vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

TAPOSSA LAPOSRA! - a Visegrádi Hírek júniusi számában megjelent írás

 A Visegrádi hírek márciusi számában megjelent Szemét szemét szemét... című írásban beszámoltam arról, hogy a városban keletkező, szelektíven gyűjtött hulladék kezelése a korábbi szállító cég egyoldalú szerződésbontása miatt mostohasorsra jutott. A VKG dolgozói és a kommunális hulladékot szállító AVE Tatabánya közös erővel próbáltak megbirkózni a helyenként és időnként végtelennek tűnő szemétkupacokkal.

 Az elmúlt időszakban ebben a tárgykörben – a folyamatosan változó és bizonytalan jogszabályi és gazdasági környezetben – képviselő-társaimmal és a VKG dolgozóival együtt kerestük a kérdés rövid és hosszú távú, törvényes és költség-hatékony megoldás lehetőségét. Itt mondok köszönetet Bonnyai Zoltánnak, Bánó Lászlónak, Mile Gábornak, Kis Józsefnek, valamint az AVE Tatabánya munkatársainak,  akik részt vettek és igen komoly segítséget nyújtottak az együtt-gondolkodásban. A szelektív szigetek kialakítása mellett megvitattuk és komolyan fontolóra vettük a szelektív hulladék háztartásoktól történő begyűjtésének lehetősét; egy saját hulladékbálázó eszköz beszerzésének/lízingelésének ötlete, valamint egy  komplex hulladékkezelési rendszer kiépítésének gondolata is felvetődött. A beérkezett árajánlatok és minden egyéb körülmény mérlegelésével végül is az idei évre vonatkozóan a szigetek megtartása mellett döntöttünk. A probléma szemmel látható, közérzet-romboló megnyilvánulási formái miatt az idő-tényező is nagyon fontos volt; így végül az AVE Tatabányával állapodtunk meg. A cég és az Önkormányzat között igen jó együttműködés alakult ki tavaly október óta, egyelőre azonban – a puding próbájaként, valamint remélve azt is, hogy a jogszabályi háttér is nyugvópontra jut – csak 2013. december 31-éig kötöttünk velük szerződést a szelektív hulladék elszállítására. 

A szelektív hulladékok gyűjtőhelyei tekintetében figyelembe kellett venni mindenekelőtt azt, hogy az új konténerek ürítéséhez nagy teherautóval érkezik a szolgáltató, és emelő-szerkezetének zavartalan működéséhez mintegy hat méter – faágaktól és légvezetékektől mentes – szabad magasság szükséges. A Rákóczi utcai helyen így az új konténerek elhelyezése nem volt lehetséges, ezért került a Fő utca és a Sziget utca sarkához. 

Amikor a VKG dolgozói elkezdték kiépíteni az Újtelepen található szelektív hulladékgyűjtő szigetet, több kritikát is kaptunk. A szelektív hulladék-sziget kialakítása tekintetében is működik a más, fontos, közösségi természetű ügyekkel kapcsolatosan is megnyilvánuló ú.n. NIMBY-effektus (Not In My Back Yard – szabad fordításban: ...csak ne az én szomszédomban!). Tisztában vagyunk azzal, hogy senki nem akar ilyet közvetlen lakókörnyezetében. Sokat kerestük azt a helyet, mely a lehető legtöbb emberhez közel van, mégsem zavar közvetlenül senkit, továbbá az Önkormányzat tulajdonában van, és megközelíthető. Amennyiben akár a régi-új, akár a valóban új helyszínnel kapcsolatosan jobb javaslata lenne, kérjük, jelezze; biztos lehet benne, hogy komolyan meg fogjuk vizsgálni!

A Mátyás király utcai sziget maradt a régi helyén, illetve telepítettünk még egy szigetet a CBA mögé is. Az új tárolóedények űrtartalma lényegesen nagyobb, mint a korábbiaké, így több hulladék befogadására alkalmasak; új helyükön jobban „szem előtt” vannak, így reményeink szerint kevésbé kell tartani attól, hogy illegális szemétlerakóvá váljék környezetük.

Ezúton is kérem Önöket, ha a konténerek mellett – legyen az bármelyik szigeten, de egyébként bárhol máshol a településen – illegálisan elhelyezett hulladékot vesznek észre, azonnal jelezzék a Polgármesteri Hivatal munkatársai felé!

Sajnos mindig akadnak olyanok, akik nem veszik a fáradságot, hogy összetapossák a flakonokat; mások meg amikor látják, hogy nem fér be a konténerbe, egyszerűen a tároló edények mellett hagyják a teli zsákokat – ezáltal a szigetek egyébként rendezett környéke hamar szemétteleppé válik. A VKG munkatársai találtak az edények mellé lerakott, kommunális hulladékot tartalmazó zsákokat is. A zsákok tartalma ezúttal is „elárulta” gazdáját – sajnálatos, hogy ilyen, mindkét fél számára kellemetlen helyzeteket is kezelnünk kell. Kérek mindenkit, aki azt veszi észre, hogy magáról megfeledkezve valaki ilyesféle cselekedetre ragadtatja magát, figyelmeztesse – és ismeretlenül is köszönöm annak, aki ezt megtette már.

Bár a helyzet a fenti kép alapján kissé sötétnek tűnhet, azt remélem, hogy ez csak a „minden kezdet nehéz” időszaka; bízom abban, hogy összefogással, oda- és egymásra figyeléssel ezt a problémát is megoldjuk, hiszen a képlet rendkívül egyszerű: a kommunális hulladékot a kukába, vagy zsákba, a papírt, az üveget és a PET palackot pedig a  konténerekbe – s különösen az utóbbit:

LAPOSRA TAPOSVA!

Félegyházi András