vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Önkormányzati bérlakás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS:

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2013 (09.05.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló többször módosított 11/2006. (V.19.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lakáspályázat elnyerésének jogcímén szociális helyzet alapján pályázatot ír ki a Visegrád, Rákóczi utca  2/a. szám alatt lévő  fsz. 2. számú lakásbérleti jogviszonyára. Pályázati feltételek:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

- a bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttlakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakása és

- mind a bérlő családja, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét és

- a bérlő családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét meghaladja és

- a bérlő a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról illetve, beköltöztethető ingatlanát nem idegenítette el

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- azokat az adatokat, melyek azt igazolják, hogy a kiírt pályázati feltételeknek megfelel, valamint 

- a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja

A lakás alapterülete: 37,47 m², 1 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba 

A lakás komfortfokozata: komfortos

Egyéb jellemző: a lakás fűtése cserépkályhával megoldott

A lakbér összege: Visegrád Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló többször módosított 11/2006. (V.19.) számú önkormányzati rendelet 16. §. (1) bekezdése alapján: 18.735,- Ft/hó

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: 

A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képező kérelemmel Visegrád Város Jegyzőjéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat /rendeletek, szabályzatok/ hatályos rendeletek 11/2006. (V.19.) szám alatt. 

A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”. 

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető:

Herold Mária igazgatási előadó, telefonszám: 06 (26) 398-255 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A pályázatot az önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottsága értékeli és dönt a lakás kiutalásáról. A nyertes pályázóval 3 évre köt bérleti szerződést az önkormányzat, melynek lejárta után amennyiben a bérlő szociális jövedelmi, vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek az előírt feltételeknek, akkor kérelmére vele három évre újabb bérleti szerződést köthet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 7.

A pályázat elbírálásának határideje: A 2013. október 17.

A lakás elbírálást követően beköltözhető.