Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések


Szám: 21/2019.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § alapján
zárt ülésre összehívom


Az ülés helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő utca 81.)
Az ülés időpontja: 2019. szeptember 18. (szerda), 18:30 óra


Napirendi javaslat

1. Visegrád, K-7 kataszteri számú termálkút vizsgálata


Visegrád, 2019. szeptember 13.

Félegyházi András
polgármester


Szám: 22/2019.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § alapján
nyílt ülésre összehívom


Az ülés helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő utca 81.)
Az ülés időpontja: 2019. szeptember 18. (szerda), 19:00 óra

Napirendi javaslat

1. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2018/2019. évi nevelési tevékenységéről

2. Beszámoló az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról

3. Visegrád Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5. A városi kitüntetésekről szóló Visegrád Város Önkormányzat 8/2006. (IV. 28.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

6. Visegrád Város Önkormányzat és a Grand Hotel Bohemia Zrt. között kötött Termálvíz értékesítési szerződés átruházása

7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozás

8. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatok elfogadása

9. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2017. (03.22.) számú munkaruha juttatási szabályzat 1. számú mellékletének módosítása

10. Rév utca 6. és a volt rendőrségi üdülő épületének bontására érkezett vállalkozói ajánlatok megvitatása

11. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása

12. Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása

13. Egyebek


Visegrád, 2019. szeptember 13.

Félegyházi András
polgármester


A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2019. évi jegyzőkönyv

2018. évi jegyzőkönyv

2017. évi jegyzőkönyv

2016. évi jegyzőkönyv

2015. évi jegyzőkönyv

2014. évi jegyzőkönyv

2013. évi jegyzőkönyv

2012. évi jegyzőkönyv

2011. évi jegyzőkönyv

2010. évi jegyzőkönyv

2009. évi jegyzőkönyv

2008. évi jegyzőkönyv

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés