vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek

A zöld anyag elszállításával kapcsolatos lakossági tájékoztató ITT olvasható.

tovább

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Önkormányzat

Közérdekű adatok

IHM 18//2005. (XII.27.) rendelete szerinti szerkezetben

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Székhely
Postacím
Telefonszám
Faxszám
Központi elektronikus levélcím
A honlap URL-je
Adószám

2025 Visegrád, Fő utca 81.
2025 Visegrád, Pf 1.
06/26 398-255 és 06/26 398-090
06/26 398-163 
visegrad@visegrad.hu
www.visegrad.hu
15393788-1-13

Ügyfélszolgálat

Telefonszám
Faxszám
Ügyfélfogadás helye
Postacíme
Ügyfélszolgálat előadója

Az ügyfélfogadás rendje

                             

06/26 398-255
06/26 398-163 
titkárság
2025 Visegrád, Pf. 1.
Miklós Melinda
titkárságvezető
SZMSZ, ügyfélfogadás

1.1.2. A szervezeti struktúra
A szervezeti struktúraSZMSZ
1.1.3. A szerv vezetői
A szerv vezetőjeFélegyházi András
polgármester
és a Képviselő-testület
Telefonszám06/26 398-255 és 06/26 398-090
Faxszám06/26 398-163
Postacíme2025 Visegrád, Pf. 1.
e-mailpolgarmester@visegrad.hu
Munkáltatói jog


Dr. Szabó Attila
jegyző

Telefonszám

06/26 398-255

Faxszám

06/26 398-163

Postacíme2025 Visegrád, Pf. 1.
e-mail

jegyzo@visegrad.hu

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv
Fellegvár Óvóda

Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár

Városi Konyha Visegrád

Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzete 2017/18-es tanév:

Kijelölés

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai 2017/18-es tanév:

Kijelölés

1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.3.1. A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
nincs
1.4. Közalapítványok
nincs
1.5 Lapok
1.5.1. Lapok
HavilapVisegrádi Hírek
Szerkesztőségszerkesztő bizottság
FőszerkesztőGróf Péter
1.6 Felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre, jogi háttér
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

SZMSZ - Önkormányzat (4/2011. (II.24.) sz. ör.)

SZMSZ - Polgármesteri Hivatal

Közszolgálati szabályzat - Polgármesteri Hivatal

Hivatásetikai alapelvek - Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatalvisegrad@visegrad.hu
2.2. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai
Turisztikai Fejlesztési Tervmegmutat
Városközpontmegmutat
2.3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
www.visegrad.hu oldalon az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Nyomtatványok

Helyi ado nyomtatványok

Eljárási illetékek
Az ügymenetre vonatkozó
Tájékoztatás
Postacím, ügyfélfogadás
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
Formanyomtatványok
2.4. A szerv nyilvántartásai
Nyilvántartások jegyzéke
Népesség
Adózók
Ingatlan, Tulajdoni lapok
Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
Gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
2.5. Döntéshozatal, ülések
www.visegrad.hu oldalon a  Testületi ülések menüpont 
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
A testületi szerv ülésének helye
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
A testületi szerv üléseinek napirendje
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2.6. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
www.visegrad.hu oldalon a rendeletek, Határozatok menüpont 
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai


Közérdekű adatok a polgármester illetményéről, az alpolgármester, valamint a képviselők tiszteletdíjáról

Félegyházi András polgármester illetménye: 498.585,- Ft/hó, költségtérítése: 74.787.- Ft/hó

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Bártfai István képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Hintenberger András képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíja: 63. 772,- Ft/hó

__________________________________________________________
KÖZBESZEZÉSI TERV 2016 december - módosított

VÁROSKÖZPONT
1. Megbízási szerződés: menedzsmentépítész tervezési
2. Előzetes vitarendezési kérelmek (3)
3. Vállalkozási szerződések (3)
__________________________________________________________

A 2015/16-os TAO pályázati kérelem és az MLSZ elbírálásról szóló határozata.

Sportfejlesztési programhoz támogatási igazolás kiállításának feltételét képező pályázati adatlap és az elbírálásról szóló határozat.

A 2014/15-ös évi TAO-s pályafelújítási pályázat eredményéről szóló MLSZ döntés letölthető innen.

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása - MLSZ határozat 2014-15
__________________________________________________________
VISEGRÁD Város Önkormányzatának pénzügyi dokumentumai:

Független Könyvvizsgálói Jelentés 2011

Független Könyvvizsgálói Jelentés 2012

Költségvetési Jelentés 2013
__________________________________________________________
Közbeszerzési eljárással kötött szerződések: élelmiszer ellátás - lásd fájlmekkéklet

A nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések

1.) A+Építész Stúdió Kft.
- Városközpont tervezési szerződés  
N:11 700 000 Ft.      ( 2009.10.15 - 2009.12.17 )
2.) dr. Kiss György Ügyvédi Iroda
KEOP-7.2.1.2-2008-0023 c. pályázat-terület előkészítési munkák 
N:5 760 000 Ft. ( 2010.02.01 - 2010.08.31 ) 
3.) Delta Truck -Kft.
Jármü vásárlás- Renault Maxity 130.45/6 CC 
N: 6 560 000    Ft. ( 2010.02.26 - 2010.05.30 )
4.) OTP Bank Nyrt.
 - Folyószámla-hitelkeret szerződés (50.000.000 Ft) 
keret: 50 000 000    Ft. ( 2010.03.03 - 2011.03.02 )
5.) MB Travel
 - Közösségi busz beszerzése önrész biztosítása 
N: 6 375 000  Ft. ( 2010.03.31 - 2010.04.30 )

__________________________________________________________

a 175/2009.(VIII.29.) számú Kormányrendelet 1. §. (1) bekezdése alapján tett Közzétételi hirdetmény
Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Cg. 13-09-126346, Székhely : 2025 Visegrád, Fő u. 81.
Ügyvezető neve : Cseke László
Felügyelő Bizottság :   
A Felügyelő Bizottság tagjai semminemű anyagi illetve természetbeni juttatásban nem részesültek- illetve részesülnek.
Alapítva: Visegrád, 2009. szeptember 15.
Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető: Bozzay Péter
Felügyelő Bizottság: Zeller Tibor, Lelkes László, Dobó István
A Felügyelő Bizottság tagjai semminemű anyagi illetve természetbeni juttatásban nem részesültek- illetve részesülnek.
Alapítva: Visegrád, 2010. július 28.

__________________________________________________________

-   |   letöltés: visegrad.pdf   (106 K)
élelmiszer szerződések   |   letöltés: elelmiszer-szerzodesek-2010.pdf   (503 K)
TAO-program határozat   |   letöltés: tao-program-2013.pdf   (192 K)
-   |   letöltés: kozszolgalati-szabalyzat-pmh.pdf   (1154 K)
-   |   letöltés: hivatasetikai-alapelvek-pmh.pdf   (215 K)
-   |   letöltés: fuggetlen-konyvvizsgaloi-jelentes-2011.pdf   (1013 K)
-   |   letöltés: fuggetlen-konyvvizsgaloi-jelentes-2012.pdf   (118 K)
-   |   letöltés: koltsegvetesi-jelentes-2013.pdf   (2916 K)
-   |   letöltés: kozbeszerzesi-terv-2014-ev.pdf   (1030 K)
-   |   letöltés: tajekoztato-beiratkozas.pdf   (627 K)
-   |   letöltés: beiratkozas-idopontok.pdf   (300 K)
MLSZ döntés   |   letöltés: sfphat-6186-51-20140411-signed-tao-palya2015.pdf   (182 K)
-   |   letöltés: tao-2014-15-program-piszkozat.pdf   (451 K)
-   |   letöltés: mlsz-hatarozat-2014-15.pdf   (190 K)
-   |   letöltés: hirdetmeny-beiratkozas-03-04.pdf   (321 K)
-   |   letöltés: kozbeszerzesi-terv-2015.pdf   (60 K)
-   |   letöltés: kozbeszerzesi-terv-2016.pdf   (234 K)
-   |   letöltés: kozbeszerzesi-terv-2016-mod-.pdf   (1256 K)
-   |   letöltés: bursa-hungarica-palyazati-tajekoztato-2016.pdf   (336 K)
-   |   letöltés: hirdetmeny-szakszolgalat.pdf   (712 K)
-   |   letöltés: iskola-hirdetmeny.pdf   (515 K)
-   |   letöltés: kozbesz-terv-mod-2016-szept-.pdf   (1565 K)
-   |   letöltés: kozbeszerzesi-terv-2016-december-modositott.pdf   (199 K)