vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás műszaki ügyintézői munkakör betöltésére

A Visegrádi Polgármesteri Hivatl a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet "Visegrádi Polgármesteri Hivatal müszaki ügyintéző"munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör és 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok: Önkormányzati beruházásokban, fejlesztésekben, felújítási munkákban való közreműködés, ennek keretében a beruházások, fejlesztések, felújítási munkák előkészítése, képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések írása, bizottságok és képviselő-testület döntéseinek végrehajtásában való közreműködés, bizottsági referensi feladat ellátása, szakhatósági állásfoglalások kiadása környezetvédelmi, természetvédelmi, telekalakítási eljárásokban, pályázatok előkészítése, végrehajtása, önkormányzati tulajdonosi-és közútkezelői hozzájárulások kiadása,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: önkormányzati műszaki természetű ügyek

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (1.26.) önkormányzati rendelet 2§ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§           Cselekvőképesség,

§           Büntetlen előélet,

§    Középiskola/gimnázium, Közszolgálati, mezőgazdasági, erdészet és vadgazdálkodási, kertészet és parképítési, építőipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és környezetvédelem, természetvédelem-vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés, felsőoktatásban szerzett építész vagy építő vagy agrár vagy műszaki vagy természetvédelmi vagy környezetvédelmi vagy vízügyi szakirány. A felsorolt végzettségek közül valamelyik.,

§         közszolgálati - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Attila nyújt, a 0626398255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§        Postai úton, a pályázatnak a Visegrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 167/2016. , valamint a munkakör megnevezését: müszaki ügyintéző.

§          Személyesen: Dr. Szabó Attila, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: szakmai elbeszélgetést követően

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Visegrád hivatalos honlapja www.visegrad.hu - 2016. március 16.

§         Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 16.