vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről

Október 17-én rendes, november 11-én pedig rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület.  A "tovább" gombra kattintva az üléseken született döntésekről tájékozódhatnak bővebben.

 Október hónapban a munkaterv szerinti ülését 17-én tartotta a testület.

- Meghallgatta és elfogadta a testület Cseke László a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a 2013. évi Nemzetközi Palotajátékokról. Cseke László többek között elmondta, hogy a rendezvény bevétele 25.446.882,- Ft, kiadása pedig 23.809.807,- Ft volt, így a rendezvény hosszú évek után mintegy 1.637.075,- Ft eredménnyel tudta zárni az évet. Az ügyvezető megköszönte mindenkinek a segítő közreműködést, mely hozzájárulhatott a rendezvény sikeres lebonyolításához.

- Elfogadta a képviselő-testület a város Környezeti Fenntarthatósági Tervét, melyre a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című pályázatban vállalt kötelezettség teljesítése érdekében volt szükség.

- Módosította a testület a Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendeletét, a zajt keltő tevékenységek, valamint az ingatlanok kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében. A rendelet egységes szerkezetben olvasható a www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek-szabalyzatok/hatalyos rendeletek cím alatt.

- Kiírásra került a Sziget u. 11/1. és 11/3. számú önkormányzati lakások bérleti jogviszonyára vonatkozó pályázat. A pályázati felhívást előző lapszámban olvashatták.

- Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adott a testület a Honti-phone Kft. kérelmére a 64/14 hrsz-ú területet érintően, mivel az Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében áll.

- Megállapodás megkötéséről született döntés az ELMŰ Hálózat Kft-vel  a Visegrád Fő utca - Rév utcáig terjedő szakasz kisfeszültségű hálózat kábelesítése beruházással létrejövő közcélú villamos hálózat nyomvonala illetve annak biztonsági övezete által érintett, 55 hrsz. (Fő utca), 64/14 hrsz. (Kivett közpark) és 82 hrsz. (Mozi köz) önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok igénybevétele céljából.

- Módosította a képviselő-testület a 162/2013. (08.12.) Ökt. határozatát, a VIFA Visegrádi Faipari Kft ügyvezetőjének, Ördög Istvánnak 2013. október 1-jén érkezett levelére, mivel a vele korábban megkötött bérleti szerződésben szereplő bérleti díj nem tartozik az Áfa körbe, ezért a számlákat áfa mentesen kell kiállítaniuk. Ennek megfelelően a bérleti díj bruttó 73.750 Ft/hó összegben került megállapításra.

- Hozzájárulását adta a testület a Chorus Inside International részére, hogy az általuk szervezett VIII. Budapesti Nemzetközi Kórusfesztivál kapcsán a „Visegrád” nevet (védnökségi címet) a rendezvény plakátján feltüntessék.

- Elvi hozzájárulását adta a testület ahhoz, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola régi épületének falán Viktorin József emléktáblája elhelyezésre kerüljön. 

November 11-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület

- Lezárta a képviselő-testület az árvízvédelmi beruházás kivitelezésére 3. körben kiírt közbeszerzési eljárást. Sajnálatos módon ez a 3. kör is eredménytelenül zárult, mivel az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlata mintegy 260 millió forinttal meghaladta a rendelkezésre álló pályázati forrást.

- A 3. eredménytelen eljárást követően a közbeszerzési tanácsadók véleményét figyelembe véve, hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött a testület az árvízvédelmi gát kivitelezésére vonatkozóan, a harmadik fordulóban indult ajánlattevők ismételt meghívásával. Az eljárás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály minőség-ellenőrzési tanúsítványának megérkezése után indítható meg. 

- A képviselő-testület tervezési szerződés megkötéséről döntött a Sáros és társa Építésziroda Bt-vel, a tornacsarnok valós geometriájának összevetésének, építészeti felmérésének, terv digitalizálásának, szerkezeti állapotának, faanyagvédelmének, statikai, épületgépészeti, villamossági állapotának felmérésére. A tervezési munka díja: 1.930.000 Ft + Áfa, melynek fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklet egyéb tervezési feladatok sor biztosítja 

- Meghatározott feltételekkel tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adott a testület „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése, térvilágítási hálózat létesítése” kapcsán az 55, 650, 83/2, 85/5, 85/1, 84/1, és 82 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintően.

Visegrád Város Önkormányzata