vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet „Visegrádi Polgármesteri Hivatal jegyző” munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva olvasható.

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, 

         települési önkormányzatnál szerzett jegyzői tapasztalat - legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         közigazgatási szakvizsga 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         visegrádi helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

    szakmai önéletrajz, képzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések, pályázati anyag kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Félegyházi András nyújt, a 0626/398-255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

         Postai úton, a pályázatnak Visegrád Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1415/2014, valamint a munkakör megnevezését: jegyző

vagy

         Személyesen: Félegyházi András polgármester részére Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

         Visegrád Város honlapja - 2014. december 5.

         Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2014. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet.