vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére – 2013.

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet visegrádi lakhellyel rendelkező vagy Visegrádon bejelentett munkahellyel rendelkező, a város történelmének feldolgozásában önálló kutatási eredményeket felmutató magánszemély számára, ez irányú tevékenységének segítésére és szakmai eredményei közzétételének támogatására. 

Nem nyújthat be pályázatot szervezet, jogi személy. 

Azon magánszemélyek pályázhatnak, akik eddigi kutatási, történészi, tudományos stb. munkájuk során kiemelten foglalkoztak a pályázatban meghirdetetett céllal, és ezt a pályázatban bemutatják, felsorolják a kapcsolódó publikációkat vagy kiadványokat, internetes megjelenéseket, weboldalakat. 

A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a kutatási tevékenységüket, röviden fejtsék ki, hogy milyen célra kívánják a támogatást fordítani, milyen eredményt várnak a kutatástól, a kutatási program befejezési határidejét (legkésőbb 2014. december 31.), valamint azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e máshonnan támogatást. 

A támogatás célja, hogy a kutatók készkiadásait (ideértve a fénymásolási, sokszorosítási, könyvtári, levéltári költségeket, utazási költségeket, kutatóhelyen való tartózkodás költségeit stb.) támogassa. A támogatási összeg nem fordítható tárgyi eszköz vásárlására. A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy kutatási eredményeiről a fent jelzett határidőig a Visegrádi Hírekben is beszámol. A pályázat terjedelme nem haladhatja meg az öt oldalt. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város támogatási szerződést köt.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát vagy számlákat, vagy más bizonylatokat kell benyújtani. Az elszámolásra a támogatási szerződésben megjelölt időpontig, legkésőbb 2013. december 31-éig kerül sor. Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követően állítottak ki. A beszámoló és a számviteli elszámolás segédletét elektronikus formában a pályázók rendelkezésére bocsátjuk. Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetni. A pályázat előfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez. 

Keretösszeg: 100.000 forint. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 15-ig beérkezően. A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 

A pályázatokat kizárólag postai úton a következő címre kérjük beküldeni vagy beadni: 

Visegrád Város Önkormányzata közművelődési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

A borítékra kérjük ráírni: Ifjúsági Alap Pályázat 

Visegrád Város Önkormányzata