szádfal építése, tehát a mélyalapozás, valamint a szerelőbetonozás 100%-ban elkészült. Szeptember utolsó napján vonult föl a területre a szerkezetépítő, hogy elkészítse a parapetfalat. A közműkiváltások megtörténtek, a gyalogátkelőhely üzemel.

A gyalogátkelőhelytől a benzinkútig tartó szakaszon
szeptember 28-ára elkészült a résfalazás, a szerkezetépítés előrehaladott állapotban van. Két ácsbrigád végzi a zsaluzási munkálatokat, tehát gyorsított ütemben épül a parapetfal.
A benzinkút mögötti szakasz, mely a kápolnáig tart
az úgynevezett "szádfalas" szakasz. Műhelykörülmények között hegesztik össze az ide kerülő 4 méteres szádlemezeket, az aluljáróhoz beépítendő 6 méteres szádlemezeket pedig várhatóan október első hetében szállítják a helyszínre. Ezt követően 3 napig tart a lemezek leverése. Ezután kb. 2 hétig épül az aluljárónál lévő árvízkapu és a hozzá kapcsolódó parapetfal.
A Mária-kápolnától a "láthatatlan" - kettes ütemben megépülő – gátszakaszig (a kápolnához közelebb eső aluljáróig)
80%-ban elkészült az árvízvédelmi fal. Az itt létesített - a Mária-kápolna felé megnyitott - ideiglenes bejárót áthelyezik a már megépült szakaszra. Ezután néhány nap alatt befejezik a parapetfal építését.
A Rév utcai buszmegálló környéki szakaszon
a napokban kezdődik a résfalazás. Az aluljárót a csapadékvíz-elvezetés kiépítése miatt ideiglenesen le kellett zárni. A révhez vezető lejárónál várhatóan október első-második hetében építik a résfalat, emiatt az utat félpályán lezárják. A csapadékvíz csatorna építése miatt két ütemben félpályás lezárásra kell számítani a Rév utcában is.
A DMRV területétől a földgátig tartó szakaszon
befejeződött a réspillérezés, ezt követően kezdődik a zagyfalépítés, amely várhatóan egy hétig fog tartani.  A már elkészült szádfalas szakaszon megkezdődött a vasbeton fejgerendák és a parapetfal építése. Ezen a szakaszon október közepére készül el teljesen a védmű.
Csapadékvíz elvezető rendszer
épül a teljes gátszakaszon. A védművön 13 csapadékvíz-csatornát vezetnek át, melyekhez elzáró akna is csatlakozik. Az előre gyártott betonaknák nagyobb részét már beépítette a kivitelező.
A három gyepráccsal borított partvédő
műből kettő elkészült, a harmadiknál a talpgerendát szeptember végén betonozták, október első hetére fejezik be a betonelemek visszahelyezését.
Közvilágítás szünetelése:
Bizonyára tapasztalták Visegrád lakosai, hogy egy ideig nem volt közvilágítás a 11-es út egyes szakaszain. A kivitelező a szolgáltatótól kapott közműtérkép alapján dolgozott, de sajnos a valóságban attól eltérően helyezkedtek el a villamos kábelek, ezért a mélyépítési munkák közben két kábel megsérült. A javítást az ELMŰ munkatársai megkezdték. Szeptember végére sikerült elhárítani a hibát a városközponti szakaszon, a révtől fölfelé még folyamatban van a javítás.
Októberben várható kivitelezői munkák:
a csapadékcsatorna befejezése, a maradék szádfalazási és résfalazási munkák elkészítése, ezzel párhuzamosan az árvízvédelmi fal vasbeton szerkezetének valamint a szivárgóknak a megépítése. A partvédő mű elkészülte után:  fásítás, a kiszedett közvilágítási oszlopok visszahelyezése, a sétány visszaépítése, és végül a területrendezés mind a gát nyomvonalán, mind pedig a felvonulási területeken.