vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Tájékoztató a kéményseprő-ipari tevékenység lakosságot érintő változásairól

Az elmúlt év decemberében fogadta el az Országgyűlés a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényt, melynek értelmében a lakosság számára 2016. július 1-től ingyenessé vált a kötelező kéményseprési közszolgáltatás. A törvény felhatalmazása alapján ezt a közszolgáltatást a Katasztrófavédelem megbízott szervezeti egysége (továbbiakban: kéményseprő-ipari szolgáltató) köteles elvégezni.

A kéményseprő-ipari szerv az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el az ingatlan használójának előzetes írásbeli értesítése alapján. A sormunka a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára. Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hivatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés, átlagosan 20 percnyi időt igényel.

Ha az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, a kéményseprő-ipari szerv írásban, az első időponttól számított harminc napon belüli időszakra eső második időpontot jelöl meg. A feladatok elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát a kéményseprő-ipari szerv, a kéményseprő-ipari szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja.
Ha a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintően az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, akkor a helyszínen írásban szólítja fel az ingatlan használóját a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszüntetéséig.
Az ingatlan használójának kötelességei közé tartozik a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani. Fontos információ, hogy a törvény alapján az állam által ingyenes közszolgáltatásként biztosított ellenőrzés nem végezhető ott, ahol gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejegyezve. Ezeken a helyeken továbbra is a Magyar Kéményseprő Kft . végzi tevékenységét.
Az újonnan megalakított kéményseprő ipari szervezet a lakosság egységes, magas színvonalú tájékoztatása, a problémák gördülékeny megoldása érdekében létrehozta a BM OKF Gazdasági Ellátó Központon belül működő központi ügyfélszolgálati csoportot, mellyel a következő elérhetőségek valamelyikén léphetnek kapcsolatba az ügyfelek:
Ingyenesen hívható telefonszám: 1818 a 9. és majd az 1. menüpontok.

Internetes elérhetőség: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat