vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére (2015. II. kör)

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok tevékenységének és működésének támogatására. A II. kört a 2016. január 1. és 2016. május 30. megvalósítandó programok, események stb. megszervezésének támogatására hirdetjük meg.

A pályázati felhívásban meghatározott kivételekkel nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád Város költségvetéséből címzetten támogatást kap, vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult. Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára kulturális, szabadidő- és sportprogramok, különféle célú táborok szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett táborokat. A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye, költségvetése, közreműködők, korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják, s ezt konkrét (becsült) összeg meghatározásával tegyék. Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e máshonnan támogatást.

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, ill. ha ennél nagyobb költségű technikai eszköz beszerzésére kerül sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város támogatási szerződést köt.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát kér a kulturális, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottság. Az elszámolásra a költség keletkezését (bizonylat kiállítását) követő 60 napon belül, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kerül sor. Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követően állítottak ki. Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetni. A pályázat előfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.

Keretösszegek: Ifjúsági programok szervezése: 800.000 Ft (II. kör). A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 1-jéig beérkezően.

A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatokat postai úton: Visegrád Város Önkormányzata kulturális, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottsága 2025 Visegrád, Fő u. 81. címre kérjük beküldeni vagy beadni a polgármesteri hivatalba: 2025 Visegrád, Fő u. 92. A borítékra kérjük ráírni: IFJÚSÁGI ALAP PÁLYÁZAT

Visegrád Város Önkormányzata