vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Társasházi sormunkatervek újraindulása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az érvényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett 2020. július 1-től teljes ellátási területén újrakezdi tevékenységét, illetve átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkát a megye minden településén, ahol azt március 17-ig nem fejezte be.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Államalapítás kora

Plébániatemplom

A váron kívül, a szomszédos hegyoldalban épült fel a megye első plébániatemploma. A kicsiny, nyújtott téglalap alaprajzú, félköríves apszissal ellátott épület falai agyagba rakott kövekből készültek. Körülötte terült el a település temetője.

A XI. század második felére már számos plébániatemplom épült az országban. Az ispáni várak mellett álló első plébániák ezek közül kiemelkedő tekintéllyel rendelkeztek, papjukat elkezdték főplébánosnak, archidiaconusnak  azaz magyarul esperesnek nevezni. Ebben az időben építették újjá a visegrádi plébániatemplomot. A régi kis templomot teljesen elbontották, és a helyére egy jóval nagyobb, egyhajós, egyenes szentélyzáródású épületet húztak fel. A hajó nyugati végébe két oszlopra támaszkodó karzatot helyeztek el. A karzaton kis nyolcszögletű oszlopok tartottak szalagfonatos díszű vállkövekre támaszkodó árkádíveket, amelyekre a második emelet széles toronyépítménye támaszkodhatott. A karzatra és a toronyba a templom déli oldalához épített külső lépcsőház, illetve lépcsőtorony vezetett fel. A déli oldalon egy temetkezési célra szolgáló kőfalú tornácot is elhelyeztek, ennek külső oldalához pedig egy sövényfalú házat, talán a templom papjának lakóházát ragasztották hozzá. A templom hajóját fából készült szentélyrekesztő választotta két részre. A keleti részen három oltárt építettek: egyet a főszentélyben és kettőt a diadalív előtt. Ide, a szentélyrekesztő mögé nyílott az épület déli kapuja. A templom belsejét terrazzópadlóval burkolták. Belsejét freskókkal díszítették: a lábazatot a karzat alatt vörös alapon fehér, gyöngysorokkal díszített gyűrűkbe foglalt állatalakokat ábrázoló képekkel, a karzatoszlopok vonalában halakat ábrázoló festménnyel, a hajóban színes márványberakás festett utánzatával, a szentélyben pedig textilmintával. A felső részek freskói fehér mintás vörös háttér előtt álló, igen kvalitásosan megfestett figurális ábrázolásokból állt. E freskók a középkori magyar művészet legkorábbi fennmaradt festészeti alkotásai közé tartoznak. A templom körül és a déli tornácba csak a papok és az ispánság előkelői temetkeztek. A szentély mögött az egyik papi sírból XI. századi kehely és paténa került elő, a tornácban lévő sírokból pedig arany hajkarikák. Ez utóbbi helyen az egyik sírt egy római oszlopból készített sírkő fedte. A legelőkelőbb sír a templom belsejében, a főszentély lépcsője előtt helyezkedett el. A kisméretű, feltehetően gyermek számára ásott sírgödröt faragott kőlappal fedték le. A köznépi temető kissé távolabb, a templomtól nyugatra terült el.

kapcsolódó képek

-
-
-
-