vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás önkormányzati ingatlan értékesítésére: 2025 Visegrád, Török u. 7.

Visegrád Város Önkormányzata a 192/2015. (09.02.) Ökt határozata és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 10-14.§-ai alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Visegrád Város Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő u. 81.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvántartásban 533/A/2 helyrajzi szám alatt felvett,  17,8 m2 nagyságú, öröklakás művelési ágú, természetben Visegrád, Török u. 7. szám alatt található Visegrád Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező társasházi lakás és a lakáshoz tartozó 533 hrsz.-ú „lakóház, udvar” művelési ágú 607 m2 alapterületű ingatlanban lévő 1/3-ad eszmei tulajdonrész értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes. Az ingatlan (Visegrád összes ingatlanával együtt) a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A lakás csak elektromos árammal ellátott, egyéb közművek az 533 hrsz.-ú ingatlanon belül biztosított. Fűtési mód villanyradiátor. Parkolási lehetőség az 533 hrsz.-ú ingatlanon megoldható. 

Az ingatlan kikiáltási ára: 1.800.000.- Ft.  A vételár részletekben is fizethető.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda.

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megjelöléssel kell ellátni.  A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a Visegrád Török u. 7. szám alatti lakás megvételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága. 

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró nem teszi lehetővé, hogy a pályázó a lakás egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag a lakás egészére lehet pályázatot benyújtani.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

  • az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfizetésének határidejére, módjára,

  • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;

  • az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

  • az ajánlattevő neve és lakóhelye, a vételár összegére (bruttó módon Ft-ban meghatározva) vonatkozó megajánlás.

10.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje:
2015. október 16. (péntek) 09.00 óra. Ezzel egy időben kerül sor az ajánlatok bontására is a Polgármesteri Hivatalban (Visegrád Fő u. 92.).

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában dr. Szabó Attila jegyzőnél (telefonszám: 26/398-255).

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.) Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el.

A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül írásban értesül.

15.) Egyéb információ: A lakás kérésre Dr. Szabó Attila jegyzőnél (telefonszám: 26/398-255) igénylés esetén bármikor megtekinthető. 
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a www.visegrad.hu honlapon illetve a Visegrádi Hírekben kerül meghirdetésre.

Visegrád, 2015. szeptember 14.

Dr. Szabó Attila s. k.
jegyző