vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről

Augusztus 30-án rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület a városközpont beruházás közbeszerzési eljárásának elzárása tárgyában. A testület - a bíráló bizottság, valamint a közbeszerzési szakvéleményben foglaltak alapján - megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese- figyelemmel a rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján az 1. rész, vagyis a polgármesteri hivatal átépítése tekintetében a  „JÁNOSIK ÉS TÁRSAI” BUILD KFT. A 2. rész, a közterületek megújítása esetén a KŐMŰVÉSZET KFT. lett a nyertes. A 3. rész, azaz a mozi épületének átépítése kapcsán egy korábbi ülésén döntött a testület a projektelem elhagyásának kezdeményezéséről. Ennek részleteit a Visegrádi Hírek előző számában a Városházi mozaikban olvashatták.

 A munkaterv szerinti rendes ülését a nyári szünet után szeptember 5-én tartotta a testület, melyen a következő döntések születtek.

Zárt ülés keretében hoztak döntést a városi kitüntetések tárgyában az alábbiak szerint:

- Díszpolgári címet Héjj Miklósnak (posztumusz),

- Tiszteletbeli polgári címet idén Polgár Erzsébetnek és Németh Tamásnak

- Pro Urbe díjat Gróf Péternek adományozott a testület. 

A díjak átadására szeptember 8-án a Mária kápolnánál megtartott ünnepi szentmise után került sor. A díjazottak méltatását, ami az átadási ünnepségen is elhangzott e szám hasábjain olvashatják.

Ezt követően a nyílt ülésen az alábbi ügyekben hozott határozatot a testület

- Elfogadásra került a Fellegvár Óvoda beszámolója a 2012/2013 évi tevékenységéről

- Módosította a képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 11/2006. (V.19.) önkormányzati rendeletét, mivel az nem szabályozta a helyiségek bérbeadásának szabályait. A módosított rendelet az alábbi elérési útvonalon olvashatják:  www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek,szabályzatok/hatályos rendeletek/ 11/2006 (V.19.) 

- Rendeletet alkotott a testület a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól, tekintve, hogy Visegrádon a közterületek elnevezésének eljárási folyamata, illetve jogi rendje nem volt külön szabályozva, e rendelet is az előző pontban leírt elérési útvonalon olvasható a 19/2013. (IX.6.) szám alatt

- Elbírálásra került a korábban meghirdetett Sziget utca 11. szám alatti 2. számú önkormányzati bérlakás pályázat, az új bérlő október 1-től veheti birtokba a lakást

- Visegrád Város Önkormányzata által 2010. október 21-én megkötött és azóta 3 alkalommal módosított „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének módosítását kellett kezdeményezni az OTP Nyrt-nél. A rendelkezésre tartási időszak vége 2014. április 30-ra módosult, a törlesztési ütemezés pedig a 2014. július 20-tól 2020. október 20-ig terjedő időszak lesz

- Döntés született arról, hogy a 2013. évi költségvetés tartalék sora terhére 2.600.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat a Visegrádi Városfejlesztő Kft. tőkeemelésére, valamint, hogy a korábban, 68/2013 (03. 21.) Ökt. határozat alapján a Kft-nek átutalt 7.800.000,- Ft kamatmentes kölcsönt szintén tőkeemelésre fordítja az önkormányzat

- „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében a 4. rész, az egészségház felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás is lezárult, az eljárás nyertese- figyelemmel a rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a JÁNOSIK ÉS TÁRSAI BUILD KFT.

- Pályázatot írt ki a képviselő-testület a Rákóczi utca 2/a fsz. 2. számú önkormányzati lakás bérleti jogviszonyára, a pályázat benyújtásának határideje 2013. október 7., a pályázati kiírás lentebb olvasható

- Módosításra került a lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatás tárgyában kötött szerződés a szerződő fél személyében bekövetkezett jogutódlás miatt. A szerződés módosítása annyit jelent, hogy az AVE Tatabánya Zrt. helyett a továbbiakban a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a közszolgáltatást Visegrádon, a hulladékszállítás rendje nem változik

- Egy volt dolgozó munkaügyi perével kapcsolatban peren kívüli egyezség elfogadásáról döntött a képviselő-testület 

- Két ingatlan vonatkozásában elővásárlási jog lemondásáról született döntés

Visegrád Város Önkormányzata