vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás ebédkihordó munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet "Városi Konyha - ebédkihordó" munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Részletek:

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szociális étkeztetést igénylők körében az ebéd kiszállítása, helyi általános iskolába a tízórai átszállítása 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium, 

         B kategóriás jogosítvány, 

         magyar állampolgárság, bűntelen előélet, gépjárművel rendelkezzen

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középfokú képesítés, szociális segítő vagy szociális gondozó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. október 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muckstadtné András Enikő nyújt, a 0626/398-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

         Postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1229/2014 , valamint a munkakör megnevezését: ebédkihordó. 

         Személyesen: Muckstadtné András Enikő, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

         Visegrád Város honlapja - 2014. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet.