vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Magyar Közút Nonprofit Zrt. - télindító tájékoztató

ELOLVASOM

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Városfejlesztés

 
Nyílt nap a Városházán

Nyílt nap a Városházán

"Az Ezeréves Visegrád városközponti fejléesztése - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0009" Kedves Visegrádiak! Szeretettel várjuk Önöket 2015. november 8-án, vasárnap 9 és 12 óra között a műszaki átadás fázisába lépett régi-új Polgármesteri Hivatalban! A fenti időpontra meghirdetett nyílt napon az érdeklődők kötetlenül megtekinthetik az elkészült Városházát. Visegrád Város Önkormányzata tovább .

Városközpont - 2015. október

Városközpont - 2015. október

Örömteli hír, hogy néhány apró kivételtől eltekintve befejezte a Városháza építését a Halastó Camping Kft. – az épület majdnem kész állapotban áll. Ennek megfelelően megkezdődött a műszaki átadás –átvétel folyamata, melynek során a még hátralévő kisebb munkák, esetlegesen felmerülő minőségi kifogások javítása történik meg. tovább .

Városközpont - 2015. szeptember

Városközpont - 2015. szeptember

Tájékoztató a városháza beruházás jelenlegi állásáról: Előzmény: 2015 májusában lezárult a polgármesteri hivatal befejező építési munkáira kiírt nyílt közbeszerzési eljárás, melynek nyertese a Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc utca 27.) volt, tekintettel arra, hogy ez a cég nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot.  tovább .

Városközpont - 2015. július

Városközpont - 2015. július

Mint ismeretes, a KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0009 kódszámú, „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” címet viselő, több elemből álló projekt „Városháza felújítása” projektelemének kivitelezési munkálatai a kivitelező cég, a FŐV-2 Építőipari és Beruházó Zrt. fizetésképtelenné válása miatt 2014 májusában megszakadtak.  tovább .

Városközpont - 2015. március

Városközpont - 2015. március

Az utolsó tájékoztatás óta eltelt időszak eseményei: Mint arról korábban már többször beszámoltunk, a Városháza felújítását és bővítését kivitelező cég fizetésképtelensége miatt az építkezés félbe szakadt. Egy eredménytelen közbeszerzési eljárás lefolytatása után jelenleg a második eljárás végén járunk.  tovább .

Városközpont – 2014. augusztus

Városközpont – 2014. augusztus

Amint az ismeretes, a teljes beruházás legtöbb elemét sikerült határidőben, megfelelő módon megvalósítani: megújult az Egészségház homlokzata és udvara, az intézmény bővült egy mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdóval; a Városháza előtti szakaszon új burkolatot kapott a Fő utca; megújult a Mozi-köz, valamint szebb lett a tornacsarnok környéki füves terület. Megépült az új rendezvénypavilon és rendezvénytér, ahol a visegrádi civil szervezetek tavasz óta számos, a pályázat keretében megvalósuló programmal várják a helyieket és az ide látogatókat. Részletek, valamint tájákoztatás a Városháza épületről: tovább .

Városközpont – 2014. július

Városközpont – 2014. július

A Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatos tájékoztatás: A kivitelezést bonyolító vállalkozás fizetésképtelenséget jelző bejelentésével a munkálatok leálltak. Kézenfekvőnek tűnne, hogy az Önkormányzat egyszerűen megbíz valakit a folytatással, de sajnos, a közbeszerzés és az európai uniós finanszírozás adta keretek ezt nem engedik meg, ezért az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a várható folytatásról és a jelen helyzetről.  tovább .

Válogatás a Danubia Televízió archívumából

Válogatás a Danubia Televízió archívumából

Kedves Látogatók! Az alábbiakban a Danubia Televízió műsorán szerepelt, "Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése" című projekttel kapcsolatos, a Danubia Televízió műsorán szerepelt anyagokba nyerhetnek betekintést. tovább .

Városközpont – 2014. június

Városközpont – 2014. június

Tisztelt Lakosság! 2014. április 29-én kaptuk kézhez a kivitelezést végző cég (FŐV-2 Zrt.) levelét, melyben bejelentette fizetésképtelenségét és tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy levonul a munkaterületről.  tovább .

Városközpont – 2014. május

Városközpont – 2014. május

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a beruházás két elemét sikerült határidőben, megfelelő műszaki tartalommal megvalósítani, ám a „Városháza felújítása” projektelemének kivitelezési munkálatait nem készültek el a március 22-ei határidőre.  tovább .

Városköpont - 2013. december

Városköpont - 2013. december

"Miért kellett mindent egyszerre feltúrni?" Aki mostanság a Fő utca munkaterületté vált szakaszán próbál ügyet intézni, vagy csak egyszerűen közlekedni, abban könnyen megfogalmazódhat a fenti kérdés. De valóban: miért egyszerre?  tovább .

Városközpont – tevékeny várakozás - 2013. február

Városközpont – tevékeny várakozás - 2013. február

Legutóbbi tudósításunk óta számos, kevésbé látványos, ám annál fontosabb ügyben történt előrelépés. Az építési engedélyek jogerőre emelkedtek; a kiviteli tervek elkészültek; jelen pillanatban a közbeszerzési eljárás előminősítése folyik; az Egészségház kivitelezőjének kiválysztására vonatkozó közbeszerzési eljárása megindult. tovább .

Városközpont tervek

Városközpont tervek

A 2012. szeptemberi " Új koncepció " szerint elkészült engedélyezési tervek tömörített ( .zip) fájlokban letölthetők. tovább .

Új koncepció - 2012. szeptember

Új koncepció - 2012. szeptember

Előzmények Visegrád városközpont fejlesztésének gondolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Már a 80-as években is voltak elképzelések a Rév utca – Fő utca – Mozi köz – és a 11-es út közötti terület, valamint a községkert területének fejlesztésére, kisvárosias jellegű beépítésére. tovább .

Városközpont – 2011. év fejleményei

Városközpont – 2011. év fejleményei

Az elmúlt év folyamán a Városközpont részeként tervezett „Városháza” épületének funkcióit a bekövetkezett és várható szervezeti változásokhoz, valamint a pénzügyi keret kockázatmentes betartásához igazítottuk. tovább .

Városközpont - dönteni kell

Városközpont - dönteni kell

A 2010. december 2.-i közmeghallgatás fő témája a Városközpont beruházás ismertetése és lakossági véleményezése volt. A pályázat beadási határideje két hét múlva lejár, így - pozitív döntés esetén - az esetleges építészeti módosításokat a kiviteli tervek készítésekor lehet megtenni. tovább .

Városközpont (engedélyezési terv, 1. ütem)

Városközpont (engedélyezési terv, 1. ütem)

2009 őszén Visegrád Város Önkormányzat - a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően - az A+ Építész Stúdiót kérte fel, hogy Visegrád Városközpont 1. ütemének engedélyezési terveit készítse el. tovább .

2. számú pályamű - A pályamű díjazásban részesült

2. számú pályamű - A pályamű díjazásban részesült

A pályamű sikeresen próbált rátalálni egy olyan építészeti nyelvre, ami leginkább alkalmas a hely sajátos hangulatának kifejezésére ezt a nyelvet az adott helyzetben jól használja, aminek segítségével hangulatos, változatos és harmonikus utcaképeket hoz létre. tovább .

Zárójelentés

Készült a „Visegrád kialakítandó városközpontja” című ötletpályázatra beérkezett pályaművek 2008. január 25 és 31 között tartó bírálati munkájáról. tovább .

3. számú pályamű - A pályamű díjazásban részesült

3. számú pályamű - A pályamű díjazásban részesült

A pályamű egységes, kiegyensúlyozott, bár visszafogottabb építészetével figyelemreméltó minőséget képvisel. Kedvező az egyes funkciócsoportok tömbszerű, kompakt összefogása. tovább .

4. számú pályamű - A pályamű díjazásban részesült

4. számú pályamű - A pályamű díjazásban részesült

A pályamű határozott építészeti felfogást tükröz, aminek karaktere elsősorban a Főtérről készül madártávlati képen érzékelhető. Ez a kép egy olyan városépítészeti felfogásnak felel meg, ami leginkább a háború utáni skandináv és angol kisvárosok új központjainak architektúrájára emlékeztet tovább .

5. számú pályamű - A pályamű megvételben részesült

A pályamű az egyes épületcsoportokat helyenként túlságosan megbontja, így az egyébként is rövid utcácskák bizonytalan morfológiájú és kötődésű térségekké esnek szét tovább .

9. számú pályamű - A pályamű megvételben részesült

Építészete artisztikus, egy sajátosan egyéni manír kifejlesztésével változatos térfalakat tud létrehozni. A javasolt kapu-motívum azonban elsősorban léptéke miatt itt idegen gondolat, ami a bemutatott kontextusban sem szimbolikus, sem funkcionális jelentéshez nem jut. tovább .

Ötlet- (2004) és tervpályázat (2008)

Visegrád Város Önkormányzata 2004-ben kiírt és lebonyolított egy ötletpályázatot az új városközpont városépítészeti karakterének és összefüggéseinek megalapozására. tovább .

Logo

Logo

  tovább .

Logo

Logo

  tovább .