vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. További részletek:

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése a helyi Pedagógiai programban meghatározottak szerint. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus,
1 év alatti szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
Helyismeret, német nyelv ismerete, zenei képzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motívációs levél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobó Istvánné, Gyurián Mária nyújt, a 0626/398-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Fellegvár Óvoda Visegrád címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 859/2014 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus. 

Elektronikus úton Gyurián Mária részére a fellegvarovoda@gmail.com E-mail címen keresztül 

Személyesen: Gyurián Mária, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Visegrád Város honlapja - 2014. június 12.
Visegrádi Hírek - 2014. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fellegvarovoda.hu honlapon szerezhet.