vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás utcai homlokzat és kerítés felújítására 2019

Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva, valamennyi védett, a közterületekről látható, az utcaképet meghatározó homlokzattal és kerítéssel rendelkező ház felújítására kérhető támogatás. 2019-ben is a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a műemléki jelentőségű (MJ) területeken fekvő házak, valamint helyi egyedi védelemben részesülő házak tulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.

A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is.

A pályázat keretösszegét Visegrád Város 2019. évi költségvetése fogja tartalmazni. A támogatás 1. része komplex felújítás esetén épületenként legfeljebb 100.000 Forint; egyéb egyszerű esetben legfeljebb 50.000 Forint tervezési támogatás, 2. része épületenként legfeljebb 550.000 Forint, de legfeljebb a beruházás kivitelezési költségeinek 50%-áig terjedő kivitelezési támogatás. A pályázatokat a keretösszeg erejéig támogatja a kiíró.

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári vagy más tájidegen ablakok kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással, gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása, Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása, stb.) megvalósítását vállalja.

A pályázatokat védett épített örökséggel végzett munkában jártas építészmérnökök bírálják el, a döntést a bírálat alapján a Városfejlesztési Bizottság hozza meg.

A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2019. december 15-ig kell, hogy sor kerüljön. (Ha az esetleges építési engedélyezési eljárás a támogatási szerződésbe foglaltak szerint idejében megindult, és mégis elhúzódik 60 napnál hosszabb időre, kérjük a nyertes pályázókat. szíveskedjenek jelezni ezt a polgármesteri hivatalban. Az elszámolási határidő elmulasztása esetén a következő két évben nem nyújthat be pályázatot az érintett építtető!)

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon folyamatosan lehet benyújtani 2019. január 4. 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A benyújtás történhet elektronikus úton a telepules@visegrad.hu címre illetve az Önkormányzathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2019.

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszűkebb információkat (munkanemekre bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30 napon belül kerül sor, mely után támogatási szerződést kell kötni az önkormányzattal. A szerződés tartalmazza a további részleteket pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás részletei, stb. Szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be kell adni engedélyezésre vagy véleményezésre, azaz az engedélyezési eljárást vagy településképi bejelentési eljárást el kell indítani. Az engedély vagy településképi bejelentési igazolás kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül pedig a felújítást el kell kezdeni.

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a szükséges hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal kerül átutalással kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének (2. rész) kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és az elszámolást, önkormányzati ellenőrzését követően 15 napon belül történik, szintén átutalással.

Pályázati adatlap: LETÖLTÖM

Elszámoló lap: LETÖLTÖM

Visegrád Város Önkormányzata