vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Városközpont beruházás

Új koncepció - 2012. szeptember

Új koncepció - 2012. szeptember

Előzmények
Visegrád városközpont fejlesztésének gondolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Már a 80-as években is voltak elképzelések a Rév utca – Fő utca – Mozi köz – és a 11-es út közötti terület, valamint a községkert területének fejlesztésére, kisvárosias jellegű beépítésére.

Az első koncepciót Makovecz Imre és irodája készítette, mely „organikus”, középkorias épületekkel építette volna be sűrűn a teljes területet – tulajdonképpen ennek első ütemeként valósult meg a tornacsarnok. A beruházás nem folytatódott. 2005-ben a városközpont fejlesztése ismét előtérbe került és az önkormányzat ötletpályázatot írt ki. A pályázat sikeres volt, a díjazott munkák alapján el is készült a terület szabályozási terve. Erre a pályázatra alapozva 2008-ban tervezési pályázatot írt ki az önkormányzat, melyen már a beruházás tényleges tervezőjét választotta ki a zsűri. Hamarosan pénzügyi pályázati lehetőség is kínálkozott az új koncepció első ütemének megvalósítására. Az Önkormányzat pályázott és nyert is – ez az a „bizonyos” 550 M forint.

Az elnyert támogatás szigorú százalékos arányban meghatározta, hogy milyen funkciókat, milyen arányban kell szerepeltetni a beruházásban. Ehhez hozzá kellett igazítani a fejlesztési koncepciót, ami sokat torzított az eredeti elképzeléseken. Elkészültek az előzetes költségbecslések is és kiderült: kevesebb fér bele a kitűzött keretekbe, mint ahogy azt korábban tervezték. Ez tovább torzította az eredeti elképzeléseket. Közben szépen lassan begyűrűzött a válság, ami még tovább rontotta a megvalósítás anyagi hátterét.  Végül a nagy elképzelésekből egy új városháza, egy új díszterem-épület, és egy új, díszburkolatos főtér megvalósításának lehetősége maradt.

A 2010-es önkormányzati választások után Visegrád új városvezetésének a körülmények alakulása miatt újra át kellett gondolnia a pályázat és a beruházás sorsát. Újabb koncepciók készültek, melyek a pályázati feltételek és az új igények összehangolására törekedtek. Mindezek eredményeként a díszterem-épület kikerült a tervekből; maradt az új városháza – mely magába foglalja a dísztermet – és a főtér.

2012. május 6-án időközi választások voltak Visegrádon, melyek eredményeként ismét új polgármester és képviselő-testület került a város élére. Hamar kiderült, hogy az előző másfél év alatt kifutottunk a pályázati ütemtervből – és ezzel tulajdonképpen le is mondhattunk volna a támogatásról.

Nem ezt tettük. Az elnyert pénzügyi lehetőséget továbbra is szerettük volna Visegrádon tartani. Az azóta elvégzett, összetett munka eredményeként sikerült elnyerni a pályázat kiíróinak további támogatását: maradt egy utolsó esély a támogatás megtartására. Ehhez rendkívül gyorsan kellett egy új, a pályázati feltételeknek továbbra is megfelelő koncepciót összeállítani és arról „villámgyorsan” dönteni. Az új koncepció és a döntés is megszületett, ennek köszönhetően a folyamat nem állt le, a lehetőség továbbra is él.

Új koncepció
Az új elképzelés sokkal jobban illeszkedik Visegrád mai igényeihez, építészeti karakteréhez, lehetőségeihez és tulajdonképpen magához a pénzügyi pályázati kiírás eredeti céljaihoz is – hiszen az a meglévő városközpontok rehabilitációja volt. A kívánt funkciókat a már meglévő épületeinkben is ki lehet alakítani, a rossz állapotban lévő épületeket fel lehet újítani. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a tornacsarnok előtti területtel is „kezdeni kell valamit”, hiszen jelen állapotában valóban elhanyagolt, méltatlanul kezelt terület.

A változó jogszabályi környezetben feleslegessé vált egy nagy városháza építése, mivel a csökkentett feladatkör helyszükséglete elfér a jelenlegi, kis mértékben bővítendő épületben is. A főtérnek, illetve rendezvénytérnek sem kell feltétlenül nagy, leburkolt felületnek lennie; lehet ez egy gondozott zöldfelület is. Ehhez viszont szükség van egy kiszolgáló épületre, vizesblokkokkal, raktárakkal, stb. Így a köztér és a homlokzatok felújításra szánt keretbe belefér a Fő utca templom és Mozi köz közötti szakasza, valamint az Egészségház homlokzatának felújítása. A kulturális keretbe pedig betervezhető a mozi épületének bővítése, felújítása is – magába foglalva a díszterem funkcióit.

Városháza
A jelenlegi városháza épülete igen rossz műszaki állapotban van, belső elrendezése sem szolgálja jól a hivatal működését. Az akadálymentesítés nem megoldott, a rossz hőszigetelés miatt fenntartása igen költséges. A tervezett állapot szerint a belső funkciók átrendeződnek, átláthatóbbá válnak, kellemesebb környezetet teremtve az ügyfelek és dolgozók számára. Az épület működési költségei fenntarthatóbbá válnak, és a teljes akadálymentesítés is megvalósul.

A fő funkciók és ügyfélfogadó irodák továbbra is a földszinten kapnak helyet, így nincs szükség lift beépítésére. Az irattár és informatika a tetőtérbe kerül. Továbbra is a Fő utcai szárnyban helyezkednek majd el a vezetői irodák, a titkárság és az ügyfél váró-előcsarnok. Az udvari szárnyba kerülnek az ügyfélfogadó irodák, kisebb kiszolgáló terek, melyek egy belső folyosóról és az udvar felől is megközelíthetőek lesznek. A szárny hátsó udvari végében kap helyet a vizesblokk és a gépészet.

A hivatal épületét már korábban is bővíteni kívánták, ezért évtizedekkel ezelőtt – egy meglévő pince fölé-köré – készült egy alaptest az udvar végében az udvari szárnyra merőlegesen. A tervezés során ez az alapozás és a pince egyértelműen kijelölte az udvari bővítés helyét és kiterjedését. Ebbe a bővítménybe kerül a képviselő-testületi ülésterem, és a pincelépcső felett egy lépcső-galéria, mely egy kis terasztetőre vezet. Az új ülésterem a hivatal működésétől függetlenül kisebb rendezvényteremként is használható lesz, a mellé kerülő vizesblokk akkor is jól ki tudja majd szolgálni az igényeket, amikor a hivatal egyébként zárva tart.  Mindezt a funkciókört jól ki tudja egészíteni a jelenleg használaton kívüli pince is. A lépcső-galéria tömege csak a kapualjból és az udvarból tárul majd fel, így nem befolyásolja az utcaképet, viszont egy erős karaktert, hangsúlyt ad az épületnek és a belső udvarnak. Az ülésterem és a lépcsőtér között egy vastag, üreges fal épül, mely több funkciót is ellát. Egyrészt helyet biztosít gépészeti vezetékeknek, másrészt magába foglal egy kandallót, illetve több kisebb üvegezett vitrint, melyekbe városi ereklyéket lehet elhelyezni. Végül pedig egyfajta betekintést is lehetővé tesz a lépcsőtér felől a terembe. Az ülésterem a belső és a hátsó udvar felé is nagy, nyitható üvegfallal fordul, így szép időben összenyitható lesz a belső udvarral. A hátsó udvarba keskeny raktárépület kerül, mely városi közterület fenntartási eszközök, rendezvényekhez szükséges kellékek tárolását szolgálja, és egyben lezárja az udvar végét.

A Fő utcai szárny udvari toldalék épületrészének elbontása után, annak helyén új, szélesebb épületrész épül. Ezzel együtt az utcai szárny tömege párkányemeléssel magasabbá válik, lehetővé téve a tetőtér beépítését. Így a hivatal épülete „felnő” a szomszédos épületek magasságáig. A bejárat továbbra is a kapualjból nyílik majd, azonban az átépítésnek köszönhetően egy, a jelenlegi folyosónál lényegesen tágasabb, világosabb, galériás előtérbe, ügyfélváróba érkezünk majd meg. Az udvari szárny előtt továbbra is megmarad a jelenlegi szabadtéri, de fedett közlekedési lehetőség is.

Mozi
A tervezett állapot szerint a földszinti alaprajz racionálisabbá válik, megmarad a mostani vetítőterem a gépházzal együtt, de elbontásra kerül az udvari kiszolgáló épületsáv és a Mozi köz felőli, romos épületrész. Ezek helyére új épületrészek kerülnek. A mozi terem melletti udvari sávba új, korszerű vizesblokk és öltöző, valamint raktár kerül, a Mozi köz felőli új épületszárnyban kávézó kap helyet, melynek intenzív kapcsolata lesz a belső udvarban kialakítandó terasz és kert felé. Az egész épület akadálymentesítése is megvalósul.

A pince is felújításra kerül. A meglévő szép boltozatos térben egy nagyobb és egy kisebb rendezvényteret alakítunk ki. A jelenlegi lépcsőlejárat megszűnik, helyette a két épületszárny találkozási pontjába egy új lépcsőház épül lifttel, mely összeköti a földszinti előcsarnokot a pincetérrel és az emelettel. Az új lépcsőtér a pince új bővített terébe érkezik majd meg.

Az emeleten foglalkoztató klubtermek, iroda és vizesblokkok épülnek. A kávézó felett négy kisebb, a vetítőterem felett egy nagyobb, de mobil fallal ketté osztható terem készül. A vetítőterem födémje igen rossz állapotú, ezért új födémet kell készíteni. A kis foglakoztatókhoz és az irodához tornácos terasz, a nagy foglakoztatóhoz szabadtéri rendezvényekre is alkalmas nagy terasz épül. Az épület a Bene-ház felé továbbra is lapostetős tömeggel csatlakozik majd, de sokkal érzékenyebb arányokkal, extenzív zöldtetős fedéssel.

Az épület jelenlegi, Visegrád építészeti karakterétől teljesen idegen külső megjelenése, tömege is jelentősen átalakul. A Fő utcai homlokzaton a környező beépítésre jellemző nyílászáró ritmus jelenik majd meg a környezet építészeti karakteréhez sokkal jobban igazodó, mégis kortárs építészeti eszközökkel. A jelenlegi, túlzottan hangsúlyos főbejárat sokkal finomabb, az épület karakteréhez jobban illeszkedő, de még megfelelően hangsúlyos formában jelenik majd meg.

Rendezvénytér, kiszolgáló épület, Egészségház és közterek
A korábbi koncepció szerinti főtér helyén, a tornacsarnok előtt rendezvénytér készül. A tervezőkkel olyan megoldást kerestünk, amely alkalmas kisebb és nagyobb rendezvények megtartására, igazodik a jelenlegi beépítési karakterhez, a település morfológiájához. Határozottan, mégsem erőltetetten; nem tolakodóan jelöl ki egy kitüntetett helyet. Illeszkedik Visegrád szellemiségéhez, ütemezetten megvalósítható és nem keletkezik torzó szerű, befejezetlen tér.

Jel értékű megoldást kerestünk, mely alacsony költségvetésből kihozható, mégsem jelent üres teret. A fő tér szabályos négyzet alakú tér, mely nem köztér, inkább „közrét” lesz; rendezett, gondozott gyepfelület, melynek helyét burkolt sétányok jelölik ki egyszerű, finom eszközökkel.

Az Egészségház udvarának végében, a tornacsarnok Dunára néző homlokzatának vonalában  kiszolgáló épület épül, mely az Egészségház felé egy kisebb, intimebb teret, a Duna felé pedig a nagy rendezvényteret („közrétet”) határolja le, és szolgálja ki. Ez a kiszolgáló épület egyrészt magába foglal vizesblokkokat, raktárteret, másrészt kapuként is működik a nagy rendezvénytér és a Duna, valamint a kis rendezvénytér (piactér), és a Fő utca között: összeköt és elválaszt igény szerint. Az épület könnyűszerkezetes kialakítással készül, így részben igazodik a környező beépítés „kert végi” gazdasági épületeinek karakteréhez, ugyanakkor egyszerű formáival, anyaghasználatával mai modern tömegként jelenik meg.
Az Egészségház udvara is megújul, kapocsként köti össze a rendezvénytereket a Fő utcával. Az udvar a Fő utca felé teljesen kinyílik, szabadabb átjárást biztosítva. A terv az Egészségház végében található rézsűt is kihasználja: széles lépcső épül itt, mely egyben a kis rendezvénytér lelátójaként is szolgálhat.  Az udvar Fő utcai végében található – jelenleg a föld alatt lévő – középkori rom bemutatása nem fér most bele a költségvetésbe, de a helyét a burkolatban jelezni kívánjuk.

Sajnos az Egészségház teljes felújítása nem kerülhetett bele a programba, mivel egészségügyi fejlesztéseket más pályázati keretekből támogat az állam, de az épület külső felújítását el lehet végezni. Megújul az épület teljes homlokzata, tornáca, egységes, új ablakok kerülnek beépítésre. A dunai homlokzatra egy modern, a rendezvényeket kiszolgáló épülethez igazodó karakterű kiegészítés készül, mely a kiszolgáló épülettel keretezi a kis rendezvényteret, egyben el is takarja a mostani, kevéssé szép véghomlokzatot, lezárja az épület tömegét.

Mindezeken felül a Fő utca járdáját is szeretnénk felújítani a templomtól a Mozi közig.

2012. szeptember 24.

Félegyházi András

Engedélyezési tervek, látványtervek, vázlattervek megtekintése: tovább >>>