vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás utcai homlokzat és kerítés felújítására

Visegrád Város Önkormányzata idén is kiterjeszti a sikerrel működő felújítási pályázatot, mely így nem csak egyedi védettség alatt álló épületek, hanem valamennyi, a közterületekről látható, az utcaképet jelentősen meghatározó homlokzattal rendelkező házmegújítását segíti elő. 2016-ban a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva olvasható.

A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is. 

A pályázat keretösszege 2.000.000 Forint. A támogatás 1. része komplex felújítás esetén épületenként legfeljebb 100.000 Forint; egyéb egyszerű esetben legfeljebb 50.000 Forint tervezési támogatás, 2. része épületenként legfeljebb 450.000 Forint, de legfeljebb a beruházás kivitelezési költségeinek 50%-áig terjedő kivitelezési támogatás. A pályázatokat a keretösszeg erejéig támogatja a kiíró. 

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári ablakok kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással, Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása, stb.) megvalósítását vállalja.  

A pályázatokat műemléki környezetben végzett munkában jártas építészmérnökök bírálják el, a döntést a bírálat alapján a Képviselő-testület hozza meg. 

A 2015-ben kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2016. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön, kivéve, ha az engedélyezési eljárás elhúzódik. 

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon (letölthető dokumentum a szöveg alján) folyamatosan lehet benyújtani 2016. január 15-én 12.00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A benyújtás történhet elektronikus úton a foepitesz@visegrad.hu címre illetve az Önkormányzathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: 

Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2016. 

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszűkebb információkat (tulajdoni lap, munkanemekre bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30 napon belül kerül sor, mely után támogatási szerződést kell kötni az önkormányzattal. A szerződés tartalmazza a további részleteket pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás részletei, stb. Szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be kell adni engedélyezésre, azaz az engedélyezési eljárást el kell indítani. Az engedély kézhezvételétől számított 60 napon belül pedig a felújítást el kell kezdeni.

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal kerül átutalással kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és az elszámolást követően 15 napon belül történik, szintén átutalással. 

Visegrád Város Önkormányzata

-   |   letöltés: palyazati-adatlap-2015-dec.doc   (74 K)
-   |   letöltés: palyazati-elszamolo-lap-2016.xls   (23 K)