vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás - Sziget utca 11.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2014. (04.17.) számú határozatával az állami támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 5. számú lakás bérleti jogviszonyára.

 A pályázat benyújtásának módja és címzettje: 

A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon Visegrád Város Jegyzőjéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A pályázati lap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető innen.

A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”. 

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető:

Herold Mária igazgatási előadó, telefonszám: 06 (26) 398-255 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A pályázatot az önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottsága értékeli és véleményezi, javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a képviselő-testület dönt. 

A pályázat beadásának határideje: 2014. május hó 5. nap

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május hó 15. nap

A lakás elbírálást követően beköltözhető.

A lakbér összege 2014. évben 27.195,- Ft/hó. Az új bérlő az első 3 évben csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti. A 3 év lejártával az önkormányzat a lakbért 50%-al emelheti, majd a következő 3 év alatt a lakbér elérheti a helyben szokásos piaci árat. 

Pályázati feltételek: 

- legalább 5 éve jelenleg is fennálló, bejelentett (állandó vagy ideiglenes) igazolt visegrádi lakcím,

- vagy visegrádi munkahely legalább 1 éve (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény), 

- maximum 40 éves életkor (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény),

- pályázó nem rendelkezhet lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonnal (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény).

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.