vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás pedagógiai asszisztensi munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet „Fellegvár Óvoda pedagógiai asszisztens” munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2014. 09. 01. - 2015. 08. 31-éig tartó közalkalmazotti jogviszony. Részletek:

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • pedagógiai munka segítése az óvodapedagógus irányításával

 • a higiénés önkiszolgálási tevékenységek segítése, korrigálása, ellenőrzése

 • a gyermekek kísérete óvodán belül és kívüli helyszínekre

 • eszközkészítése az óvodai tevékenységekhez

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens

 • felhasználói szintű Internetes alkalmazások

 • magyar állampolgárság, bűntelen előélet 

Elvárt kompetenciák: tolerancia, gyermekszeretet, diszkréció, együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyurián Mária megbízott óvodavezető nyújt, a 0620/951-8773 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1044/2014 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. 

 • Elektronikus úton Gyurián Mária részére a fellegvarovoda@gmail.com E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Gyurián Mária megbízott óvodavezető bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Visegrád Város honlapja - 2014. augusztus 8.

 • Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2014. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fellegvarovoda.huhonlapon szerezhet.