vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Tavasné Dr. Tóth Mária fogszakorvos tájékoztatója

ELOLVASOM

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Árvízvédelmi beruházás

Szeptemberben minden nap dolgozni fognak a kivitelezők az épülő gát nyomvonalán

Szeptemberben minden nap dolgozni fognak a kivitelezők az épülő gát nyomvonalán

Augusztusban elkészültek az árvízvédelmi beruházás második ütemére vonatkozó engedélyezési tervek, miközben nagy erőkkel folynak az első ütem kivitelezési munkái

Augusztus közepén lakossági fórumot tartott Visegrád Önkormányzata, melyen a második ütemben megvalósuló kivitelezési munkák engedélyezési tervét és a beruházás állását ismertette. Félegyházi András polgármester a fórum elején röviden felvázolta az előzményeket:
A mértékadó árvízszint közel egy méterrel történt megemelése miatt ma-gasságban és hosszban is nagyobb lesz a visegrádi árvízvédelmi mű a korábban tervezettől. A többletmunka elvégzésére és többletforrás igénybevételére a beruházás két ütemben történő megvalósítása ad lehetőséget. Az első ütem finanszírozása a 2007-2013-as uniós ciklusban meghirdetett KEOP operatív program keretében történik, a több mint 700 milliós második ütem kivitelezési munkáit pedig a 2014-2020-as KEHOP program finanszírozza. Az első ütemben készül el a 3,5 km-es árvízvédelmi mű a Vízibástyától  a Mária-kápolnáig, valamint a révtől a földtöltésig, a második ütemben pedig a Mária-kápolnától a révig tartó szakasz, valamint a földmű, továbbá az Apátkúti-patak hídjának és medrének építése történik meg.
Nemes Zoltán a kivitelezést végző konzorcium projektvezetője adott tájékoztatást a jelenleg zajló munkák-ról. Elmondta, megtör-tént az 1570-es (hajó-állomásnál lévő) aluljáró eltömedékelése, elkezdődtek a szádfalazási és résfalazási munkák. A tereprendezési munkálatok jelentős része is elkészült, ezen kívül közműkiváltási és egyéb kisebb, külső szemlélő számára kevésbé látszó kivitelezési feladat elvégzése is zajlik, ilyen például az erősen megrongálódott, korábban épített partvédelmi művek helyreállítása. A projektvezető beszélt arról, hogy augusztus második felében elkezdődik a vasbetonszerkezet építő munka, amely tulajdonképpen a földből kiálló létesítmények, tehát elsősorban a vasbeton parapetfalak és a két megmaradó aluljáró vasbeton szerkezeteinek megépítését jelenti. Nemes Zoltán hozzátette, hogy szerencsére az időjárás kedvező, eső nem hátráltatta az építkezést. Az elmúlt időszakban egyetlen napra sem kellett leállniuk, heti hat napos munkavégzés folyt a területen és szeptember végéig arra lehet számítani, hogy minden nap dolgozni fogak.
A kivitelezési munkák ismertetését követően a második ütem terveit Kiss László tervező mutatta be a hallgatóságnak.
Először az Apátkúti-patak hídjára tért ki, melynek átépítését két ütemben lehet megvalósítani, mivel kétszámjegyű országos főutat vezetnek át rajta. A beruházás során elbontják a teljes korlátrendszert, leszedik az aszfaltréteget, visszabontják a híd szigetelését, elhelyeznek egy új kiegyenlítő réteget, új szigetelést és aszfaltburkolatot kap, továbbá új mellvédfalak épülnek melyekre mobilfalat lehet majd szerelni a mértékadó árvízszint szerinti magasságban.

A fórum folytatásában az Apátkúti-patak medrével kapcsolatos terveket ismertette Kiss László. Elmondta, a Duna visszaduzzasztó hatása miatt a patakmedernél is tartani kell a mértékadó árvízszint + egy méter magasságot, ami a hídtól kb. 200 méteres hosszt jelent a település irányába.

Ennek alsó szakaszán kétszintes védekezéssel rendezik a medret: a mederfenéken kőburkolat és szádfal, a felső szinten szádfal és fejgerenda épül, erre helyezhető el árvízi védekezéskor az egyméteres mobilfal. A két szádfal között geocellával erősített füves területet alakítanak ki. A főúttól távolabbi szakaszon, ahol jobban kanyarog a patak és többnyire magánterületek vannak, célszerűbb a  látszó vasbeton parapetfal építése. A patak feletti két gyaloghíd megmarad, azokat meg kell emelni, hogy ne duzzaszthassák vissza a patak vizét.
Végül a külsőségi földművel kapcsolatos terveket ismertette Kiss László. Elmondta, ez is elsőrendű védmű lesz, melyhez felhasználják a meglévő földművet, ami agyagpaplan szigetelést kap 1:3-as rézsűvel. A meglévő íjászpályát áthelyezik, és két árvízkaput is építenek az átjáráshoz.  Kiss László hozzátette, figyeltek arra, hogy az Eurovelo kerékpárút tervezési lehetőségét ne hiúsítsa meg az általuk készített tervanyag. A gát tetejére elképzelt murvaborítás is jó útalapul szolgálhat az aszfaltburkolatú kerékpárút számára.  A lakossági fórumot a térségi televízió is rögzítette, a felvétel a televízió műsorában és internetes oldalán (danubia-televizio.hu) is megtekinthető.

Augusztus végéig elkészült, valamint szeptemberben várható kivitelezési munkák:

A lavírsík kialakítása befejeződött. A szádfal építése és a bontási munkák 90%-ban elkészültek, várhatóan  szeptember elején befejezik ezt a munkát a kivitelezők, kivéve a kápolnánál lévő aluljáró környéki szakaszt.

A beton résfalazás két géplánccal gyorsított ütemben zajlik majd, és elkezdődik a vasbeton szerkezetek építése is. Tovább folytatódik a csapadékvíz elvezető rendszer építése. A térvilágítási oszlopokat kiszedik a nyomvonal területén, továbbá a hajóállomásnál lévő gyalogos átkelőhely vezérlőszekrényének átépítése is szeptember első heteiben várható.