vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Védett területen kívüli ingatlanok utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítása 2019

2018-tól a védett területen kívüli ingatlanokra is működtet az önkormányzat ösztönző rendszert, melynek keretében a védelemmel nem érintett házak tulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.

A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is.

A pályázat keretösszegét Visegrád Város 2019. évi költségvetése fogja tartalmazni. A támogatás 1. része épületenként legfeljebb 50.000 forint tervezési támogatás; 2. része épületenként a beruházás kivitelezési költségeinek 50%-áig terjedő, de maximum 350.000 Forint kivitelezési támogatás. A pályázatokat a keretösszeg erejéig támogatja a kiíró.

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári vagy más tájidegen ablakok kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással, gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása, Visegrádra jellemző hagyományos és településképbe illeszkedő homlokzatkép kialakítása, értékes kerítésszerkezetek és betétek felújítása, utcaképben tájidegen megoldások kiváltása stb.) megvalósítását vállalja.

A pályázatokat építészmérnökök bírálják el, a döntést a bírálat alapján a Városfejlesztési Bizottság hozza meg. A döntési szempontok között kiemelten fontos a város Településképi Arculati Kézikönyvében foglaltak érvényesülése.

A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2019. december 15-ig kell, hogy sor kerüljön. (Ha az esetleges építési engedélyezési eljárás a támogatási szerződésbe foglaltak szerint idejében megindult, és mégis elhúzódik 60 napnál hosszabb időre, kérjük a nyertes pályázókat, szíveskedjenek jelezni ezt a polgármesteri hivatalban. Az elszámolási határidő elmulasztása esetén a következő két évben nem nyújthat be pályázatot az érintett építtető!)

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon folyamatosan lehet benyújtani 2019. január 4. péntek 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtás történhet elektronikus úton a telepules@visegrad.hu címre küldve illetve a Visegrádi Polgármesteri Hivatalba eljuttatva. A borítékra ez utóbbi esetben kérjük az alábbi címzést feltüntetni: Kompenzációs utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2019.

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszűkebb információkat ( munkanemekre bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30 napon belül kerül sor, mely után támogatási szerződést kell kötni az önkormányzattal. A szerződés tartalmazza a további részleteket pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás részletei, stb. Szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be kell adni engedélyezésre vagy véleményezésre, azaz az engedélyezési eljárást vagy településképi bejelentési eljárást el kell indítani. Az engedély vagy településképi bejelentési igazolás kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül pedig a felújítást el kell kezdeni.

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a szükséges hatósági engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal kerül átutalással kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének (2. rész) kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és az elszámolását, valamint az önkormányzati ellenőrzést követően 15 napon belül történik, szintén átutalással.

Pályázati adatlap: LETÖLTÖM

Elszámoló lap: LETÖLTÖM

Visegrád Város Önkormányzata