Képviselő-testület

Képviselő-testületi ülések


Szám: 27/2019.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § alapján
nyílt ülésre összehívom


Az ülés helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő utca 81.)
Az ülés időpontja: 2019. november 28. (csütörtök), 17:00 óra

Napirend előtt: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.


Napirendi javaslat

1. Beszámoló a 2019. évi költségvetés I.-III. negyedévi gazdálkodásáról

2. Visegrád Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

3. A helyi adókról szóló 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

4. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása

5. Vis maior 394 548 számú pályázat az Áprily-völgy mederoldal II. rekonstrukció kivitelezésére érkezett árajánlatok megvitatása, kivitelező kiválasztása

6. Visegrád Város Szabályozási Tervének hibajavító módosítása Alsó-Diós és Doboshegy területén

7. Döntés a decemberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról

8. Figyelj Rám Közhasznú Egyesület CsereMatyi bölcsőde beszámolója a 2018-2019. nevelési évben végzett munkájáról

9. Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének megválasztása

10. Védőnői Szolgálat és az Erdei Iskola között kötendő együttműködési megállapodás

11. Egyebek

12. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete külsős bizottsági tagjainak megválasztása - zárt

13. Napelemes perekkel kapcsolatos álláspont kialakítása - zárt

Visegrád, 2019. november 22.

Eöry Dénes
polgármester


A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2019. évi jegyzőkönyv

2018. évi jegyzőkönyv

2017. évi jegyzőkönyv

2016. évi jegyzőkönyv

2015. évi jegyzőkönyv

2014. évi jegyzőkönyv

2013. évi jegyzőkönyv

2012. évi jegyzőkönyv

2011. évi jegyzőkönyv

2010. évi jegyzőkönyv

2009. évi jegyzőkönyv

2008. évi jegyzőkönyv

felhasználó: jelszó:
bejelentkezés