vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás óvodapedagógus munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Fellegvár Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fellegvár Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére az alábbiak szerint: 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 3-6 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint, kiemelve az egészséges életmód, valamint a külső világ megismerésének fontosságát. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus, 
         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség vagy német nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyurián Mária óvodavezető nyújt, a 0626/398-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: a pályázatnak a Fellegvár Óvoda címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 677/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. Elektronikus úton: Gyurián Mária részére a fellegvarovoda@gmail.com E-mail címen keresztül. Személyesen: Gyurián Mária, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 24. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fellegvarovoda.hu, www.visegrad.hu honlapon szerezhet.