vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal, ezért 2015. július 1-től létrehozásra kerül a központi címregiszter (továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) írja elő, mellyel kapcsolatos feladatok elvégzését az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjére delegálták. 

 A Visegrádi Polgármesteri Hivatal munkatársai (Herold Mária, Variházy Orsolya és Miklós Melinda) a Korm. rendelet előírásai alapján elkezdik felülvizsgálni az összes visegrádi ingatlan esetében a házszámot, lakcímet, helyrajzi számot és ahol szükséges ott helyreigazítás, módosítás fog történni. 

Házszám hiánya esetén a házszám megállapításáról illetve ha az újraházszámozás elkerülhetetlen, akkor a házszám módosításáról a polgármester határozatot hoz.  Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés meghozatalára is sor kerül. A címekben (házszámban, közterület elnevezésben) történt változásról a Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlanok tulajdonosait illetve az ingatlanba bejelentett személyeket írásban tájékoztatja. 

Címváltozás esetén:

1) az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes lesz. A cím változásról szóló jogerős döntést követően az új lakcímkártya igénylésében illetve kiváltásában a hivatal munkatársa (Herold Mária) fog segítséget nyújtani. 

2) a forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.

3) személyi igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincsen lakcím.

4) a pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes. 

5) a közszolgáltatók (ELMÜ Nyrt, DMRV Zrt, TIGÁZ Zrt, Magyar Telekom, Invitel Zrt, Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, Magyar Posta Zrt) felé a bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti. 

Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény 53§ (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélküli.

Fent jelölt jogszabályi rendelkezés alapján kötelezően elvégzendő munka eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését és együttműködését.

Visegrád, 2015. július 24.

Dr. Szabó Attila
jegyző