vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás könyvtárosi munkakör betöltésére

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A §. alapján pályázatot hirdet a Visegrád, Széchenyi u. 11. sz. alatti intézményben könyvtárosi munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának módja és címzettje:

A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatójához címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.) postai úton. A borítékra rá kell írni: „Pályázat könyvtárosi állásra”

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető: Mikesy Tamás művelődési ház igazgató. Telefon: 06 (26) 398-128

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. február 21-éig beérkezően.

A pályázat elbírálásának határideje:

2014. február 26.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

2014. március 1-jétől határozatlan időre szól.

Teljes munkaidő, heti 40 óra.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– szakmai elképzeléseket tartalmazó levél,

– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),

–végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti bizonyítványokat a kinevezést megelőzően be kell mutatni).

Pályázati feltételek:

– főiskola, informatikus-könyvtáros, könyvtáros végzettség,

– 1–3 év könyvtárosi szakmai gyakorlat,

– az integrált könyvtári rendszerek ismerete,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet.

Előnyt jelent: 

– egyetemi végzettség,

– idegen nyelv ismerete (angol, német),

– jó kommunikációs képesség.

Az ellátandó feladat:

Teljes körű könyvtári feladat és szolgáltatás ellátása, a számítógépes nyilvántartás karbantartása és folyamatos üzemeltetése, könyvtári programok szervezése.

Illetmény magállapítása és egyéb juttatások:

Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról vonatkozó szabályai alapján.

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető más személlyel. A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni.