vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Társasházi sormunkatervek újraindulása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az érvényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett 2020. július 1-től teljes ellátási területén újrakezdi tevékenységét, illetve átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkát a megye minden településén, ahol azt március 17-ig nem fejezte be.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás utcai homlokzat és kerítés felújítására 2017

Visegrád Város Önkormányzata az elmúlt évben kiterjesztette a sikerrel működő felújítási pályázatot valamennyi védett, a közterületekről látható, az utcaképet meghatározó homlokzattal és kerítéssel rendelkező házra. 2017-ben is a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.

A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is.

A pályázat keretösszegét Visegrád Város 2017. évi költségvetése fogja tartalmazni. A támogatás első része komplex felújítás esetén épületenként legfeljebb 100.000 Forint; egyéb egyszerű esetben legfeljebb 50.000 Forint tervezési támogatás, 2. része épületenként legfeljebb 450.000 Forint, de legfeljebb a beruházás kivitelezési költségeinek 50%-áig terjedő kivitelezési támogatás. A pályázatokat a keretösszeg erejéig támogatja a kiíró.

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári vagy más tájidegen ablakok kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással, gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása, Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása, stb.) megvalósítását vállalja. A pályázatokat védett épített örökséggel végzett munkában jártas építészmérnökök bírálják el, a döntést a bírálat alapján a képviselő-testület hozza meg.

A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2017. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön. (Ha az esetleges építési engedélyezési eljárás a támogatási szerződésbe foglaltak szerint idejében megindult, és mégis elhúzódik 60 napnál hosszabb időre, kérjük a nyertes pályázókat. szíveskedjenek jelezni ezt a polgármesteri hivatalban. Az elszámolási határidő elmulasztása esetén a következő két évben nem nyújthat be pályázatot az érintett építtető!)

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon (ld. az oldal alján) folyamatosan lehet benyújtani 2016. január 13. 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A benyújtás történhet elektronikus úton a foepitesz@visegrad.hu címre, illetve a Visegrádi Polgármesteri Hivatal címére küldött levélben (2025 Visegrád, Fő utca 81.) vagy személyesen. Utóbbi két esetben a borítékra rá kell írni:

"Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2017."

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszűkebb információkat (tulajdoni lap, munkanemekre bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor, mely után támogatási szerződést kell kötni az önkormányzattal. A szerződés tartalmazza a további részleteket pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás részletei, stb. Szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be kell adni engedélyezésre, azaz az engedélyezési eljárást el kell indítani. Az engedély kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül pedig a felújítást el kell kezdeni.

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal kerül átutalással kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és az elszámolást, önkormányzati ellenőrzését követően 15 napon belül történik, szintén átutalással.

Pályázati adatlap

Pályázati elszámoló lap