vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati felhívás utcai homlokzat és kerítés felújítására

Visegrád Város Önkormányzata idén kiterjeszti a sikerrel működő felújítási pályázatot, mely így nem csak egyedi védettség alatt álló épületek, hanem valamennyi, a közterületekről látható, az utcaképet jelentősen meghatározó homlokzattal rendelkező házmegújítását segíti elő. 

2015-ben a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot. (Ha a fenti besorolás eldöntésében segítségre van szüksége, keresse a főépítészt a 06-20-236-82-91-es vagy a 06-26-398-255-ös telefonszámon, esetleg személyesen az ideiglenes hivatali épületben.) Részletek:

2015-ben a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot. (Ha a fenti besorolás eldöntésében segítségre van szüksége, keresse a főépítészt a 06-20-236-82-91-es vagy a 06-26-398-255-ös telefonszámon, esetleg személyesen az ideiglenes hivatali épületben.) Részletek:

A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is. 

A pályázat keretösszege 2.500.000 Forint. A támogatás 1. része komplex felújítás esetén épületenként legfeljebb 100.000 Forint; egyéb egyszerű esetben legfeljebb 50.000 Forint tervezési támogatás, 2. része épületenként legfeljebb 450.000 Forint, de legfeljebb a beruházás kivitelezési költségeinek 50%-áig terjedő kivitelezési támogatás. A pályázatokat a keretösszeg erejéig támogatja a kiíró. 

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári ablakok kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással, Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása, stb.) megvalósítását vállalja.  

A pályázatokat műemléki környezetben végzett munkában jártas építészmérnökök bírálják el, a döntést a bírálat alapján a Képviselőtestület hozza meg. 

A 2014-ben kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2015. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön. 

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon folyamatosan lehet benyújtani 2015. január 16-án délig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A benyújtás történhet elektronikus úton a foepitesz@visegrad.hu címre illetve az Önkormányzathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: 

Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2015. 

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszűkebb információkat (tulajdoni lap, munkanemekre bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30 napon belül kerül sor, mely után támogatási szerződést kell kötni az önkormányzattal. A szerződés tartalmazza a további részleteket pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás részletei, stb. 

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás bemutatása, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal kerül kifizetésre átutalással. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és az elszámolást követően 15 napon belül történik, szintén átutalással. 

-   |   letöltés: palyazati-elszamolo-lap-2015.pdf   (40 K)
-   |   letöltés: palyazati-elszamolo-lap-2015.xls   (23 K)
-   |   letöltés: palyazati-adatlap-2014-dec.pdf   (63 K)
-   |   letöltés: palyazati-adatlap-2014-dec.doc   (73 K)