vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Társasházi sormunkatervek újraindulása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az érvényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett 2020. július 1-től teljes ellátási területén újrakezdi tevékenységét, illetve átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkát a megye minden településén, ahol azt március 17-ig nem fejezte be.

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Hírek, programok

Átadtuk a városi kitüntetéseket

2019. szeptember 14-én örömteli eseményre gyűltünk össze a Városházán, ahol a hagyományokhoz híven, díszünnepség keretében adtuk át - a város megbecsülésének jeleként - az idei kitüntetéseket. Az eseményen közreműködött Pelva Gábor, a Visegrádi Német Nemzetiségi Énekkar, valamint a Visegrádi János Templom Kórusa.

"Visegrád tiszteletbeli polgára" - Makovecz Imre

Visegrád Város képviselő-testülete Z-123/2019. (06.19.) számú határozatával Visegrád Város posztumusz tiszteletbeli polgárává választotta Makovecz Imrét, városunkban végzett alkotó tevékenységének elismeréseként.

Makovecz Imre az elmúlt mintegy fél évszázad egyik legnagyobb hatású magyar polihisztor művésze. Bár itthon és világszerte elsősorban építészként ismert, klasszikus – „műegyetemi” – értelemben talán nem is építész – sokkal inkább építészeti léptékben gondolkodó építő, elsősorban építészeti eszközökkel alkotó ember, aki – a magyar építő hagyománynak is megfelelően – a halott anyagot átlelkesítve építette anyagba világlátását; emellett ezzel egyenértékűen fontos feladatnak tekintette az ember- és közösségépítés művét is.

1977-tól 1981-ig Visegrád az alkotáshoz szükséges visszavonulás lehetőségét adta meg Makovecz Imrének, engedve levegőhöz jutni abban az időszakban, amikor elfogyott körülötte a szocialista kultúrpolitikával átitatott, áporodott levegő. Számos olyan épület terve született itt, s épült meg, mely egyrészről életművének fontos része, másrészről Városunknak meghatározó épülete – gondoljunk csak egyebek mellett az Erdei Művelődés Házára, vagy a Magyar László Tornacsarnokra. Népművészeti kutatásainak, kísérleteinek időszaka is volt ez a korszak; a világhírűvé vált későbbi munkáinak fontos alapjaként szolgáltak. Emellett a visegrádi építész táborokkal itt, Visegrádon kezdődött el az a közösségi építő kísérlet, mely ma már az építész képzés sajátos, Kárpát-medencei modelljeként ismer világszerte, s amely a mai napig velünk élő, hagyományos érték.

Makovecz Imre életműve Visegrád életének ma is szerves része, ezért Visegrád Város Képviselő testülete – Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester javaslatára – számára a Visegrád Város Tiszteletbeli Polgára kitüntető címet adományozza.

Niedermüller József díj (életmű kategória) - Szigetiné Lőrincz Mária

Visegrád város önkormányzata 2015-ben alapította a Niedermüller József díjat. A rendelet értelmében a díj életműdíjként, illetve életpálya köziként időszakosan kimagasló teljesítményért adományozható. Visegrád Város képviselő-testülete idén az életműdíj átadásáról döntött, Z-125/2019. (06.19.) számú határozatával Visegrád Város Niedermüller József díját adományozza Szigetiné Lőrincz Máriának hűséggel végzett pedagógiai munkásságáért.

Szigetiné Lőrincz Mária hosszú évtizedeken át volt az Áprily Lajos Általános Iskola tanára. Az egri főiskola elvégzése után egy rövid tahitótfalui kitérőt követően került a visegrádi iskolába, ahol magyart és oroszt tanított a felső tagozatban. A rendszerváltás után részben rá bízták az angol nyelv oktatását is. Több évtizeden át osztályfőnökként is tevékenykedett. Gyermekeink százait tanította, és segítette hozzá a sikeres továbbtanuláshoz. Eredményes oktató volt, és ez nem csak a tanórák keretében nyert bizonyításra, hanem a tanulmányi versenyeken, hiszen az általa felkészített csapatok sokszor jutottak el az országos megmérettetésig, volt, hogy meg is nyerték azt. Kirándulásokat és tanórán kívüli foglalkozásokat szervezett, ezen belül emlékezetesek voltak a színházlátogatások. Bizonyára sokan emlékeznek még a nyolcvanas években szervezett német cserediák kapcsolatra is, melynek egyik felelőse Szigetiné Lőrincz Mária volt. Szerette a rábízott gyerekeket, mindig készséggel segítette a hozzáfordulókat, kollégái is mind szakmai, mind a közösségi munka terén számíthattak rá. Nyugalmazott tanárként sem szakadt el az iskolától, hiszen részt vett különböző projektnapok szervezésében, vagy szerepet vállalt az iskolai versenyeken, mint zsűritag. Szülővárosa ezzel a díjjal köszöni meg a sok-sok év elkötelezett munkáját.

"Pro Urbe Visegrád" - Schandl Jánosné

Visegrád Város képviselőtestülete Z-124/2019. (06.19.) számú határozatával Visegrád Város Pro Urbe díját adományozza Schandl Jánosnénak városunkban évtizedeken át kifejtett közösségépítő munkájáért.

Schandl Jánosné - akit a város lakói csak Tubi néven ismernek - hosszú évek óta szerteágazó és áldozatos munkát végez a városunkért, és annak polgáraiért. Egyik kezdeményezője és alapítója volt a Visegrádi János Templom Kórusa Egyesületnek, melynek gazdasági vezetője, pénztárosa, szervezője és adminisztrátora is immár több mint 15 éve. Ugyanezen feladatokat ellátja a Visegrádi Német Nemzetiségi Énekkar tevékenységéhez kapcsolódóan is mintegy 10 esztendeje. A millenniumi Szent Sebestyén kápolna gondozója, és a kápolnához kötődő rendezvények egyik szervezője. A visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként részese a visegrádi közéletnek, A nemzetiségi rendezvények egyik kezdeményezője, szervezője és aktív szereplője is. Kevesen tudják róla, hogy évek óta segíti a Visegrádi Sportegyesület munkáját, a helyi utánpótlás csapat éves pénzügyi beszámolóinak elkészítésével.

Városunk egyik büszkesége az Úrnapi virágszőnyeg. Ennek elkészítése sok ember összehangolt áldozatos munkájának az eredménye. Schandl Jánosné, Tubi hosszú ideje az egyik szervezője és kivitelezője plébániatemplomunk ékességének. Schandl Jánosné önkéntesen végzett, önfeláldozó munkájával városunk életét, rendezvényeit színesebbé, gazdagabbá tették az elmúlt időben, bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk a segítségére. Ehhez kívánunk jó egészséget neki!

Ez úton is gratulálunk minden kitüntetettnek!

krónikás

szerző: Önkormányzat 2019. szeptember 16. 00:00 „ hozzászólás ” : 0